FIALA, Roman, Jana BORŮVKOVÁ a Marie SLABÁ. Modeling Company Output as a Function of Its Major Inputs. In Čulík, M. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2013. s. 156-161. ISBN 978-80-248-3172-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modeling Company Output as a Function of Its Major Inputs
Název česky Modelování výstupů společnosti jako funkce jejích hlavních vstupů
Autoři FIALA, Roman (203 Česká republika, garant), Jana BORŮVKOVÁ (203 Česká republika) a Marie SLABÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Ostrava, FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS, od s. 156-161, 6 s. 2013.
Nakladatel VSB-TECH UNIV OSTRAVA
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/13:00000464
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-248-3172-5
ISSN 2336-162X
UT WoS 000339362200016
Klíčová slova česky nehmotný majetek; dlouhodobý hmotný majetek; náklady na zaměstnance; rentabilita aktiv; rentabilita vlastního kapitálu; rentabilita prodeje; vícenásobná regrese; Cobb-Douglas produkční funkce
Klíčová slova anglicky intangible assets; tangible fixed assets; staff costs; return on assets; return on equity; return on sales; multiple regression; Cobb-Douglas production function
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, IF, KCRM1, RIV14, S_IBW_A, S_MAM
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 15. 4. 2015 10:17.
Anotace
Authors create a model that explains significant percentage of company output by three variables: Intangible Assets (IA), Tangible Fixed Assets (TFA) and Staff Costs (SC). Furthermore, it aims to explore the relationship between this model's residuals and company's performance expressed by Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), and Return on Sales (ROS) indicators. The model has been created based on information about 534 companies with more than 250 employees that are a part of manufacturing. The resulting model includes two independent variables, TFA and SC, and explains more than 73% of the total variance of dependent variable with the independent variables. A statistically significant but weak relationship has been established between residual and ROE, as well as between residual and ROA. There is no correlation between residual and ROS.
Anotace česky
Autoři vytvořili model, který vysvětluje významnou část produkce firmy na základě tří proměnných: Dlouhodobý nehmotný majetek (IA), Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a náklady na zaměstnance (NZ). Navíc si tento článek klade za cíl prozkoumat vztah mezi proměnnými tohoto modelu a výkonností společnosti, která je vyjádřena ukazateli Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), and Return on Sales (ROS). Model byl vytvořen na základě informací od 534 firem s více než 250 zaměstnanci, které působí v oblasti výroby. Výsledný model zahrnuje dvě nezávislé proměnné – DHM a NZ a vysvětluje vztah závisle a nezávisle proměnné ze 73%. Statisticky významná, ale slabá závislost byla prokázána mezi rezidui a ROE stejně tak jako v přítomnosti ROA. V případě ROS nebyla prokázána žádná korelace.
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2023 21:46