SLABÁ, Marie and Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen (Communication mix in higher education institutions). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen
Name in Czech Komunikační mix vysokoškolských institucí
Name (in English) Communication mix in higher education institutions
Authors SLABÁ, Marie and Kamila ZELINKOVÁ.
Edition České Budějovice, Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu, p. 117-128, 12 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language German
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-049-6
Keywords (in Czech) marketing; marketingová komunikace; vysoká škola; marketingový komunikační mix
Keywords in English marketing; marketing communication; university; marketing communication mix
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCJ5, KCRM1, MAA, MAK, MAM1, MAM2, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MAR_a, MAV, MAV_a, MOP, MRS, NEP_1, NEP_2, NEP_3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 18/11/2014 07:55.
Abstract
Das Marketinginstrument Kommunikationsmix an den Hochschulen ist einer der am wenigsten durchforschten Bestandteile der Marketingkommunikation. Obwohl die Hochschulen in Gegenwart dieselben Probleme lösen müssen wie die anderen Institutionen und Organisationen (Non-Profit und Profit-Organisationen), es ist außer Zweifel, dass die Hochschulen sehr spezifische Subjekte darstellen, die ihre unvertretbare Stellung auf dem Bildungsmarkt überhaupt einnehmen. Da die Hochschulen aufgrund der wachsenden Konkurrenz und der Folgen der Wirtschaftkrise, die sich vor allem in der Finanzierung dieser Subjekte widerspiegelt, zunehmend die Instrumente des Kommunikationsmix in ihren Marketingstrategien benutzen, ist es notwendig, sich auch auf den Kommunikationsmix der Hochschulen in seinem Ganzen, auf seine Definition und die Besonderheiten seiner Grundinstrumente zu orientieren. Das Ziel dieses Artikels ist es, eine ausführliche Recherche der zugänglichen literarischen und wissenschaftlichen Forschungsquellen durchzuführen. Aufgrund dieser literarischen Recherche legt man die Spezifika des Kommunikationsmix der Hochschulen und die Definitionen der Grundinstrumente vom Hochschul- Kommunikationsmix fest.
Abstract (in Czech)
Oblast marketingového komunikačního vysokých škol je jednou z nejméně probádaných částí marketingové komunikace. Přestože vysoké školy v současné době musí čelit stejným podmínkám a problémům jako ostatní instituce a organizace (komerční i nekomerční), je nezpochybnitelné, že vysoké školy jsou velice specifické subjekty, jež mají své nezastupitelné místo na trhu vzdělávání vůbec. Jelikož vysoké školy z důvodu rostoucí konkurence i následků hospodářské krize, která se odrazila zejména ve financování těchto subjektů, stále více využívají nástrojů komunikačního mixu ve svých marketingových strategiích, je nutné se zaměřit i na komunikační mix vysokých škol jako celek, definici a specifika jeho základních nástrojů. Cílem tohoto článku je provést důkladnou rešerši dostupných literárních i vědecko-výzkumných zdrojů. Na základě této literární rešerše budou stanovena specifika komunikačního mixu vysokých škol a definice základních nástrojů komunikačního mixu vysokoškolských institucí.
Abstract (in English)
Marketing communication of universities is one of the less explored parts of marketing communication. In spite of the fact that universities have to face to the same conditions and problems as other institution and organization (commercial and non-commercial) these days, it is unimpugnable, that universities are very specific institutions that have their unfungible place in the market of the education as a whole. Whereas universities (because of increasing competition and consequences of the global economic crisis that affected mainly funding of universities) use more and more marketing communication tools in their marketing strategies, it is necessary to focus on the communication mix of universities, definition of basic marketing communication tools and their specifics. The aim of this paper is to carry out complete literature search of available literature and scientific and research sources. On the basis of this literature search author will define specifics of marketing communication mix of universities and define basic marketing communication tools of universities.
PrintDisplayed: 8/6/2023 14:14