SLABÁ, Marie. Argentina’s financial crisis. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Argentina’s financial crisis
Name in Czech Argentinská finanční krize
Authors SLABÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Zlín, Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků, p. nestránkováno, 12 pp. 2013.
Publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7454-248-0
Keywords (in Czech) Argentinská finanční krize; inflace; HDP; měnový výbor
Keywords in English Argentina’s financial crisis; inflation; GDP; currency board
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAM_2, MOP, PRJ_1, S_IBW_A, S_MAM, VYS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 29/7/2013 10:13.
Abstract
Argentina’s systemic financial crisis had impact not only on the Argentina’s 35 million citizens, but also on the economic policies and political relations within Latin America and USA. This paper concerns the Argentina’s systemic financial crisis, that depressed country in years 2001 and 2002. This paper will try to explain how a prospering economy is able to shift dramatically from growth to sharp decrease in its economic activity. There are lots of different factors that generated Argentina’s systemic financial crisis. The aim of this text is to illustrate main causers of this crisis, which caused serious problems in the economic system of Argentina, and describe events and the state of Argentina’s economy, that had predated this crisis and so became the most important triggers of this crisis.
Abstract (in Czech)
Argentinská systematická finanční krize měla vliv nejen na 35 milionů obyvatel Argentiny, ale také na ekonomiku a politické vztahy v Latinské Americe a USA. Tento článek se zaměřuje na Argentinskou systematickou finanční krizi, která ovlivnila zemi v letech 2001 a 2002. Tento článek se snaží vysvětlit, jak je možné se v prosperující ekonomice dramaticky posunout od ekonomického růstu k ostrému poklesu v ekonomické aktivitě. Argentinská systematická finanční krize byla generována velkým množstvím různých faktorů. Cílem tohoto textu je ilustrovat hlavní příčiny této krize, které způsobily celou řadu vážných problémů v ekonomickém systému Argentiny a popisuje události a stav Argentinské ekonomiky, který předcházel této krizi a tak se stal důležitým triggerem této krize.
PrintDisplayed: 2/12/2023 23:06