Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

  1. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice (Analysis of Key Stakeholder Groups of Commer- cial Entities in the Czech Republic). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 2, p. 143-151. ISSN 1805-9112.
  2. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
  3. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  4. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.

  2012

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.
  2. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4.
  3. TIŠLEROVÁ, Kamila. Information Interaction in Terms of e-Commerce. In agle, T. (ed.) Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. 2012, p. 307-12. ISBN 978-1-908272-65-2.
  4. SLABÁ, Marie and Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen (Communication mix in higher education institutions). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, p. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6.
  5. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5.
  6. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012, p. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6.

  2011

  1. TIŠLEROVÁ, Kamila and Marta ŽAMBOCHOVÁ. Classification of individuals: willingness to start their own business based on franchise system. In Proceedings of APLIMAT conference. Technical University, Bratislava, 2011. ISBN 978-80-89313-52-5.
  2. TIŠLEROVÁ, Kamila. Customers´ profitability: methodological approaches. In Kocourek, A. (ed.) Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec, 2011, p. 497-506. ISBN 978-80-7372-755-0.
  3. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 12 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
  4. SLABÁ, Marie. Marketing management I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 156 pp. ISBN 978-80-87278-84-0.
  5. TIŠLEROVÁ, Kamila. Measurement of customer knowledge value. In Proceedings of the 12th European Conference on Knowledge Management. 2011, p. 982-987. ISBN 978-1-908272-10-2.

  2010

  1. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre, 2010, p. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0.
  2. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2010, p. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6.

  2009

  1. TIŠLEROVÁ, Kamila. Marketing innovation – success and failure. In Proceedings of the 4th European Conference on Technology Management. University of the West Scotland, Glasgow, 2009. ISBN 1-903978-41-6.
Display details
Displayed: 24/7/2024 23:04