KRIEG, Jaroslav and Dana SMETANOVÁ. Průběžné hodnocení fyzikálních znalostí (Continuous evaluation of physical knowledge). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 241-244. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Průběžné hodnocení fyzikálních znalostí
Name (in English) Continuous evaluation of physical knowledge
Authors KRIEG, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000514
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) průběžné hodnocení; motivace; zpětná vazba
Keywords in English current evaluation; motivation; feedback
Tags FYS_z, KPV1, RIV15, SEZNAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 13:18.
Abstract
V příspěvku popisujeme, jakým způsobem byli průběžně hodnoceni studenti v předmětu fyzika v logistických procesech, zpětnou vazbu a motivační prvky hodnocení. Diskutujeme tři různé přístupy v hodnocení průběžné testy se zkoušením u tabule, elektronické testování a hodnocení pomocí dobrovolných seminárních prací.
Abstract (in English)
In this paper we describe the way in which they were continuously evaluated students in the subject of Physics in logistics processes, feedback and motivational elements of evaluation. We discuss three different approaches in the evaluation of ongoing tests with testing at the blackboard, electronic testing and evaluation by voluntary seminar papers.
PrintDisplayed: 24/6/2024 05:33