VANÍČKOVÁ, Radka and Peter JAKÚBEK. Project culture of project oriented companies. In Přemysl Pálka, Adriana Knápková, Le Thi My Hanh, Hoang Cam Trang. Proceedings of The 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, 2016. p. 705-715. ISBN 978-80-7454-598-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Project culture of project oriented companies
Name in Czech Projektová kultura projektově orientovaných společností
Authors VANÍČKOVÁ, Radka and Peter JAKÚBEK.
Edition Zlín, Proceedings of The 3rd International Conference on Finance and Economics, p. 705-715, 11 pp. 2016.
Publisher Tomas Bata University in Zlin
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7454-598-6
Keywords (in Czech) projektový manažer; projektový management; projektová kultura; projektově-orientovaná společnost; kritické faktory úspěchu
Keywords in English project manager; project management; project management culture; project-oriented company; critical success factors
Tags KEM 4 - PRJ_E2, KEM4, PMA, PRJ_1
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 1/3/2017 11:00.
Abstract
Presented study deals with the position of project culture in frame of project oriented society. It describes the company and project culture, identifies the relation between them and accents the importance of project culture for the successful implementation of project management philosophy. Very important part of the study is to analyse of present impact of project culture on Czech project oriented societies. The primary aim is the confirmation of the hypothesis H1: Project culture rooted in all levels of the enterprises hierarchy of project oriented society is the essential of project management success, but the developed project culture appears in less than 20 % of project oriented societies acting on Czech market. This study is an output of the KEGA project No. 001DTI - 4/2015 supported by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.
Abstract (in Czech)
Prezentovaná studie společnosti s postavením projektové kultury v rámci projektu orientované společnosti popisuje společnost a projektové kultury, určuje vztah mezi nimi a akcentuje důležitost projektové kultury pro úspěšnou realizaci filozofie řízení projektu. Velmi důležitou součástí práce je analýza současného dopadu projektové kultury u projektů ve společnostech sídlících v České republice. Primárním cílem je potvrzení hypotézy H1: Project kultura zakořeněná ve všech úrovních podniků, jejich hierarchie projektu orientované společnosti je klíčovým úspěchem řízení projektu. Tato studie je výstupem projektu Kega č 001DTI - 4/2015 za podpory Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.
PrintDisplayed: 6/10/2022 10:15