SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2010. p. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stakeholder Circle Methodology
Authors SLABÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Jindřichův Hradec, Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE, p. 84-92, 9 pp. 2010.
Publisher Oeconomica
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-245-1750-6
Keywords (in Czech) stakeholder; stakeholder management; mapování stakeholderů; stakeholder analýza; Stakeholder Circle; marketingová komunikace
Keywords in English Stakeholder; stakeholder management; stakeholder mapping; stakeholder analysis; Stakeholder Circle; marketing communication
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MAR_a, MAV, MAV_a, MRS
Changed by Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:35.
Abstract
This article focuses on problems of a new progressive approach – stakeholder management. A particular attention is paid to the analytic tool Stakeholder Circle and the Stakeholder Circle methodology. The Stakeholder Circle is a special tool which was designed for analysing and mapping of stakeholder community. Recently stakeholder management has become an important tool for management support with the aim of achievement of strategic objectives. The importance of internal and external (macro and micro) environment and stakeholders has been still growing. As a result of this phenomenon the stakeholder management represents a very important tool for managing firms. Analysing and mapping of stakeholders is fundamental element of effective marketing communication. The Stakeholder Circle is not only a mapping technique and soft ware tool for stakeholders analysis intended for representation of data gathered about stakeholders.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zaměřuje na problematiku nového progresivního přístupu - stakeholder managementu. Zvláštní pozornost je věnována zejména analytickému nástroji Stakeholder Circle a Stakeholder Circle metodologii. Stakeholder Circle je speciálním nástrojem, který byl navržen pro analýzu a mapování skupin stakeholderů. Stakeholder management se v poslední době stal důležitým nástrojem na podporu rozhodování organizací s cílem dosažení strategických cílů. Důležitost vnějšího i vnitřního prostředí a stakeholderů stále roste. V důsledku tohoto fenoménu stakeholder management představuje velice důležitý nástroj řízení firem. Analýza a mapování klíčových skupin stakeholderů je nezbytným elementem pro efektivní marketingovou komunikaci. Stakeholder Circle není pouze mapovací technikou a nástrojem pro analýzu stakeholderů určenou pro prezentaci dat získaných o stakeholderech. Stakeholder Circle představuje komplexní metodologii pro analýzu a mapování stakeholderů. Mapování stakeholderů a jejich analýza je v současném prostředí považováno za velice užitečný nástroj pro analýzu klíčových cílových segmentů a marketingových komunikací.
PrintDisplayed: 8/6/2023 14:47