MORKUS, Jaroslav, Rudolf KAMPF and Jiří KOLÁŘ. Zefektivnění řízení projektů (Project management and its more effective). In Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. p. 325-331. ISBN 978-80-7468-059-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zefektivnění řízení projektů
Name (in English) Project management and its more effective
Authors MORKUS, Jaroslav, Rudolf KAMPF and Jiří KOLÁŘ.
Edition 1. vyd. Brno, Logi 2013 : sborník příspěvků, p. 325-331, 7 pp. 2013.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-059-5
Keywords (in Czech) projektové řízení; projekt; organizace
Keywords in English project management; project; organization
Tags KDL2, LIS, PRJ1, PRJ_1, PRJ_D2
Changed by Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 23/1/2014 14:47.
Abstract
Článek se zabývá problémy v oblasti řízení projektů, kde je možné v současné době najít několik aspektů, které vedou k nepříznivým ekonomickým a neekonomickým důsledkům v oblasti projektového řízení. V první oblasti lze popsat v několika málo případech vysokou fluktuaci zaměstnanců na pozicích projektových manažerů a týmových hráčů, samozřejmě i méně významné principy projektového řízení (např. podle metodiky IPMA) a jako další nevýhodou může být uvedené nesprávné nastavení informačního toku, které způsobuje problémy při rozhodování o zaměstnancích, kteří se angažují v konkrétním projektu. Tento článek se snaží popsat ve své podstatě na příkladu jedno z možných řešení, které by mohlo být přijato obecně ve většině firem.
Abstract (in English)
Article discusses the problems in project management, where it is currently be able to find several aspects that lead to adverse the economic and the non-economic consequences in the project management. In the first region can be described in a few cases high turnover of staff in positions of the project managers and the team players, of course also non-significant principles of project management (e.g. according to the methodology IPMA) and as further downside can be called the wrong set of an information flow that causes problems in deciding the employees who are related to a specific project. The article tries to describe in his body on the example of the possible solutions which could be adopted in general in the most companies.
PrintDisplayed: 6/10/2022 10:03