SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analysis of stakeholders at public universities
Name in Czech Analýza stakeholderů veřejných vysokých škol
Authors SLABÁ, Marie.
Edition Modern and current trends in the public sector research, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-210-5715-9
Keywords (in Czech) stakeholder; veřejná vysoká škola; analýza stakeholderů; základní skupiny stakeholderů veřejných vysokých škol
Keywords in English stakeholder, public university; analysis of stakeholders, basic groups of stakeholders of public universities
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MAR_a, MAV, MAV_a, MRS
Changed by Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:15.
Abstract
Public universities as institutions of public sector have very significant position at the market of tertiary education in the Czech Republic. Universities and their activities had been negatively impressed with the communistic rgime in the same way as activities of other institutions in the Czech Republic till 1989. First private universities appeared at the Czech market of tertiary education ten years later. Their activities at the market of tertiary education gave rise to first signs of competitive fight that intensified in next years. Public universities have begun to employ in their activities methods that were used primarily by private sector. One of methods that were originally intended only for private sector is mapping and analyzing of stakeholders. This initial groups of stakeholders of public univerdities were defined on the basis of the literary research and approved by the autor’s survey. The aim of this survey was to define basic groups of stakeholders and their priorities according to the opinion of public universities.
Abstract (in Czech)
Veřejné vysoké školy jako instituce veřejného sektoru mají velice významnou pozici na trhu terciárního vzdělávání v České republice. Vysoké školy a jejich aktivity byly až do roku 1989, stejně jako aktivity jiných subjektů v České republice, negativně ovlivněny komunistickým režimem. Až o deset let později se na českém trhu terciárního vzdělávání objevily první soukromé školy. Jejich působení na trhu terciárního vzdělávání vyvolalo první znaky konkurenčního boje, který se v následujících letech začal přiostřovat. Veřejné vysoké školy začínají do svých aktivit zapojovat i činnosti a metody, které byly primárně využívané sektorem soukromým. Jednou z metod, jež byla původně primárně určena pouze pro sektor soukromý, je i oblast mapování a analýzy stakeholderů. Tento článek se zaměřuje na analýzu stakeholderů věřejných vysokých škol. Na základě provedené literární rešerše byly určeny výchozí skupiny stakeholderů veřejných vysokých škol, které byly prověřeny vlastním výzkumem autorky. Cílem tohoto výzkumu bylo určit základní skupiny stakeholderů a jejich priority dle mínění veřejných vysokých škol.
PrintDisplayed: 8/6/2023 13:05