Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. BŘEZINOVÁ, Monika a Marie SLABÁ. EXTERNAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, Roč. piaty, číslo 3, s. 1-8, 9 s. ISSN 1339-3189. 2017.
  2. SLABÁ, Marie a Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 5, č. 6, s. 113-121. ISSN 1339-3189. 2017.

  2016

  1. SLABÁ, Marie. Perception of Chinese brands in the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden. s. 21-29. ISBN 978-7-5103-1428-5. 2016.
  2. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 8th International Days of Statistics and Economis. Neuveden: Melandrium. s. 1366-1374. ISBN 978-80-87990-02-5. 2016.
  3. SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vol. 9, č. 1, s. 124-139. ISSN 1805-9112. 2016.

  2015

  1. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1. vyd. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA). s. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2. 2015.
  2. SLABÁ, Marie a Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, roč. 8, č. 1, s. 49-59. ISSN 1805-9112. 2015.
  3. SLABÁ, Marie. Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA). s. 932-940. ISBN 978-0-9860419-5-2. 2015.
  4. SLABÁ, Marie. Multidimensional maps in Stakeholder Circle Methodology: case study in the tertiary education in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA). s. 557-564. ISBN 978-0-9860419-4-5. 2015.
  5. SLABÁ, Marie. Stakeholder Groups of Public and Private Universities in the Czech Republic - Identification, Categorization and Prioritization. Review of Economic Perspectives. Berlín: De Gruyter Open Ltd, vol 15., č. 3, s. 305-326. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0022. 2015.

  2014

  1. SLABÁ, Marie a Roman FIALA. Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita. s. 318-325. ISBN 978-80-210-6611-3. 2014.
  2. SLABÁ, Marie. Application Possibilities of the Stakeholder Circle Methodology in the Marketing Communication of Universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita. s. 327-334. ISBN 978-80-210-6611-3. 2014.
  3. SLABÁ, Marie, Peter ŠTARCHOŇ a Ivan JÁČ. IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, roč. 2014, č. 4, s. 101-110. ISSN 1212-3609. 2014.
  4. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. In Pavel Jedlička. The International Conference Hradec Economic Days 2014. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 277-283. ISBN 978-80-7435-370-3. 2014.

  2013

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of usage of subsidies from LFA and SAPS scheme. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 239-250. ISBN 978-80-87035-73-3. 2013.
  2. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, roč. 6, č. 2, s. 143-151. ISSN 1805-9112. 2013.
  3. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru. In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava. s. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5. 2013.
  4. SLABÁ, Marie. Argentina’s financial crisis. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7454-248-0. 2013.
  5. SLABÁ, Marie a Lukáš KUČERA. Development of Capacity of Collective Accommodation Establishments in the Czech Republic and Poland (2003-2011). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Poznan: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, roč. 6, č. 38, s. 321-332. ISSN 1643-7772. 2013.
  6. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3. 2013.
  7. FIALA, Roman, Jana BORŮVKOVÁ a Marie SLABÁ. Modeling Company Output as a Function of Its Major Inputs. In Čulík, M. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA. s. 156-161. ISBN 978-80-248-3172-5. 2013.
  8. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7454-248-0. 2013.

  2012

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. ISBN 978-80-210-5715-9. 2012.
  2. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4. 2012.
  3. SLABÁ, Marie a Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4. 2012.
  4. SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ. Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics. 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4. 2012.
  5. SLABÁ, Marie a Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. s. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6. 2012.
  6. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5. 2012.
  7. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7. 2012.
  8. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. s. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6. 2012.

  2011

  1. SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ. Euro a konkurenceschopnost. In Hana Vojáčková. Konkurence 2011. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 205-218. ISBN 978-80-87035-36-8. 2011.
  2. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 12 s. ISBN 978-80-7454-013-4. 2011.
  3. WEBEROVÁ, Dagmar. Selected languqage barriers to intercultural communication in the contextof management studies. Annales universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Anglica I. Krakow, s. 150-157, 2011.

  2010

  1. LUŠTICKÝ, Martin, Jan KYSELA a Marie SLABÁ. Evaluation of the Internal Links in the Programme Documents. In New Economic Challenges: 2nd International PhD Students Conference. Brno: Masarykova univerzita. 7 s. ISBN 978-80-210-5111-9. 2010.
  2. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre. s. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0. 2010.
  3. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica. s. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6. 2010.

  2009

  1. LUŠTICKÝ, Martin a Marie SLABÁ. Applications of the Strategic Marketing in Regional Programme Documents in Tourism. In PAN-PACIFIC CONFERENCE XXVI - Strategic Innovation Through Collaboration and Convergence. Čína - Shenzhen: Pan-Pacific Business Association. ISBN 1-931649-25-1. 2009.

  2008

  1. SLABÁ, Marie. Public Private Partnership in Tourism. In The Third Annual Conference on Public Policy and Management. Indie – Bnagalore: Indian Institute of Management. 27 s. 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 06:15