VANÍČKOVÁ, Radka, Imrich ANDREJČÁK a Jana SMOLIGOVÁ. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve. 1. vyd. Prešov: COFIN, a.s., 2015. 150 s. ISBN 978-80-972014-5-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Manažérstvo kvality v tovaroznalectve
Název česky Management kvality ve zbožíznalectví
Název anglicky Quality Management Commodity
Autoři VANÍČKOVÁ, Radka, Imrich ANDREJČÁK a Jana SMOLIGOVÁ.
Vydání 1. vyd. Prešov, 150 s. 2015.
Nakladatel COFIN, a.s.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-972014-5-6
Klíčová slova česky výrobek, kvalita výrobků, plánování kvality, ekonomika kvality, standardizace v managementu kvality
Klíčová slova anglicky product, quality product, quality planning, quality economic, standardization of quality management
Štítky KEM 4 - PRM, KEM4, PRJ_1
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Změněno: 22. 8. 2015 11:25.
Anotace
Odborná knižná publikácia "Manažérstvo kvality v tovaroznalectve" popisuje nový fenomén vo vzdelávaní, ako sa zvykne hovoriť "Manažérstvu kvality v tovaroznalectve." Podľa mnohých autorov je to manažérstvo, které možeme chápať ako konkrétnu schopnosť a spósobilosť manažérov, která v sebe zahrňa určitú úroveň poznania daného systému. Manažér, který ovláda "Manažérstvo kvality v tovaroznalectve", pružne reaguje na zmeny na trhu a vie sa rýchlo prispésobiť. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve sa učí, rozvíja aj aplikuje prostrednictvom činností.
Anotace česky
Odborná knižní publikace "Manažérstvo kvality v tovaroznalectve" popisuje nový fenomén ve vzdělávání. Podle mnohých autorů je to manažérstvo, které lze chápat jako schopnost a způsobilost manažérů, která v sobě nese určitou úroveň poznání daného systému. Manažér, který ovládá "Manažérstvo kvality v tovaroznalectve", pružně reaguje na změny na trhu, dokáže se rychle přizpůsobit a adaptovat.Manažérstvo kvality v tovaroznalectve se rychle učí, rozvíjí a aplikuje prostřednictvím dílčích činností.
Anotace anglicky
Specialized book publication "Quality Management in tovaroznalectve" describes as new phenomenon in education as accestomed to speak "Quality Management in tovaroznalectve". According to many authors it is Manažérstvo which can be understood as specific skills and competences of managers, which includes himself a certain level of knowledge of the system. Manager, which controls the "Quality Management in tovaroznalectve" flexibly reacts to market changes quickly and fastly adapt. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve be taught, develops and applies through the sectional activities.
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 05:09