Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. BŘEZINOVÁ, Monika and Marie SLABÁ. EXTERNAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 1-8, 9 pp. ISSN 1339-3189.
 2. SLABÁ, Marie and Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 113-121. ISSN 1339-3189.
 3. 2016

 4. SLABÁ, Marie. Perception of Chinese brands in the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. p. 21-29. ISBN 978-7-5103-1428-5.
 5. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 8th International Days of Statistics and Economis. Neuveden: Melandrium, 2016. p. 1366-1374. ISBN 978-80-87990-02-5.
 6. SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, No 1, p. 124-139. ISSN 1805-9112.
 7. 2015

 8. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1st ed. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 9. SLABÁ, Marie and Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 1, p. 49-59. ISSN 1805-9112.
 10. SLABÁ, Marie. Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 932-940. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 11. SLABÁ, Marie. Multidimensional maps in Stakeholder Circle Methodology: case study in the tertiary education in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 557-564. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 12. SLABÁ, Marie. Stakeholder Groups of Public and Private Universities in the Czech Republic - Identification, Categorization and Prioritization. Review of Economic Perspectives. Berlín: De Gruyter Open Ltd, 2015, vol 15., No 3, p. 305-326. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0022.
 13. 2014

 14. SLABÁ, Marie and Roman FIALA. Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities (Využití matice power-interest a matice influence-attitude při mapování stakeholderů výsokých škol). In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 318-325. ISBN 978-80-210-6611-3.
 15. SLABÁ, Marie. Application Possibilities of the Stakeholder Circle Methodology in the Marketing Communication of Universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 327-334. ISBN 978-80-210-6611-3.
 16. SLABÁ, Marie, Peter ŠTARCHOŇ and Ivan JÁČ. IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, vol. 2014, No 4, p. 101-110. ISSN 1212-3609.
 17. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. In Pavel Jedlička. The International Conference Hradec Economic Days 2014. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 277-283. ISBN 978-80-7435-370-3.
 18. 2013

 19. SLABÁ, Marie. Analysis of usage of subsidies from LFA and SAPS scheme. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. p. 239-250. ISBN 978-80-87035-73-3.
 20. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice (Analysis of Key Stakeholder Groups of Commer- cial Entities in the Czech Republic). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 2, p. 143-151. ISSN 1805-9112.
 21. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru (Stakeholder analysis in the bank sector). In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 2013. p. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5.
 22. SLABÁ, Marie. Argentina’s financial crisis. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
 23. SLABÁ, Marie and Lukáš KUČERA. Development of Capacity of Collective Accommodation Establishments in the Czech Republic and Poland (2003-2011). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Poznan: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2013, roč. 6, No 38, p. 321-332. ISSN 1643-7772.
 24. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
 25. FIALA, Roman, Jana BORŮVKOVÁ and Marie SLABÁ. Modeling Company Output as a Function of Its Major Inputs. In Čulík, M. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2013. p. 156-161. ISBN 978-80-248-3172-5.
 26. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
 27. 2012

 28. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.
 29. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4.
 30. SLABÁ, Marie and Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
 31. SIMOTOVÁ, Vendula and Marie SLABÁ. Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. 8 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
 32. SLABÁ, Marie and Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen (Communication mix in higher education institutions). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6.
 33. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5.
 34. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7.
 35. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. p. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6.
 36. 2011

 37. SIMOTOVÁ, Vendula and Marie SLABÁ. Euro a konkurenceschopnost (Euro and competitiveness). In Hana Vojáčková. Konkurence 2011. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. p. 205-218. ISBN 978-80-87035-36-8.
 38. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 12 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
 39. WEBEROVÁ, Dagmar. Selected languqage barriers to intercultural communication in the contextof management studies. Annales universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Anglica I. Krakow, 2011, p. 150-157.
 40. 2010

 41. LUŠTICKÝ, Martin, Jan KYSELA and Marie SLABÁ. Evaluation of the Internal Links in the Programme Documents. In New Economic Challenges: 2nd International PhD Students Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 7 pp. ISBN 978-80-210-5111-9.
 42. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre, 2010. p. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0.
 43. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2010. p. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6.
 44. 2009

 45. LUŠTICKÝ, Martin and Marie SLABÁ. Applications of the Strategic Marketing in Regional Programme Documents in Tourism. In PAN-PACIFIC CONFERENCE XXVI - Strategic Innovation Through Collaboration and Convergence. Čína - Shenzhen: Pan-Pacific Business Association, 2009. ISBN 1-931649-25-1.
 46. 2008

 47. SLABÁ, Marie. Public Private Partnership in Tourism. In The Third Annual Conference on Public Policy and Management. Indie – Bnagalore: Indian Institute of Management, 2008. 27 pp.
Display details
Displayed: 28/9/2023 23:39