Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. VANÍČKOVÁ, Radka and Peter JAKÚBEK. Project culture of project oriented companies. In Přemysl Pálka, Adriana Knápková, Le Thi My Hanh, Hoang Cam Trang. Proceedings of The 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, 2016. p. 705-715. ISBN 978-80-7454-598-6.
 2. 2015

 3. VANÍČKOVÁ, Radka, Imrich ANDREJČÁK and Jana SMOLIGOVÁ. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve (Quality Management Commodity). 1. vyd. Prešov: COFIN, a.s., 2015. 150 pp. ISBN 978-80-972014-5-6.
 4. VANÍČKOVÁ, Radka. Projekt 2: Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji" (Project 2: Regional individual project "Educate for growth in South Bohemia"). 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 124 pp. ISBN 978-80-7468-092-2.
 5. VANÍČKOVÁ, Radka. Projektový management: e-learningový modul (Project management). 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 124 pp.
 6. 2014

 7. ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ and Iveta KMECOVÁ. Finanční gramotnost ako základný pilier konkurenceschopnosti (Financial literacy as a fundamental pillar of competitiveness). In Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. p. 264 - 273, 326 pp. ISBN 978-80-87035-91-7.
 8. VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ and Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek (Interactive and Multi-Media Teaching in the Context of New Equipment and Teaching Aids). In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
 9. ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ and Iveta KMECOVÁ. Podnikatelský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol (Business potential and talents of enterprise for pupils and university students). In College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. p. 254 -263. ISBN 978-80-87035-91-7.
 10. 2013

 11. SLABÁ, Marie. Argentina’s financial crisis. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
 12. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
 13. MORKUS, Jaroslav, Rudolf KAMPF and Jiří KOLÁŘ. Zefektivnění řízení projektů (Project management and its more effective). In Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. p. 325-331. ISBN 978-80-7468-059-5.
Display details
Displayed: 27/11/2022 06:37