Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ, Roman ŠVEC and Michaela KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví (Factors influencing the use of internet banking to determine the profile of the target segment of internet banking). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 115-121. ISSN 1339-3189.
  2. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ and Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu (Seniors' preferences in the tourism market). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 104-114. ISSN 1339-3189.
  3. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ and Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci (Perceived sensitivity of selected personal data: socio-cultural data and personal economic situation data). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 95-103. ISSN 1339-3189.

  2017

  1. SLABÁ, Marie. APLIKACE STAKEHOLDER MANAGEMENTU A TEORIE STAKEHOLDER SALIENCE V MANAGEMENTU VYSOKÝCH ŠKOL (APLICATION OF STAKEHOLDER MANAGEMENT A STAKEHOLDER SALIENCE THEORY IN UNIVERSITY MANAGEMENT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 101-110. ISSN 1339-3189.
  2. BŘEZINOVÁ, Monika and Marie SLABÁ. EXTERNAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 1-8, 9 pp. ISSN 1339-3189.
  3. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM (comparison of attitude of companies and their customers to CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 105-112. ISSN 1339-3189.
  4. SLABÁ, Marie and Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 113-121. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. SLABÁ, Marie. Analýza marketingových aktivit a řízení vztahů se stakeholdery malých a středních podniků (Analysis of Marketing Activities and Management of Relationships with Stakeholders of Small and Medium Enterprises). In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, p. 169-178. ISBN 978-80-86277-82-0.
  2. SLABÁ, Marie. Perception of Chinese brands in the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016, p. 21-29. ISBN 978-7-5103-1428-5.
  3. SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, No 1, p. 124-139. ISSN 1805-9112.

  2015

  1. SLABÁ, Marie. Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, p. 932-940. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  2. SLABÁ, Marie. Multidimensional maps in Stakeholder Circle Methodology: case study in the tertiary education in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, p. 557-564. ISBN 978-0-9860419-4-5.
  3. SLABÁ, Marie. Podnikové řízení I. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 133 pp. ISBN 978-80-7468-077-9.
  4. SLABÁ, Marie. Projekt 1. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 143 pp. ISBN 978-80-7468-078-6.
  5. SLABÁ, Marie. Strategický management. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 162 pp. ISBN 978-80-7468-076-2.

  2014

  1. SLABÁ, Marie and Roman FIALA. Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities (Využití matice power-interest a matice influence-attitude při mapování stakeholderů výsokých škol). In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. 318-325. ISBN 978-80-210-6611-3.
  2. SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, 183 pp. ISBN 978-80-247-4819-1.
  3. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. Online. In Pavel Jedlička. The International Conference Hradec Economic Days 2014. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, p. 277-283. ISBN 978-80-7435-370-3.

  2013

  1. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, White BARAVALLE and Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč.21, č.1, p. 25-40. ISSN 1210-8812.
  2. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice (Analysis of Key Stakeholder Groups of Commer- cial Entities in the Czech Republic). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 2, p. 143-151. ISSN 1805-9112.
  3. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru (Stakeholder analysis in the bank sector). Online. In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 2013, p. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5.
  4. SLABÁ, Marie. Business plán : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 180 pp. ISBN 978-80-7468-062-5.
  5. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
  6. KOTLER, Philip and Levin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013, 814 pp. ISBN 978-80-247-4150-5.
  7. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  8. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA and Robert ZEMAN. Podnikové řízení (Enterprise management). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 688 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
  9. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
  10. SLABÁ, Marie. Vyhodnocení předvýzkumu klíčových skupin stakeholderů vysokých škol (Evaluation of Pre-Research of Key Stakeholder Groups of Universities). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoivcích, 2013, Neuveden, No 1, p. 140-157. ISSN 1802-503X.

  2012

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.
  2. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4.
  3. SIMOTOVÁ, Vendula and Marie SLABÁ. Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012, 8 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
  4. SLABÁ, Marie and Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen (Communication mix in higher education institutions). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, p. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6.
  5. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5.
  6. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7.
  7. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012, p. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6.

  2011

  1. SLABÁ, Marie and Vendula SIMOTOVÁ. Analýza stakeholderů malých a středních podniků (Analysis of stakeholders of small and medium enterprises). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, roč. 2, No 4, p. 65-75. ISSN 1804-3682.
  2. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 12 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
  3. SLABÁ, Marie. Marketing management I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 156 pp. ISBN 978-80-87278-84-0.
  4. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Marketingová komunikace a bezpečnost internetového platebního systému (Marketing Communication and Safety of Internet Playment System). In Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, p. 240-245. ISBN 978-80-89282-43-2.
  5. SLABÁ, Marie. Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací (Stakeholder management and analysis of stakeholders as an effective tool of improvement of competitiveness of firms and organisations). 2011.

  2010

  1. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Efektivita marketingové komunikace internetového platebního systému (Marketing Communication’s Effectiveness of Internet Payment System). In Zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Vydavatel’stvo Ekonóm, 2010, p. 873-879. ISBN 978-80-225-3172-6.
  2. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre, 2010, p. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0.
  3. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2010, p. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6.

  2009

  1. ŠOLC, Ladislav, Gabriela ŠVEJDOVÁ and Tsolmon JAMBAL. Kalkulace nákladů a její význam pro tvorbu cen (Costs calculation and its importance for determination of prices). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, p. 23-34. ISSN 1802-503X.

  2008

  1. SLABÁ, Marie. Analýza konkurenčního trhu vysokých škol manažerskoekonomického zaměření - dílčí výsledky marketingového šetření (Analysis of competitive market of managerial-economic universities - partial results of marketing research). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 9 pp. ISBN 978-80-7318-663-0.
  2. SLABÁ, Marie. Public Private Partnership in Tourism. In The Third Annual Conference on Public Policy and Management. Indie – Bnagalore: Indian Institute of Management, 2008, 27 pp.

  2007

  1. SLABÁ, Marie and Marie HESKOVÁ. Čtyřicet let od vydání knihy Marketing Management (Forty Years Since the Edition of Marketing Management). Marketing inspirations. 2007, 1/2, No 1, 3 pp. ISSN 1336-796X.
Display details
Displayed: 25/5/2024 16:09