Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ, Roman ŠVEC and Michaela KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví (Factors influencing the use of internet banking to determine the profile of the target segment of internet banking). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 6, No 4, p. 115-121. ISSN 1339-3189. 2018.
  2. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU (PREFERENCES OF FAMILIES WITH CHILDREN IN THE SELECTION OF ATTRACTIVENESS IN TOURISM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 6, No 2, p. 1-13, 14 pp. ISSN 1339-3189. 2018.
  3. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ and Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu (Seniors' preferences in the tourism market). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 6, No 4, p. 104-114. ISSN 1339-3189. 2018.
  4. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (ADVERTISING AROUND US FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 6, No 2, p. 91-103. ISSN 1339-3189. 2018.
  5. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ and Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci (Perceived sensitivity of selected personal data: socio-cultural data and personal economic situation data). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 6, No 4, p. 95-103. ISSN 1339-3189. 2018.

  2017

  1. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, vol. 10, No 1, p. 72-83. ISSN 1805-9112. 2017.
  2. HUMLEROVÁ, Veronika and Petra MARTÍŠKOVÁ. EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ (AN EVALUATION OF CAREER ANCHORS OF BBA STUDENTS IN BUSINESS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 6, p. 39-44. ISSN 1339-3189. 2017.
  3. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (CONTROVERSIAL TOPICS IN ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 6, p. 12-23. ISSN 1339-3189. 2017.
  4. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ and Petra MARTÍŠKOVÁ. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 6, p. 84-96. ISSN 1339-3189. 2017.
  5. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI (NEW WAY OF DATA PROTECTION IN THE FORM OF„GDPR“ FROM THE POINT OF VIEW OF THE PUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 6, p. 1-11. ISSN 1339-3189. 2017.
  6. MARTÍŠKOVÁ, Petra. PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM (PERSONIFICATION OF THE PRODUCT AS A WAY TO ESTABLISH MORE AUTHENTIC RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 3, p. 55-71. ISSN 1339-3189. 2017.
  7. ŠVEC, Roman and Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN (CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 3, p. 128-138. ISSN 1339-3189. 2017.
  8. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM (CUSTOMER 'S PREFERENTIES IN SELECTION OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE COMPANY PR). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 6, p. 97-112. ISSN 1339-3189. 2017.
  9. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (SOCIAL ROLE OF ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 3, p. 72-85. ISSN 1339-3189. 2017.
  10. SLABÁ, Marie and Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 6, p. 113-121. ISSN 1339-3189. 2017.

  2015

  1. TIŠLEROVÁ, Kamila. Segmentace kupujících podle vnímané hodnoty v podmínkách e-commerce. Ekonomické listy. 6(1), 14-33. ISSN 1804-4166. 2015.

  2013

  1. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, White BARAVALLE and Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, roč.21, č.1, p. 25-40. ISSN 1210-8812. 2013.
  2. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice (Analysis of Key Stakeholder Groups of Commer- cial Entities in the Czech Republic). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, roč. 6, No 2, p. 143-151. ISSN 1805-9112. 2013.
  3. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3. 2013.
  4. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4. 2013.
  5. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0. 2013.
  6. SLABÁ, Marie. Vyhodnocení předvýzkumu klíčových skupin stakeholderů vysokých škol (Evaluation of Pre-Research of Key Stakeholder Groups of Universities). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoivcích, Neuveden, No 1, p. 140-157. ISSN 1802-503X. 2013.

  2012

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. ISBN 978-80-210-5715-9. 2012.
  2. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4. 2012.
  3. SLABÁ, Marie and Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen (Communication mix in higher education institutions). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. p. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6. 2012.
  4. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. p. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5. 2012.
  5. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. p. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6. 2012.
  6. TIŠLEROVÁ, Kamila. What are the advantages of Internet shopping as perceived by customers? ACC Journal. 18 (2), p. 188–195. ISSN 1803-9782. 2012.
  7. TIŠLEROVÁ, Kamila. Who Are the Customers Sharing Knowledge in Terms of Internet Shopping? In Cegarra, J. G. (ed.) Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management. Spain, Academic Publishing: Universidad Politécnica de Cartagena. p. 1186-91. ISBN 978-1-908272-63-8. 2012.

  2011

  1. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 12 pp. ISBN 978-80-7454-013-4. 2011.
  2. TIŠLEROVÁ, Kamila and Marta ŽAMBOCHOVÁ. Marketing segmentation of students willing to study abroad based on cluster analysis. World Academy of Science, Engineering and Technology. 7 (77), p. 795-799. ISSN 2010-376X. 2011.
  3. KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ and Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 304 pp. ISBN 978-80-247-3527-6. 2011.

  2010

  1. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre. p. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0. 2010.
  2. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica. p. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6. 2010.
Display details
Displayed: 19/4/2024 04:19