SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Theoretical aspect of univerzity marketing
Name in Czech Teoretické aspekty marketingu vysokých škol
Authors SLABÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Zlín, Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků, p. nestránkováno, 7 pp. 2013.
Publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7454-248-0
Keywords (in Czech) Marketing; univerzita marketingový mix; nástroje marketingového mixu
Keywords in English Marketing; university; marketing mix; marketing mix tools
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MARK, MAR_a, MAV, MAV_a, MAZ, MOP, MRS, PRJ_1, PRM_2, S_IBW_A, S_MAM, VYS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 29/7/2013 10:14.
Abstract
The aim of this paper is to summarize theoretical aspects of university marketing and possibilities of marketing application in tertiary education. This article focuses on the detection of specifics and key differences of university marketing in comparison with marketing tools that are generally used in practice. On the bases of literature search basic definition of marketing mix tolls (that are accessible neither in the Czech nor in the foreign scientific literature) were determined. At the final part author analysis results of marketing research concerning university marketing mix.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je sumarizovat teoretické aspekty marketingu vysokých škol a možnosti aplikace marketingu v terciárním vzdělávání. Tento článek se zaměřuje na detekci specifik a klíčových odlišností marketingu vysokých škol v porovnání s marketingovými nástroji, které jsou obecně užívány v praxi. Na základě literární rešerše byly určeny základní definice nástrojů marketingového mixu (které nejsou dostupné ani v české, ani v zahraniční odborné literatuře). V závěrečné části autorka analyzuje výsledky marketingového výzkumu, který se týká marketingového mixu vysokých škol.
PrintDisplayed: 18/6/2024 14:38