Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

  1. SLABÁ, Marie and Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 1, p. 49-59. ISSN 1805-9112.
  2. PETRÁŠKOVÁ, Blanka and Dana SMETANOVÁ. Cad systémy a jejich využití v praxi očima studentů VŠ (Cad systems and their utilization in practice by university students). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 316-319. ISSN 1805-8949.
  3. VANÍČKOVÁ, Radka and Gabriela GABRHELOVÁ. Emergency - a crisis of separation. Economics and management. Brno: Univerzita obrany, 2015, Neuveden, No 2, p. 86 - 94. ISSN 1802-3975.
  4. JANOUŠKOVÁ, Jitka. Femme, je ne cesse pas d’écrire ton nom…Á propos de la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions (Woman, i go on writing your name... On the feminization of names of professions, titles, degrees and functions). ROMANICA OLOMUCENSIA. Olomouc: Palacky University in Olomouc, 2015, vol. 27, No 1, p. 57-71. ISSN 1803-4136.
  5. KLEPANCOVÁ, Michaela. Geometrická postupnosť v chémii (Geometric sequence in chemistry). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 210-216. ISSN 1805-8949.
  6. KRIEG, Jaroslav. Jak na hyperbolu s geogebrou (How to hyperbola with geogebra). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 233-240. ISSN 1805-8949.
  7. ANTOŠ, Karel. Jak řešit problém hledání největšího společného dělitele (How to solve the problem of finding the greatest common divisor). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 10-17. ISSN 1805-8949.
  8. ARTEMOV, Andrey. K voprosu perevoda na češskyj jazyk russkogo mestoimenija (sebja) v glagol’nych konstrukcijach (The Question of Czech Translation Russian Pronoun sebja (Reflexive Pronoun) in Verbal Constructions). Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů Brno, 2015, roč. 8, No 1, p. 35-40. ISSN 1803-4950.
  9. VACKA, Milan and Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví (On conoids in construction). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 385-391. ISSN 1805-8949.
  10. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL and Jarmila STRAKOVÁ. Measuring technical efficiency using the example of construction companies. Ekonomika a management. Praha: Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015, Neuveden, No 2, p. Nestránkováno, 17 pp. ISSN 1802-8934.
  11. JELÍNEK, Jiří. Modelování sociální sítě předmětu (Modeling the social network of the subject). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 177-183. ISSN 1805-8949.
  12. BIBA, Vladislav and Michaela KLEPANCOVÁ. Názor študentov na predmet chémia - skúmanie pomocou testu nezávislosti (Student's attitude towards subject chemistry - research using test of independence). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 22-26. ISSN 1805-8949.
  13. PÍCHOVÁ, Romana. Nejposkytovanější zaměstnanecké výhody z daňového pohledu zaměstnance v Jihočeském kraji (Most Profided Employee Benefits from Tax Perspective in Region of South Bohemia). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, 3-4, p. 122-141. ISSN 1214-4967.
  14. KLEPANCOVÁ, Michaela and Dana SMETANOVÁ. Nekonečné rady a ich vizualizácia (Visualization of infinite series). Učitel matematiky. Praha: JČMF v Praze, 2015, roč. 23, No 4, p. 193-205. ISSN 1210-9037.
  15. ŠÍMA, František. Porovnání výsledků řešení slovních úloh na základních a středních školách (Comparison of the results of word problems´ solving at primary and secondary schools). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 371-376. ISSN 1805-8949.
  16. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Possibility of increasing the quality of communication in public administration. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 1, p. 40-48. ISSN 1805-9112.
  17. KLEPANCOVÁ, Michaela. Problémy študentov s pochopením pojmu limita postupnosti (Students misunderstanding of the notion of limit of sequence). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 217-224. ISSN 1805-8949.
  18. KRIEG, Jaroslav and Dana SMETANOVÁ. Průběžné hodnocení fyzikálních znalostí (Continuous evaluation of physical knowledge). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 241-244. ISSN 1805-8949.
  19. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Quality evaluation of internal communication in logistics companies. Logi. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2015, Neuveden, No 1, p. 80-89. ISSN 1804-3216.
  20. VOCHOZKA, Marek and Zuzana ROWLAND. The Evaluation and Prediction of the Viability of Construction Enterprises. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 1, p. 60-75. ISSN 1805-9112.
  21. LIŽBETINOVÁ, Lenka. The Evaluation of Internal Communication Flows of Companies. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, No 3, p. 152-163. ISSN 1804-3682.
Display details
Displayed: 21/6/2024 16:56