KRIEG, Jaroslav. Jak na hyperbolu s geogebrou (How to hyperbola with geogebra). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 233-240. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak na hyperbolu s geogebrou
Name (in English) How to hyperbola with geogebra
Authors KRIEG, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000507
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) hyperbola; planimetrická definice hyperboly; hyperbola jako algebraická křivka 2. stupně; kuželosečka daná pěti body v GeoGebře; řezy na rotační kuželové ploše; hyperbola jako množina bodů dané vlastnosti
Keywords in English hyperbola; planimetric definition hyperbola; hyperbola as an algebraic curve 2nd degree; conic section given five points in GeoGebra; cuts on the rotary conical surface; hyperbola as a set of points given property
Tags KPV1, RIV15, SEZNAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 11:12.
Abstract
Článek ukazuje, jak pomocí GeoGebry snadno řešit úlohy, které vedou na konstrukci hyperboly, případně jak lehce zkonstruovat hyperbolu daných parametrů.
Abstract (in English)
The article shows how to use GeoGebra easily solve problems that lead to the construction of a hyperbola, or how easily construct hyperbola given parameters.
PrintDisplayed: 20/10/2020 02:58