Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

  1. SLABÁ, Marie and Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 6, p. 113-121. ISSN 1339-3189. 2017.

  2016

  1. SLABÁ, Marie. Perception of Chinese brands in the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden. p. 21-29. ISBN 978-7-5103-1428-5. 2016.
  2. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 8th International Days of Statistics and Economis. Neuveden: Melandrium. p. 1366-1374. ISBN 978-80-87990-02-5. 2016.
  3. SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vol. 9, No 1, p. 124-139. ISSN 1805-9112. 2016.

  2015

  1. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1st ed. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA). p. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2. 2015.
  2. SLABÁ, Marie and Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, roč. 8, No 1, p. 49-59. ISSN 1805-9112. 2015.
  3. SLABÁ, Marie, Roman ŠVEC, Qi. HUDEČKOVÁ and Lukáš KUČERA. Postavení Číny v mezinárodním obchodě : vysokoškolská učebnice. 2., rozšířené vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 177 pp. ISBN 978-80-7468-091-5. 2015.

  2013

  1. SLABÁ, Marie. Argentina’s financial crisis. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7454-248-0. 2013.
  2. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3. 2013.
  3. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4. 2013.
  4. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0. 2013.

  2012

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. ISBN 978-80-210-5715-9. 2012.
  2. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4. 2012.
  3. SLABÁ, Marie and Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen (Communication mix in higher education institutions). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. p. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6. 2012.
  4. ŠOLC, Ladislav. Lobbirovanije i korrupcija (Lobbying and corruption). In Stroitel‘stvo i nedvižimost‘: ekspertiza i ocenka : materialy 9-j meždunarodnoj konferencii. Praha - Moskva: EC Akademstrojnauka. p. 325-329. ISBN 978-5-9903774-1-7. 2012.
  5. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. p. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5. 2012.
  6. SLABÁ, Marie and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Marketing management II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 132 pp. ISBN 978-80-87278-74-1. 2012.
  7. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. p. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7. 2012.
  8. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. p. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6. 2012.

  2011

  1. SLABÁ, Marie and Vendula SIMOTOVÁ. Analýza stakeholderů malých a středních podniků (Analysis of stakeholders of small and medium enterprises). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, roč. 2, No 4, p. 65-75. ISSN 1804-3682. 2011.
  2. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 12 pp. ISBN 978-80-7454-013-4. 2011.

  2010

  1. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Efektivita marketingové komunikace internetového platebního systému (Marketing Communication’s Effectiveness of Internet Payment System). In Zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Vydavatel’stvo Ekonóm. p. 873-879. ISBN 978-80-225-3172-6. 2010.
  2. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre. p. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0. 2010.
  3. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica. p. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6. 2010.

  2009

  1. ŠOLC, Ladislav, Gabriela ŠVEJDOVÁ and Tsolmon JAMBAL. Kalkulace nákladů a její význam pro tvorbu cen (Costs calculation and its importance for determination of prices). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, vol. 2, No 2, p. 23-34. ISSN 1802-503X. 2009.
Display details
Displayed: 12/4/2024 16:46