SLABÁ, Marie and Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 1, p. 49-59. ISSN 1805-9112.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China
Name in Czech Analýza vývoje nejhodnotnějších značek světa a nejhodnotnějších značek v Číně
Authors SLABÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Hudečková QI (156 China).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 1805-9112.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000491
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) značka; hodnota značky; Brandz
Keywords in English brand; brand value; Brandz
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAK, MAM_2, MAM_2a, MARK, MAZ, RIV15, SEZNAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 2/7/2015 08:32.
Abstract
Brands are one of the most important assets of any entity, regardless of its area. In theory and in the practice there are lots of methods of evaluation of brands that are trying to determine the most valuable brands in the world. In this article, the authors focus on the methodology BRANDZ developed by Millward Brown, a WPP. This methodology is based on the empirical research of more than three million consumers who evaluated more than 100 thousand different brands on fifty markets. The article analyzes not only global brands, but also the development of the most valuable brands in the rapidly developing Chinese market.
Abstract (in Czech)
Značky představují jedno z nejdůležitějších aktiv, jakéhokoliv subjektu bez ohledu na oblast jeho působení. V teorii i praxi existuje celá řada metodik hodnocení značek, které se snaží stanovit nejhodnotnější značky světa. V tomto článku se autorky zaměří na metodiku hodnocení značek BRANDZ společností Millward Brown a WPP. Metodika je založena na hodnocení značek prováděného na základě empirického výzkumu více než tří milionů spotřebitelů, kteří hodnotí více než 100 tisíc značek na padesáti různých trzích. Článek se zabývá analýzou nejen globálních značek, ale také vývojem nejhodnotnějších značek rychle se rozvíjejícího čínského trhu.
PrintDisplayed: 8/6/2023 13:57