SLABÁ, Marie. Multidimensional maps in Stakeholder Circle Methodology: case study in the tertiary education in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 557-564. ISBN 978-0-9860419-4-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Multidimensional maps in Stakeholder Circle Methodology: case study in the tertiary education in the Czech Republic
Název česky Multidimenzionální mapy v Stakeholder Circle Methodology: case study terciárního vzdělávání v České republice
Autoři SLABÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Norristown, USA, Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, od s. 557-564, 8 s. 2015.
Nakladatel International Business Information Management Association (IBIMA)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00001012
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-9860419-4-5
Klíčová slova česky Stakeholder Circle Methodology; stakeholder; multidimenzionálníl mapy; visualizace stakeholderů
Klíčová slova anglicky Stakeholder Circle Methodology; stakeholder; multidimensional maps; stakeholders visualization
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAM_1, MAM_1a, MAZ, RIV16, SCOPUS, S_IBW_A, S_MAM
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 27. 4. 2017 16:47.
Anotace
Understanding the stakeholder community of any organization is a crucial element for the survival of profit as well as non-profit organizations. Stakeholder analysis was traditionally connected with the profit sector. At present we can find several authors, researches and articles devoted to the stakeholder analysis of the non-profit sector. This article focuses on stakeholders and stakeholder analysis in the non-profit sector (specifically tertiary education sector) with the main focus on the visualization of the stakeholder community. The main purpose of the paper is to analyze the stakeholder community of the selected public university in the Czech Republic through multidimensional maps and analysis of the key stakeholder groups based on the Stakeholder Circle Methodology. For the identification, prioritization and visualization of the stakeholder community of this university the Stakeholder Circle software was used. The results of this paper showed that the key stakeholder groups of this university with the highest level of influence are employees, media and students.
Anotace česky
Pochopení komunity stakeholderů v jakékoli organizaci je zásadním prvkem pro přežití ziskové i neziskové organizace. Analýza stakeholderů byla tradičně spojena s komerčními, ziskovými organizacemi. V současné době najdeme několik autorů, výzkumů a článků věnovaných analýze stakeholderů v neziskovém sektoru. Tento článek se zaměřuje na právě na analýzu stakeholderů v neziskovém sektoru (konkrétně v sektoru terciárního vzdělávání) s hlavním zaměřením na vizualizaci komunity stakeholderů. Hlavním účelem práce je analyzovat komunitu stakeholdrů vybrané veřejné univerzity v České republice prostřednictvím multidimenzionální mapy a analýzy stakeholderů, která je založena na Metodice Stakeholder Circle. Za účelem identifikace, stanovení priorit a vizualizace stakeholderů dotčené univerzity byl použit software programu Stakeholder Circle. Výsledky tohoto článku ukázaly, že klíčovými skupinami stakeholderů této univerzity s nejvyšší úrovní vlivu jsou zaměstnanci, média a studenti.
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 01:40