Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Roman ŠVEC. Digital Era and Consumer Behavior on the Internet. Online. In Svetlana Igorevna Ashmarina, Marek Vochozka, Valentina Vyacheslavovna Mantulenko. Digital Age: Chances, Challenges and Future. Basel, Switzerland: Springer, 2020, p. 92-100. ISSN 2367-3370. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5_12.

  2018

  1. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ and Roman ŠVEC. Advertising at Media Market – Evidence from the Czech Republic. Online. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, p. 1808-1816. ISBN 978-0-9998551-1-9.
  2. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ and Roman ŠVEC. Factors Influencing Customer Loyalty towards Private Labels. Online. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, p. 2150-2159. ISBN 978-0-9998551-1-9.
  3. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ, Roman ŠVEC and Michaela KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví (Factors influencing the use of internet banking to determine the profile of the target segment of internet banking). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 115-121. ISSN 1339-3189.
  4. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU (PREFERENCES OF FAMILIES WITH CHILDREN IN THE SELECTION OF ATTRACTIVENESS IN TOURISM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 1-13, 14 pp. ISSN 1339-3189.
  5. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ and Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu (Seniors' preferences in the tourism market). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 104-114. ISSN 1339-3189.
  6. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (ADVERTISING AROUND US FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 91-103. ISSN 1339-3189.
  7. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC and Marie SLABÁ. The Impact of the Consumers’ Limited Time on the Character of Their Decision: Theoretical Point of View on the Rationality of the Decision. Online. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, p. 2402-2411. ISBN 978-0-9998551-1-9.
  8. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC and Marie SLABÁ. Theoretical Point of View on (UN) Conscious Decision-Making, Decision Quality and Decision Costs. Online. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, p. 7511-7519. ISBN 978-0-9998551-1-9.
  9. SLABÁ, Marie. Vliv ekonomické krize na vývoj prodejní ceny cukrové čepy jako základního nástroje marketingového mixu (The Effect of the Economic Crisis on the Development of the Selling Price of Sugar Wrap as a Basic Tool of the Marketing Mix). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 5, p. 187-193, 6 pp. ISSN 1339-3189.
  10. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ and Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci (Perceived sensitivity of selected personal data: socio-cultural data and personal economic situation data). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 95-103. ISSN 1339-3189.

  2017

  1. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 72-83. ISSN 1805-9112.
  2. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM (comparison of attitude of companies and their customers to CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 105-112. ISSN 1339-3189.
  3. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (CONTROVERSIAL TOPICS IN ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 12-23. ISSN 1339-3189.
  4. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ and Petra MARTÍŠKOVÁ. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 84-96. ISSN 1339-3189.
  5. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI (NEW WAY OF DATA PROTECTION IN THE FORM OF„GDPR“ FROM THE POINT OF VIEW OF THE PUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 1-11. ISSN 1339-3189.
  6. MARTÍŠKOVÁ, Petra. PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM (PERSONIFICATION OF THE PRODUCT AS A WAY TO ESTABLISH MORE AUTHENTIC RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 55-71. ISSN 1339-3189.
  7. ŠVEC, Roman. PREFERENCE STRAVOVÁNÍ SENIORŮ JAKO MOŽNÝ PRVEK ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU (SENIORS‘ CATERING PREFERENCES AS AN ELEMENT OF TOURISM DEVELOPMENT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 112-127. ISSN 1339-3189.
  8. ŠVEC, Roman and Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN (CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 128-138. ISSN 1339-3189.
  9. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM (CUSTOMER 'S PREFERENTIES IN SELECTION OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE COMPANY PR). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 97-112. ISSN 1339-3189.
  10. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (SOCIAL ROLE OF ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 72-85. ISSN 1339-3189.
  11. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Roman ŠVEC. Stimulation of customer feedback in B2C e-shops. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management trough Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth; Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. 1st ed. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 2060-2074. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  12. SLABÁ, Marie and Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 113-121. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. SLABÁ, Marie. Analýza marketingových aktivit a řízení vztahů se stakeholdery malých a středních podniků (Analysis of Marketing Activities and Management of Relationships with Stakeholders of Small and Medium Enterprises). In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, p. 169-178. ISBN 978-80-86277-82-0.
  2. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Roman ŠVEC. Obtaining Customer Feedback: Experience of “Staffino” from the Managerial Point of View. Online. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth; Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Seville, Španělsko: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2016, p. 657-670. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  3. SLABÁ, Marie. Perception of Chinese brands in the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016, p. 21-29. ISBN 978-7-5103-1428-5.
  4. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Online. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 8th International Days of Statistics and Economis. Neuveden: Melandrium, 2016, p. 1366-1374. ISBN 978-80-87990-02-5.
  5. SLABÁ, Marie. The Importance of Stakeholders in Services case study in the Czech market. Online. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth, Proceedings of The 28th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Seville, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, p. 3808-3821. ISBN 978-0-9860419-8-3.

  2015

  1. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1st ed. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, p. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  2. SLABÁ, Marie and Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 1, p. 49-59. ISSN 1805-9112.

  2014

  1. SLABÁ, Marie. Analýza webových stran vybraného hotelu v českých budějovicích – případová studie (Analysis of websites of selected hotel in české budějovice – Case study). In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2014, p. 195-203. ISBN 978-80-87300-56-5.

  2013

  1. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru (Stakeholder analysis in the bank sector). Online. In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 2013, p. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5.
  2. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
  3. SLABÁ, Marie and Marie HESKOVÁ. Nový přístup k strategii marketingové komunikace s využitím metodiky stakeholder circle (New Approach to Marketing Communication Strategy with Utilization of Stakeholder Circle Methodology). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, Neuveden, No 2, p. 58-65. ISSN 1214-4967.
  4. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  5. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.

  2012

  1. SLABÁ, Marie and Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012, p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
  2. SLABÁ, Marie. Marketing : Studijní opora pro kombinované studium : Bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 145 pp. ISBN 978-80-7468-013-7.
  3. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5.
  4. SLABÁ, Marie. Nové trendy v cestovním ruchu a marketing cestovního ruchu (New trends in tourism and marketing of tourism). In Jaromír Rux; Jiří Šup. Aktuální problémy cestovního ruchu : Nové trendy a technologie v cestovním ruchu : sborník z mezinárodní konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 229-234. ISBN 978-80-87035-56-6.

  2011

  1. SLABÁ, Marie. Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací (Stakeholder management and analysis of stakeholders as an effective tool of improvement of competitiveness of firms and organisations). 2011.
Display details
Displayed: 21/6/2024 16:38