Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ, Roman ŠVEC a Michaela KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 6, č. 4, s. 115-121. ISSN 1339-3189. 2018.
  2. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ a Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 6, č. 4, s. 104-114. ISSN 1339-3189. 2018.
  3. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ a Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 6, č. 4, s. 95-103. ISSN 1339-3189. 2018.

  2017

  1. SLABÁ, Marie. APLIKACE STAKEHOLDER MANAGEMENTU A TEORIE STAKEHOLDER SALIENCE V MANAGEMENTU VYSOKÝCH ŠKOL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 5, č. 3, s. 101-110. ISSN 1339-3189. 2017.
  2. BŘEZINOVÁ, Monika a Marie SLABÁ. EXTERNAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, Roč. piaty, číslo 3, s. 1-8, 9 s. ISSN 1339-3189. 2017.
  3. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, roč. 5, č. 1, s. 105-112. ISSN 1339-3189. 2017.
  4. SLABÁ, Marie a Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., roč. 5, č. 6, s. 113-121. ISSN 1339-3189. 2017.

  2016

  1. SLABÁ, Marie. Analýza marketingových aktivit a řízení vztahů se stakeholdery malých a středních podniků. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ. s. 169-178. ISBN 978-80-86277-82-0. 2016.
  2. SLABÁ, Marie. Perception of Chinese brands in the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden. s. 21-29. ISBN 978-7-5103-1428-5. 2016.
  3. SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vol. 9, č. 1, s. 124-139. ISSN 1805-9112. 2016.

  2015

  1. SLABÁ, Marie. Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA). s. 932-940. ISBN 978-0-9860419-5-2. 2015.
  2. SLABÁ, Marie. Multidimensional maps in Stakeholder Circle Methodology: case study in the tertiary education in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA). s. 557-564. ISBN 978-0-9860419-4-5. 2015.
  3. SLABÁ, Marie. Podnikové řízení I. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 133 s. ISBN 978-80-7468-077-9. 2015.
  4. SLABÁ, Marie. Projekt 1. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 143 s. ISBN 978-80-7468-078-6. 2015.
  5. SLABÁ, Marie. Strategický management. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 162 s. ISBN 978-80-7468-076-2. 2015.

  2014

  1. SLABÁ, Marie a Roman FIALA. Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita. s. 318-325. ISBN 978-80-210-6611-3. 2014.
  2. SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 183 s. ISBN 978-80-247-4819-1. 2014.
  3. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. In Pavel Jedlička. The International Conference Hradec Economic Days 2014. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 277-283. ISBN 978-80-7435-370-3. 2014.

  2013

  1. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, White BARAVALLE a Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, roč.21, č.1, s. 25-40. ISSN 1210-8812. 2013.
  2. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, roč. 6, č. 2, s. 143-151. ISSN 1805-9112. 2013.
  3. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru. In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava. s. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5. 2013.
  4. SLABÁ, Marie. Business plán : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 180 s. ISBN 978-80-7468-062-5. 2013.
  5. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3. 2013.
  6. KOTLER, Philip a Levin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. 2013.
  7. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4. 2013.
  8. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5. 2013.
  9. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7454-248-0. 2013.
  10. SLABÁ, Marie. Vyhodnocení předvýzkumu klíčových skupin stakeholderů vysokých škol. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoivcích, Neuveden, č. 1, s. 140-157. ISSN 1802-503X. 2013.

  2012

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. ISBN 978-80-210-5715-9. 2012.
  2. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4. 2012.
  3. SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ. Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics. 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4. 2012.
  4. SLABÁ, Marie a Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. s. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6. 2012.
  5. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5. 2012.
  6. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7. 2012.
  7. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. s. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6. 2012.

  2011

  1. SLABÁ, Marie a Vendula SIMOTOVÁ. Analýza stakeholderů malých a středních podniků. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, roč. 2, č. 4, s. 65-75. ISSN 1804-3682. 2011.
  2. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 12 s. ISBN 978-80-7454-013-4. 2011.
  3. SLABÁ, Marie. Marketing management I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 156 s. ISBN 978-80-87278-84-0. 2011.
  4. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Marketingová komunikace a bezpečnost internetového platebního systému. In Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. s. 240-245. ISBN 978-80-89282-43-2. 2011.
  5. SLABÁ, Marie. Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací. 2011.

  2010

  1. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Efektivita marketingové komunikace internetového platebního systému. In Zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Vydavatel’stvo Ekonóm. s. 873-879. ISBN 978-80-225-3172-6. 2010.
  2. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre. s. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0. 2010.
  3. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica. s. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6. 2010.

  2009

  1. ŠOLC, Ladislav, Gabriela ŠVEJDOVÁ a Tsolmon JAMBAL. Kalkulace nákladů a její význam pro tvorbu cen. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, roč. 2, č. 2, s. 23-34. ISSN 1802-503X. 2009.

  2008

  1. SLABÁ, Marie. Analýza konkurenčního trhu vysokých škol manažerskoekonomického zaměření - dílčí výsledky marketingového šetření. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 9 s. ISBN 978-80-7318-663-0. 2008.
  2. SLABÁ, Marie. Public Private Partnership in Tourism. In The Third Annual Conference on Public Policy and Management. Indie – Bnagalore: Indian Institute of Management. 27 s. 2008.

  2007

  1. SLABÁ, Marie a Marie HESKOVÁ. Čtyřicet let od vydání knihy Marketing Management. Marketing inspirations. roč. 1/2, č. 1, 3 s. ISSN 1336-796X. 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 06:18