Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. SLABÁ, Marie and Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 113-121. ISSN 1339-3189.
  Name (in English): BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS
  Economics. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: brand; promotion; Interbrand; BrandZ; Brand Finance Global 500

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 12:54.
 2. 2016

 3. SLABÁ, Marie. Perception of Chinese brands in the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. p. 21-29. ISBN 978-7-5103-1428-5.
  Name in Czech: Vnímání čínských značek v České republice
  Management, administration and clerical work. English. China.
  Keywords in English: brand; brand perception; Chinese brands
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 16/3/2017 10:28.
 4. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 8th International Days of Statistics and Economis. Neuveden: Melandrium, 2016. p. 1366-1374. ISBN 978-80-87990-02-5.
  Name in Czech: Matice stakeholder power-interest a stakeholder-responsibility ve společenské odpovědnosti firem
  RIV/75081431:_____/16:00000826 Proceedings paper. Management, administration and clerical work. English. Czech Republic.
  Slabá, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: corporate social responsibility; stakeholder; stakeholder-responsibility matrix; stakeholder power-interest matrix
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 27/10/2016 10:35.
 5. SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, No 1, p. 124-139. ISSN 1805-9112.
  Name in Czech: Stakeholder profil a mapování stakeholderů malých a středních podniků
  RIV/75081431:_____/16:00000685 Article in a journal. Economics. English. Czech Republic.
  Slabá, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: stakeholder; stakeholder identification; stakeholder profile; stakeholder prioritisation; stakeholder mapping

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 21/7/2016 10:39.
 6. 2015

 7. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1st ed. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  Name in Czech: Reklama na čínských trzích
  RIV/75081431:_____/15:00001226 Proceedings paper. English. United States of America.
  Slabá, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: advertising; media; marketing communication; Chinese markets
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 4/4/2018 10:41.
 8. SLABÁ, Marie and Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 1, p. 49-59. ISSN 1805-9112.
  Name in Czech: Analýza vývoje nejhodnotnějších značek světa a nejhodnotnějších značek v Číně
  RIV/75081431:_____/15:00000491 Article in a journal. Management, administration and clerical work. English. Czech Republic.
  Slabá, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Qi, Hudečková (156 China)
  Keywords in English: brand; brand value; Brandz

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 2/7/2015 08:32.
 9. SLABÁ, Marie, Roman ŠVEC, Qi. HUDEČKOVÁ and Lukáš KUČERA. Postavení Číny v mezinárodním obchodě : vysokoškolská učebnice. 2., rozšířené vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 177 pp. ISBN 978-80-7468-091-5.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 13/10/2015 12:48.
 10. 2013

 11. SLABÁ, Marie. Argentina’s financial crisis. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
  Name in Czech: Argentinská finanční krize
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: Argentina’s financial crisis; inflation; GDP; currency board

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 29/7/2013 10:13.
 12. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
  Name in Czech: Hodnocení webových stran vybraných vysokých škol
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: university; marketing communication; internet; websites evaluation

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 7/5/2014 14:48.
 13. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  Name (in English): Trade Business in the 21st Century
  RIV/75081431:_____/13:00000341 Textbook. Economics. Czech. Czech Republic.
  Mulačová, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Mulač, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Bednářová, Petra (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Kučera, Lukáš (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Simotová, Vendula (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Slabá, Marie (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: trade business; retail; wholesale; international trade; consumer behaviour
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/4/2014 14:17.
 14. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
  Name in Czech: Teoretické aspekty marketingu vysokých škol
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: Marketing; university; marketing mix; marketing mix tools

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 29/7/2013 10:14.
 15. 2012

 16. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.
  Name in Czech: Analýza stakeholderů veřejných vysokých škol
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: stakeholder, public university; analysis of stakeholders, basic groups of stakeholders of public universities
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:15.
 17. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4.
  Name in Czech: Analýza stakeholderů na veřejných vysokých školách
  RIV/75081431:_____/12:00000398 Proceedings paper. Management, administration and clerical work. English. Czech Republic.
  Slabá, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Stakeholder; public university; analysis of stakeholders; basic groups of stakeholders of public universities

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 13/4/2015 16:31.
 18. SLABÁ, Marie and Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen (Communication mix in higher education institutions). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6.
  Name in Czech: Komunikační mix vysokoškolských institucí
  Name (in English): Communication mix in higher education institutions
  Economics. German. Czech Republic.
  Keywords in English: marketing; marketing communication; university; marketing communication mix

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 18/11/2014 07:55.
 19. ŠOLC, Ladislav. Lobbirovanije i korrupcija (Lobbying and corruption). In Stroitel‘stvo i nedvižimost‘: ekspertiza i ocenka : materialy 9-j meždunarodnoj konferencii. Praha - Moskva: EC Akademstrojnauka, 2012. p. 325-329. ISBN 978-5-9903774-1-7.
  Name in Czech: Lobování a korupce
  Name (in English): Lobbying and corruption
  Economics. Russian. Czech Republic.
  Keywords in English: lobby; corruption; group interests; the public; the media; state economy

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 25/1/2013 10:21.
 20. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5.
  Name in Czech: Marketing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: marketing; marketing mix; communication mix; university

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:28.
 21. SLABÁ, Marie and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Marketing management II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 132 pp. ISBN 978-80-87278-74-1.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 08:51.
 22. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7.
  Name in Czech: Marketingové modely
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: marketing; marketing models; marketing mix Introduction

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:29.
 23. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. p. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6.
  Name in Czech: Webové stránky jako efektivní nástroj marketingové komunikace
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: Marketing communication; universities; websites; internet

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:32.
 24. 2011

 25. SLABÁ, Marie and Vendula SIMOTOVÁ. Analýza stakeholderů malých a středních podniků (Analysis of stakeholders of small and medium enterprises). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, roč. 2, No 4, p. 65-75. ISSN 1804-3682.
  Name (in English): Analysis of stakeholders of small and medium enterprises
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Stakeholder; small and medium enterprises; basic stakeholder groups; analysis of stakeholders

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:19.
 26. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 12 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
  Name in Czech: Internet: Efektivní nástroj marketingové komunikace vysokých škol
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: marketing communication; electronic communication; Internet; university

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:33.
 27. 2010

 28. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Efektivita marketingové komunikace internetového platebního systému (Marketing Communication’s Effectiveness of Internet Payment System). In Zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Vydavatel’stvo Ekonóm, 2010. p. 873-879. ISBN 978-80-225-3172-6.
  Name (in English): Marketing Communication’s Effectiveness of Internet Payment System
  Management, administration and clerical work. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: advertising campaign; effectiveness; electronic wallet; financial literacy; sklik; outsourcing; safetyt and security of personal data

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 08:50.
 29. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre, 2010. p. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0.
  Management, administration and clerical work. English. Greece.
  Keywords in English: Marketing; marketing communication; educational institution; internet; turbulence

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:34.
 30. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2010. p. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6.
  Management, administration and clerical work. English. Czech Republic.
  Keywords in English: Stakeholder; stakeholder management; stakeholder mapping; stakeholder analysis; Stakeholder Circle; marketing communication

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:35.
 31. 2009

 32. ŠOLC, Ladislav, Gabriela ŠVEJDOVÁ and Tsolmon JAMBAL. Kalkulace nákladů a její význam pro tvorbu cen (Costs calculation and its importance for determination of prices). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, p. 23-34. ISSN 1802-503X.
  Name (in English): Costs calculation and its importance for determination of prices
  RIV/75081431:_____/09:00000171 Article in a journal. Economics. Czech. Czech Republic.
  Šolc, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Švejdová, Gabriela (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Jambal, Tsolmon (496 Mongolia, belonging to the institution)
  Keywords in English: cost structuring; costing model; total costs; absorption costing; purchase and sales calculation; lower price transmission; business margin; the great of sales; selling expenses; price politicy; cover contribution; fix costs; variable costs; revenues
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 08:47.
Displayed: 8/6/2023 04:20