Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. MINÁRIK, Pavol, Marek VOKOUN and František STELLNER. INNOVATIVE ACTIVITY AND BUSINESS CYCLE: AUSTRIA IN THE 19TH AND 20TH CENTURY. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, vol. 21, No 2, p. 53-68. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2018-2-004.
 2. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, František STELLNER and Jan VÁCHAL. THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND THE ROLES OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND EDUCATION. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2018, vol. 25, No 42, p. 258-268. ISSN 1211-555X.
 3. 2017

 4. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN and František STELLNER. Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci (Analysis of the current labor market in the South Bohemian Region and Upper Palatinate). 1. vyd. Praha: Neuveden, 2017. 159 pp. ISBN 978-80-86277-85-1.
 5. STELLNER, František and Marek VOKOUN. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA PRIMÁRNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE (THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE PRIMARY SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 113-118. ISSN 1339-3189.
 6. VOKOUN, Marek and František STELLNER. MOBILITA PRACOVNÍ SÍLY V BAVORSKU A JIHOČESKÉM KRAJI – PŘÍPADOVÁ STUDIE (MOBILITY OF WORKFORCE IN BAVARIA AND SOUTH BOHEMIAN REGION – CASE STUDY). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 149-156. ISSN 2464-7217.
 7. STELLNER, František. Privilegia daná Chodům (Privileges granted to Chodové (ethnic group living in Western Bohemia)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 786-787. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 8. STELLNER, František. Privilegium církvi (1222) (Church privileges (1222)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 798-798. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 9. STELLNER, František. Privilegium české šlechty – inaugurační diplomy (1310) (The Bohemian nobility privilege – inauguration diplomas (1310)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 799-799. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 10. STELLNER, František. Privilegium Filipa Štaufského pro Přemysla Otakara I. (1198) (The privileges of Philip of Swabia for Ottokar I of Bohemia (1198)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 799-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 11. STELLNER, František. Privilegium Fridricha III. Jiřímu z Poděbrad (1462) (The privilege of Frederick III to George of Poděbrad (1462)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 800-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 12. STELLNER, František. Privilegium Václava IV. Židům (1393) (The privilege of Wenceslaus IV of Bohemia to Jews). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 811-812. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 13. STELLNER, František. Proces s baronem Trenkem (1745 – 1748) (Tiral of Baron Trenck (1745-1748)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 130-131. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 14. STELLNER, František. Proces s Hermannem Christophenem Russwormem (1605) (Trial of Hermann Christoph Russworm (1605)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 82-83. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 15. STELLNER, František. Proces s Janem Sarkanderem (1620) (Trial of Jan Sarkander (1620)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 83-84. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 16. STELLNER, František. Proces s Janem Smiřickým (The Trial of Jan Smiřický). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 52-53. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 17. STELLNER, František. Proces s Jiřím Popelem z Lobkovic (1594) (Trial of George Popel of Lobkovice (1594)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 80-81. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 18. STELLNER, František. Proces s Karlem st. ze Žerotína (1599) (Trial of Carl the Older from Zerotein (1599)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 81-82. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 19. STELLNER, František. Proces s pražskými vzbouřenci (1483) (Trial of the Prague Rebels (1483)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 53-54. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 20. STELLNER, František. Proces s Valachy (1622) (Trial of the Vlachs (1622)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 94-94. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 21. STELLNER, František. Proces s vrahem rakouské císařovny Alžběty (1898) (Process of the murderer of the Austrian Empress Elisabeth (1898)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 177-178. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 22. STELLNER, František. Proces s vrahy králových rádců na Karlštejně (1397) (The trial of the murderers of the King’s advisors at Karlštejn (1397)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 44-45. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 23. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1680) (Trial of the rebelling peasants (1680)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 102-103. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 24. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1775) (Trial of rebelling peasants (1775)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 131-132. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 25. STELLNER, František. Proces s Janem Kopidlanským (1506) (Trial of Jan Kopidlanský (1506)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 60-61. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 26. STELLNER, František. Procesy s Janem Milíčem z Kroměříže a jeho žáky (1366 – 1374) (Trial of Jan Milíč of Kroměříž and his students (1366-1374)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 40-41. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 27. STELLNER, František. Program svatodušní (1899) (The Whitsun Program (1899)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 620-621. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 28. STELLNER, František. Propadnutí práv české šlechty po Bílé hoře (The forfeiture of the rights of Bohemian nobility of the battle of the White Hill). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 655-657. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 29. STELLNER, František. Přátelské snesení (1547) (The meeting of the estates (1547)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 826-827. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 30. STELLNER, František. Příměří ve Villafrance (1859) (The truce of Villafrance (1859)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 863. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 31. STELLNER, František. Případ Adama Havla Popela z Lobkovic (The case of Adam Havel Popel z Lobkovic). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 507-508. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 32. STELLNER, František. Případ Čeňka Duška (1903) (The case of Čeněk Dušek (1903)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 525-526. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 33. STELLNER, František. Případ Elišky Kateřiny Smiřické ze Smiřic (1608) (The case of Eliška Kateřina Smiřická ze Smiřic (1608)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 508-509. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 34. STELLNER, František. Případ Jana Roháče z Dubé (1437) (The case of Jan Roháč z Dubé (1437)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 505-506. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 35. STELLNER, František. Případ Jana Zátky (1859) (The case of Jan Zátka (1859)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 512-513. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 36. STELLNER, František. Případ Jana Želivského (1422) (The case of Jan Želivský (1422)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 504-505. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 37. STELLNER, František. Případ Karla Adama z Mansfeldu (1658 - 1666) (The case of Karel Adam of Mansfeld (1658-1666)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 510-511. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 38. STELLNER, František. Případ Manželského sporu u Martiniců (1675-1676) (The case of the marital dispute of the Martinice family (1675-1676)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 509-510. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 39. STELLNER, František. Případ plukovníka Redla (1905-1913) (The case of the colonel Redl (1905-1913)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 531-532. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 40. 2013

 41. SLABÁ, Marie. Analysis of usage of subsidies from LFA and SAPS scheme. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. p. 239-250. ISBN 978-80-87035-73-3.
 42. KMECOVÁ, Iveta and Ladislav ŠOLC. Analýza a hodnotenie príčin v neprospievanie žiakov (Analysis and evaluation of the causes of students ’ failures in learning). In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. p. 330-337. ISBN 978-80-7248-901-5.
 43. SLABÁ, Marie. Argentina’s financial crisis. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
 44. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
 45. KMECOVÁ, Iveta and Ladislav ŠOLC. Prieskum zistenia názorov žiakov na motiváciu v učení (Survey – Students’ opinions about motivation in learning). In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. p. 323-329. ISBN 978-80-7248-901-5.
 46. VOCHOZKA, Marek and Vojtěch STEHEL. Shareholder’s Value in Enterprise Activity Plans. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2013, Neuveden, No 1, p. 9-16. ISSN 2073-5537.
 47. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
 48. MARŠÍK, Martin. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova z pohledu vysokoškolských studentů (Sustainable development and environmental education in terms of students). In Pána Lubomír, Bílý Jiří. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, O. P. S., České Budějovice, 2013. p. 66-71. ISBN 978-80-87472-60-6.
 49. 2012

 50. SLABÁ, Marie and Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
 51. SLABÁ, Marie and Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen (Communication mix in higher education institutions). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6.
 52. ROUSEK, Pavel. Metodika naučnoj raboty : osnovy učebnoj programmy dlja otdelenija kombinirovannogo obučenija, (přel. z čes. orig.). 1-oe izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012. 16 pp. ISBN 978-80-7468-032-8.
 53. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL and Pavel ROUSEK. Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 165 pp. ISBN 978-80-7468-027-4.
 54. VOCHOZKA, Marek. Ověřování výstupu z učení v předmětech Finanční řízení podniku I a Finanční řízení podniku II (Verification of the learning outcomes in courses of Financial Management I and Financial Management II). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
 55. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. p. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6.
Display details
Displayed: 2/10/2023 12:24