SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2010. s. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stakeholder Circle Methodology
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání 1. vyd. Jindřichův Hradec, Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE, od s. 84-92, 9 s. 2010.
Nakladatel Oeconomica
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-245-1750-6
Klíčová slova česky stakeholder; stakeholder management; mapování stakeholderů; stakeholder analýza; Stakeholder Circle; marketingová komunikace
Klíčová slova anglicky Stakeholder; stakeholder management; stakeholder mapping; stakeholder analysis; Stakeholder Circle; marketing communication
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MAR_a, MAV, MAV_a, MRS
Změnil Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:35.
Anotace
This article focuses on problems of a new progressive approach – stakeholder management. A particular attention is paid to the analytic tool Stakeholder Circle and the Stakeholder Circle methodology. The Stakeholder Circle is a special tool which was designed for analysing and mapping of stakeholder community. Recently stakeholder management has become an important tool for management support with the aim of achievement of strategic objectives. The importance of internal and external (macro and micro) environment and stakeholders has been still growing. As a result of this phenomenon the stakeholder management represents a very important tool for managing firms. Analysing and mapping of stakeholders is fundamental element of effective marketing communication. The Stakeholder Circle is not only a mapping technique and soft ware tool for stakeholders analysis intended for representation of data gathered about stakeholders.
Anotace česky
Tento článek se zaměřuje na problematiku nového progresivního přístupu - stakeholder managementu. Zvláštní pozornost je věnována zejména analytickému nástroji Stakeholder Circle a Stakeholder Circle metodologii. Stakeholder Circle je speciálním nástrojem, který byl navržen pro analýzu a mapování skupin stakeholderů. Stakeholder management se v poslední době stal důležitým nástrojem na podporu rozhodování organizací s cílem dosažení strategických cílů. Důležitost vnějšího i vnitřního prostředí a stakeholderů stále roste. V důsledku tohoto fenoménu stakeholder management představuje velice důležitý nástroj řízení firem. Analýza a mapování klíčových skupin stakeholderů je nezbytným elementem pro efektivní marketingovou komunikaci. Stakeholder Circle není pouze mapovací technikou a nástrojem pro analýzu stakeholderů určenou pro prezentaci dat získaných o stakeholderech. Stakeholder Circle představuje komplexní metodologii pro analýzu a mapování stakeholderů. Mapování stakeholderů a jejich analýza je v současném prostředí považováno za velice užitečný nástroj pro analýzu klíčových cílových segmentů a marketingových komunikací.
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2023 09:06