VANÍČKOVÁ, Radka, Imrich ANDREJČÁK and Jana SMOLIGOVÁ. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve (Quality Management Commodity). 1. vyd. Prešov: COFIN, a.s., 2015. 150 pp. ISBN 978-80-972014-5-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manažérstvo kvality v tovaroznalectve
Name in Czech Management kvality ve zbožíznalectví
Name (in English) Quality Management Commodity
Authors VANÍČKOVÁ, Radka, Imrich ANDREJČÁK and Jana SMOLIGOVÁ.
Edition 1. vyd. Prešov, 150 pp. 2015.
Publisher COFIN, a.s.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-972014-5-6
Keywords (in Czech) výrobek, kvalita výrobků, plánování kvality, ekonomika kvality, standardizace v managementu kvality
Keywords in English product, quality product, quality planning, quality economic, standardization of quality management
Tags KEM 4 - PRM, KEM4, PRJ_1
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Changed: 22/8/2015 11:25.
Abstract
Odborná knižná publikácia "Manažérstvo kvality v tovaroznalectve" popisuje nový fenomén vo vzdelávaní, ako sa zvykne hovoriť "Manažérstvu kvality v tovaroznalectve." Podľa mnohých autorov je to manažérstvo, které možeme chápať ako konkrétnu schopnosť a spósobilosť manažérov, která v sebe zahrňa určitú úroveň poznania daného systému. Manažér, který ovláda "Manažérstvo kvality v tovaroznalectve", pružne reaguje na zmeny na trhu a vie sa rýchlo prispésobiť. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve sa učí, rozvíja aj aplikuje prostrednictvom činností.
Abstract (in Czech)
Odborná knižní publikace "Manažérstvo kvality v tovaroznalectve" popisuje nový fenomén ve vzdělávání. Podle mnohých autorů je to manažérstvo, které lze chápat jako schopnost a způsobilost manažérů, která v sobě nese určitou úroveň poznání daného systému. Manažér, který ovládá "Manažérstvo kvality v tovaroznalectve", pružně reaguje na změny na trhu, dokáže se rychle přizpůsobit a adaptovat.Manažérstvo kvality v tovaroznalectve se rychle učí, rozvíjí a aplikuje prostřednictvím dílčích činností.
Abstract (in English)
Specialized book publication "Quality Management in tovaroznalectve" describes as new phenomenon in education as accestomed to speak "Quality Management in tovaroznalectve". According to many authors it is Manažérstvo which can be understood as specific skills and competences of managers, which includes himself a certain level of knowledge of the system. Manager, which controls the "Quality Management in tovaroznalectve" flexibly reacts to market changes quickly and fastly adapt. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve be taught, develops and applies through the sectional activities.
PrintDisplayed: 6/10/2022 09:17