VANÍČKOVÁ, Radka a Peter JAKÚBEK. Project culture of project oriented companies. In Přemysl Pálka, Adriana Knápková, Le Thi My Hanh, Hoang Cam Trang. Proceedings of The 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, 2016. s. 705-715. ISBN 978-80-7454-598-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Project culture of project oriented companies
Název česky Projektová kultura projektově orientovaných společností
Autoři VANÍČKOVÁ, Radka a Peter JAKÚBEK.
Vydání Zlín, Proceedings of The 3rd International Conference on Finance and Economics, od s. 705-715, 11 s. 2016.
Nakladatel Tomas Bata University in Zlin
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7454-598-6
Klíčová slova česky projektový manažer; projektový management; projektová kultura; projektově-orientovaná společnost; kritické faktory úspěchu
Klíčová slova anglicky project manager; project management; project management culture; project-oriented company; critical success factors
Štítky KEM 4 - PRJ_E2, KEM4, PMA, PRJ_1
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 1. 3. 2017 11:00.
Anotace
Presented study deals with the position of project culture in frame of project oriented society. It describes the company and project culture, identifies the relation between them and accents the importance of project culture for the successful implementation of project management philosophy. Very important part of the study is to analyse of present impact of project culture on Czech project oriented societies. The primary aim is the confirmation of the hypothesis H1: Project culture rooted in all levels of the enterprises hierarchy of project oriented society is the essential of project management success, but the developed project culture appears in less than 20 % of project oriented societies acting on Czech market. This study is an output of the KEGA project No. 001DTI - 4/2015 supported by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.
Anotace česky
Prezentovaná studie společnosti s postavením projektové kultury v rámci projektu orientované společnosti popisuje společnost a projektové kultury, určuje vztah mezi nimi a akcentuje důležitost projektové kultury pro úspěšnou realizaci filozofie řízení projektu. Velmi důležitou součástí práce je analýza současného dopadu projektové kultury u projektů ve společnostech sídlících v České republice. Primárním cílem je potvrzení hypotézy H1: Project kultura zakořeněná ve všech úrovních podniků, jejich hierarchie projektu orientované společnosti je klíčovým úspěchem řízení projektu. Tato studie je výstupem projektu Kega č 001DTI - 4/2015 za podpory Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 06:50