MAROUŠEK, Josef, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ and Simona HAŠKOVÁ. New concept of urban green management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, No 8, p. 1835-1838. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0736-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name New concept of urban green management
Name in Czech Nový koncept managementu veřejné zeleně
Authors MAROUŠEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Robert ZEMAN (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radka VANÍČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Simona HAŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Clean Technologies and Environmental Policy, New York, Springer, 2014, 1618-954X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/14:00000406
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10098-014-0736-5
UT WoS 000345075400033
Keywords (in Czech) Management; tráva; pirolíza; biouhel
Keywords in English Charcoal; Grass; Management; Pyrolysis
Tags IF, KEM4, PRI_1, PRI_2, RIV14
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 13/4/2015 11:03.
Abstract
Many cities face a long-term surplus of grass cuttings. Its management is usually financially demanding once many of the up to date technologies require high acquisition as well as variable costs. It was verified in a commercial scale if the newly proposed concept of anaerobic fermentation followed by continuous pyrolysis is technically and economically feasible to manage macerated cutting of urban green in a commercial scale. Design of the concept is thoroughly described, documented in figures, and biochemically analyzed in detail. Assessment of the concept shows that subsequent pyrolysis of the anaerobically fermented residue allows among biogas to produce also high-quality charcoal. It was proved that the proposed solution improves the overall economy. In addition, it may be assumed that this applied research is consistent with previous theoretical assumptions stating that any kind of aerobic or anaerobic fermentation increases the heating value of the charcoal obtained.
Abstract (in Czech)
Mnoho měst čelí dlouhodobému nadbytku odpadů ze správy veřejné zeleně. Nakládání s tímto odpadem je finančně náročné a je spojeno s velkými pořizovacími i variabilními náklady. Bylo ověřeno v komerčních rozměrech, že nově navržený koncept anaerobní fermentace následovaný kontninuální pirolízou je technicky a ekonomicky proveditelný. Posouzení konceptu ukazuje, že následný fermentačních residuí umožňuje kromě bioplynu produkovat též vysoce kvalitní biouhel. K tomu byla vytvořena hypotéza, že předchozí fermentační proces zvýšil mikroporozitu získaného produktu.
PrintDisplayed: 30/5/2023 03:01