SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evaluation of selected universities websites
Name in Czech Hodnocení webových stran vybraných vysokých škol
Authors SLABÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Jihlava, Konkurence : sborník příspěvků, p. 251-262, 12 pp. 2013.
Publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87035-73-3
Keywords (in Czech) vysoká škola; marketingová komunikace; internet; hodnocení webových stran
Keywords in English university; marketing communication; internet; websites evaluation
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MARK, MAR_a, MAV, MAV_a, MAZ, MOP, MRS, PRJ, PRM_1, PRM_2
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 7/5/2014 14:48.
Abstract
Strict competition in the tertiary education market leads to the necessity of use of more effective ways and channels of marketing communication for universities presentation to the target markets and stakeholders. With respect to the key target segment of universities internet presentation of universities and universities websites are crucial means of marketing communication with this target segment. This article focuses on the comparison of selected universities websites in light of basic information that is important for the evaluation by the mean of the independent validators and ranks. Comparative analysis of the development of selected university websites was carried out in the course of four years from the first comparison and analysis carried out in 2008.
Abstract (in Czech)
Silná konkurence v oblasti trhu terciárního vzdělávání vede k nutnosti používání efektivnějších způsobů a kanálů marketingové komunikace pro prezentaci vysokých škol určenou pro cílové trhy a stakeholdery. S ohledem na cílové segmenty vysokých škol internetová prezentace vysokých škol a webové stránky vysokých škol jsou klíčové prostředky marketingové komunikace zacílené na tyto tržní segmenty. Tento článek se zaměřuje na porovnání webových stránek vybraných vysokých škol s ohledem na základní informace, které jsou důležité pro hodnocení prostřednictvím nezávislých validátorů a ranků. Komparativní analýza vývoje vybraných webových stran byla provedena po uplynutí čtyř let po prvním výzkumu, analýze a srovnávání provedeném v roce 2008.
PrintDisplayed: 10/6/2023 14:16