Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. JAMBAL, Tsolmon. HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB MHD V ULÁNBÁTARU. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 67-75. ISSN 1339-3189.
  2. HAŠKOVÁ, Simona. Holistic assessment and ethical disputation on a new trend in solid biofuels. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 23, č. 2, s. 509-518. ISSN 1353-3452.

  2016

  1. STEJSKAL, Tomáš, Stefan VALENCIK, Ján KMEC, Daniel KUČERKA a L'uba BIČEJOVÁ. A Special Analysis of Significant Phenomena in Diagnostic Signal at Compressors Measurement. Key Engineering Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, Neuveden, č. 669, s. 373-381. ISSN 1013-9826. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.669.373.
  2. CAHA, Zdeněk a Jindřiška ŠULISTOVÁ. A Standardised Test as a Tool for the Reliable Verification of Acquired Knowledge. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 22-32. ISSN 1805-9112.
  3. ARTEMOV, Andrey. Abstraktní pojmy v jazykovém obraze světa jako součást rozvíjení interkulturní komunikační kompetence. In Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 114-119. ISBN 978-80-261-0666-1.
  4. RAUŠER, Daniel a Kristina KABOURKOVÁ. Accounting Processes within Farm Business Entity after Accounting Act Amendments. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 111-120. ISSN 2464-7217.
  5. LANDA, Filip. Actual changes in system of urban planning in post-socialist city: the case of Prague. Journal of Architecture and Urbanism. Vilnius: Taylor & Francis, 2016, vol. 40, 4/2016, s. 303-310. ISSN 2029-7955. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3846/20297955.2016.1246986.
  6. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Advances in economically driven optimization of processing of biosolids from sewage sludge. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, vol. 38, no. 16, s. 2413-2417. ISSN 1556-7036.
  7. KRAUS, Michal. Airtightness as Key Factor of Sick Building Syndrome (SBS). In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016: Book 6 Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016, s. 439-445. ISBN 978-619-7105-69-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2016B62.
  8. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 1126-1138. ISBN 978-80-227-4531-4.
  9. GOMBÁR, Miroslav, Ján KMEC, Miroslav BADIDA, Lýdia SOBOTOVÁ, Alena VAGASKÁ a A. BADIDOVÁ. ANALYSIS OF PHYSICAL FACTORS ON CHOSEN PROPERTIES OF ANODIC ALUMINA OXIDE (AAO) LAYERS AND ENVIRONMENT. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2016, roč. 55, č. 4, s. 799-802. ISSN 0543-5846.
  10. VOKOUN, Marek. Analýza inovačních aktivit firem. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 67-84. ISBN 978-80-86277-82-0.
  11. KMECOVÁ, Iveta. Analýza investic do lidského kapitálu. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 192-196. ISBN 978-80-86277-82-0.
  12. SLABÁ, Marie. Analýza marketingových aktivit a řízení vztahů se stakeholdery malých a středních podniků. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 169-178. ISBN 978-80-86277-82-0.
  13. VOKOUN, Marek a František STELLNER. Analýza trhu práce. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 40-55. ISBN 978-80-86277-82-0.
  14. POLANECKÝ, Lukáš. Analýza zemědělské výroby a potravinářského průmyslu. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 85-92. ISBN 978-80-86277-82-0.
  15. KOZMANOVÁ, Irena. Anti-corruption discourse as a feature of political system change. The case of the Dutch Republic in 1650–1651. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 73-84. ISSN 1805-9112.
  16. KAMPF, Rudolf, Jiří ČEJKA a Martin TELECKÝ. Applicability of the dea method on the transport undertakings in selected regions. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, vol. 18, č. 2, s. 129-132. ISSN 1335-4205.
  17. JELÍNEK, Jiří. APPLICATION OF THE SIMULATION MODEL OF SOCIAL NETWORK IN EDUCATION. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 627-635. ISBN 978-80-227-4531-4.
  18. KAMPF, Rudolf, Peter MAJERČÁK a Pavel ŠVAGR. Application of Break-Even Point Analysis. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 126-128. ISSN 0469-6255.
  19. JEŘÁBEK, Karel, Peter MAJERCAK, Tomas KLIESTIK a Katarina VALASKOVA. Application of Clark and Wright´s Savings Algorithm Model to Solve Routing Problem in Supply Logistics. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 115-119. ISSN 0469-6255.
  20. HANZL, Jiří, Ladislav BARTUŠKA, Elena ROZHANSKAYA a Petr PRŮŠA. Application of Floyd´s Algorithm on Transport Network of South Bohemian Region. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: The University of Žilina, 2016, Volume 18, č. 2, s. 68-71. ISSN 1335-4205.
  21. ČEJKA, Jiří, Pavlína BARTUŠKOVÁ a Ladislav BARTUŠKA. Application of Mathematical Methods in Transport and Logistics Area. In Balko L'udovít, Szarková Dagmar, Richtáriková Daniela. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 225-235. ISBN 978-80-227-4531-4.
  22. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. APPRAISAL OF CHANGES IN SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT. International Journal of Environmental Science and Technology. Berlin: Springer, 2016, Volume 13, č. 6, s. 1607-1614. ISSN 1735-1472.
  23. ČEJKA, Jiří, Martin TELECKÝ a Jiří KOLÁŘ. Appropriate Strategies of Transport Companies for More Efficient Management with the Aim of their Further Assessment Using the Operations Research Methods. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 98-101. ISSN 0469-6255.
  24. GALVAN, Valeria a Michal ZOUREK. Artkino Pictures Argentina: a Window to the Communist Europe in Buenos Aires Screens (1954–1970). Politické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016, XIX., č. 4, s. 36-50. ISSN 1335-2741.
  25. KUČERKA, Daniel, Ondrej STOPKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ a Viktorie WEISS. Assessing the Relationship of Mineability of Rocks and Machines for Earthwork. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 368-373. ISSN 1877-7058.
  26. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Assessment of Selected Interior Flooring Materials on Indoor Air Quality. Online. In Marian Drusa,Isik Ylmaz, Marian Marschalko, Eva Coïsson and Andrea Segalini. Procedia Engineering. Volume 161. Netherlands: Elsevier BV, 2016, s. 1527-1531, 6 s. ISSN 1877-7058. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.621.
  27. CAHA, Zdeněk. BEDARF AN INTERNER FREMDSPRACHENAUSBILDUNG IM KONTEXT BETRIEBLICHER PRAXIS. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 11-21. ISSN 2464-7217.
  28. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. BIOCHAR PRICING HAMPERS BIOCHAR FARMING. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín: Springer, 2016, Volume 18, č. 4, s. 1225-1231. ISSN 1618-954X.
  29. ROUSEK, Pavel. BRIEF REPORT ON PUBLIC SPENDING ON INLAND AND MARITIME WATERWAYS IN PARTICULAR COUNTRY IN CERTAIN PERIOD OF TIME. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 177-181. ISSN 0469-6255.
  30. KRAMÁŘOVÁ, Zuzana. Brownfield Topic in the Czech Legislation. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016, s. 290-293. ISSN 1877-7058.
  31. MUSÍLEK, Josef a Luboš PODOLKA. Calculation and reliability of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears with thick plates as outer members. Online. In I. Juhásová Šenitková, T. Vondráčková, M. Kraus, J. Plachý. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, s. 61-65. ISBN 978-80-7468-109-7.
  32. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Jan PLACHÝ a Luboš PODOLKA. Case Study Failures of Buildings Constructed in The Geological Environment of Tuffs. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 2247-2252. ISSN 1877-7058.
  33. PODAŘIL, Martin, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Soňa RUSNÁKOVÁ, Štefan HUSÁR, Jiří CECH, Marek VOCHOZKA a Jan VÁCHAL. Centrální pružící a tlumící jednotka přední vidlice bicyklu. 2016. Patent. Číslo: 305922. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, I.T.B. Bike s.r.o. České Budějovice. Datum registrace: 28. 11. 2014. Datum přijetí: 23. 3. 2016.
  34. POÓR, Peter, Michal ŠIMON a Monika KARKOVÁ. CMMS as an effective solution for company maintenance costs reduction. In Milan Majerník, Naqib Daneshjo, Martin Bosák. Production Management and Engineering Sciences. Leiden: CRC Press, 2016, s. 241-246. ISBN 978-1-138-02856-2.
  35. VLCEK, Jozef, Terezie VONDRÁČKOVÁ, Jan PLACHÝ, Vladimír NÝVLT a Daniel KUČERKA. Comparative Analysis of Dynamic Methods for Earthwork Controlling. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 483-488. ISBN 978-80-86277-83-7.
  36. ČEJKA, Jiří, Rudolf KAMPF, Ladislav BARTUŠKA, František NĚMEC a Ján LIŽBETIN. Comparison of Czech and German Information Systems Used for Exploration of Geological Situation in Civil Engineering Practice. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016, s. 414-421. ISSN 1877-7058.
  37. WEBEROVÁ, Dagmar a Lenka LIŽBETINOVÁ. Consumer Attitudes towards Brands in Relation to Price. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: Regional Development to Global Economic Growth. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 1850-1857. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  38. KRAUS, Michal, Petra BEDNÁŘOVÁ a Karel KUBEČKA. Contemporary State and Development of a Concept of Passive House. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, Vol. 824, January 2016, s. 403-410. ISSN 1662-7482.
  39. VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Vojtěch STEHEL a Pavel ROUSEK. Controlling. 2. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, 240 s. ISBN 978-80-7468-110-3.
  40. BARTUŠKA, Ladislav. Costs Comparison and the Possibilities of Increasing the Transport Capacity with a Selection of the Appropriate Railway Wagons. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 93-97. ISSN 0469-6255.
  41. SOLAROVÁ, Petra a Roman ŠVEC. Customer relationship management (CRM) in small brick-and-mortar retail shops: Back to the essence of CRM. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 1279-1286. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  42. ZOUREK, Michal. Československo a argentinská vojenská junta 1976 –1983: nepřátelé nebo spojenci? Politické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016, roč. 19, č. 1, s. 207-222. ISSN 1335-2741.
  43. KOZMANOVÁ, Irena. Čest a reputace tohoto státu. Opera historica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016, roč. 17, č. 2, s. 178-199. ISSN 1805-790X.
  44. STELLNER, František. Decenální reces (1748). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 41-42. ISBN 978-80-7380-587-6.
  45. VOCHOZKA, Marek. Decomposition of a main objective of an international company set with the help of artificial neural networks into daily plans. Online. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic Consequences. 1. vyd. Zilina: University of Zilina, 2016, s. 2383-2390. ISBN 978-80-8154-191-9.
  46. STELLNER, František. Dědictví babenberské (1238). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 153-154. ISBN 978-80-7380-587-6.
  47. STELLNER, František. Dědictví korutanské. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 154-156. ISBN 978-80-7380-587-6.
  48. KRAUS, Michal, Terezie VONDRÁČKOVÁ a Vladimír NÝVLT. Defects, faults and accidents of contemporary constructions. Online. In Ingrid Juhásová Šenitková. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016. Volume 93, 2017. France: EDP Sciences, 2016, s. 03004-3010. ISBN 978-2-7598-9012-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201779303004.
  49. ŽÁK, Jaroslav a Jiří ŽÁK. Defects of large diameter drilled piles. In I. Juhásová Šenitková. Building Defects 2016. France: EDP Sciences, 2016, s. 01002-01003, 6 s. ISBN 978-2-7598-9012-5.
  50. STELLNER, František. Dekrety protireformační (1649, 1650, 1651). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 92-93. ISBN 978-80-7380-587-6.
  51. STELLNER, František. Deputace dvorní (1742). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 97-98. ISBN 978-80-7380-587-6.
  52. STELLNER, František. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 19-111. ISBN 978-80-86277-83-7.
  53. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ a Miroslav GOMBÁR. Determination of Relationship between Chemical Composition of Electrolyte and Surface Sample Quality. Key Engineering Materials. Zurich: Trans Tech Publications, 2016, roč. 2016, č. 669, s. 150-157. ISSN 1662-9795.
  54. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Determinative Factors of Building Airtightness. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016: Book 6 Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016, s. 541-548. ISBN 978-619-7105-69-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2016B62.
  55. KUČERKA, Daniel. DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES IN INTEGRATION TEACHING WORKPLACES. Acta Technologica Dubnicae. Dubnica: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2016, Vol.6, Issue 1, s. 49-56. ISSN 1338-3965.
  56. PLACHÝ, Jan, Josef MUSÍLEK, Luboš PODOLKA a Monika KARKOVÁ. Disorders of The Building and Its Remediation - Hagia Sophia, Turkey The Most the Byzantine Building. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 2259-2264. ISSN 1877-7058.
  57. MUSÍLEK, Josef, Petr HRUBÝ a Ondrej STOPKA. Diversity of Characteristics of Sandy Soils in Relation to Foundation Engineering. Online. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. [Bristol]: Institute of Physics Publishing, 2016, s. 1-4. ISSN 1755-1315.
  58. STELLNER, František. Dohoda haagská (1625). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 178-179. ISBN 978-80-7380-587-6.
  59. STELLNER, František. Dohoda o srovnání víry (1525). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 179-180. ISBN 978-80-7380-587-6.
  60. STELLNER, František. Dohoda Rudolfa I. a Oty Braniborského (1278). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 185-186. ISBN 978-80-7380-587-6.
  61. STELLNER, František. Dominikál. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 187-188. ISBN 978-80-7380-587-6.
  62. POPÍLKOVÁ, Markéta. Dopad změn účetních předpisů na vypovídací schopnost vybraných hospodářských ukazatelů. Online. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 541-546. ISBN 978-80-87952-17-7.
  63. LIŽBETIN, Ján, Ondrej STOPKA a Vladislav ZITRICKÝ. Dopravní prostředky. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, 155 s. ISBN 978-80-7468-101-1.
  64. STOPKA, Ondrej, Ján PONICKÝ, Mária CHOVANCOVÁ a Vladislav ZITRICKÝ. Draft Method for Determining the Number of Checking Devices Utilized within the Regional Passenger Transport. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 200-203. ISSN 0469-6255.
  65. STELLNER, František. Dvorské řády Českého království (1527, 1576). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 274-275. ISBN 978-80-7380-587-6.
  66. STELLNER, František. Dvůr panovnický. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 289-290. ISBN 978-80-7380-587-6.
  67. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Economic and environmental aspects of steam-explosion pretreatment. Waste and Biomass Valorization. Netherlands: SPRINGER, 2016, Volume 7, Issue 6, s. 1549-1552. ISSN 1877-2641.
  68. RONZHINA, Natalia V., Gennadij M. ROMANTSEV, Vladimir A. PISKONOV a Jaromír VRBKA. Economic laws of division and changing the labor in the system of contemporary vocational education determination. IEJME - Mathematics Education. Netherlands: LOOK Academic Publishers, 2016, roč. 11/2016, č. 7, s. 2788-2799. ISSN 2468-4945.
  69. STELLNER, František. Edikt restituční (1629). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 305-305. ISBN 978-80-7380-587-6.
  70. STELLNER, František. Edikt wormský (1521). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 305-306. ISBN 978-80-7380-587-6.
  71. KMECOVÁ, Iveta. EFEKTIVNOST MANAGEMENTU NA UNIVERZITĚ V ČÍNĚ. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, č. 1, s. 148-156. ISSN 1805-8949.
  72. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Erika FECHOVÁ, Miroslav GOMBÁR a Dražan V. KOZAK. Effect of electrolyte temperature on the thickness of anodic aluminium oxide (AAO) layer. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2016, roč. 55, č. 3, s. 403-406. ISSN 0543-5846.
  73. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. Effect of Non-Investment Measures upon the Stability of Agricultural Enterprises in the South Bohemian Region. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 2, s. 123-139. ISSN 1805-9112.
  74. HRUŠKOVÁ, Lenka. Effective E-learning applied to foreign language teaching. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 33-46. ISSN 1805-9112.
  75. HRUŠKOVÁ, Lenka a Gabriela MÁDLOVÁ. Employees Teaching Strategy from the Perspective of Gender Differences. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Anglie: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 3059-3063. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  76. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Energy recovery and economy aspects of steam-explosion pretreatment in waste phytomass management. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, roč. 38/2016, č. 22, s. 3332-3337. ISSN 1556-7036.
  77. ZOUREK, Michal. Entre pragmatismo y la denuncia: Checoslovaquia y los regímenes militares del cono sur. In Sigfrido Vázquez Cienfuegos. Poder y conflictividad social en América Latina. 1a edición. Praga: Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, 2016, s. 127-142. ISBN 978-80-246-3166-0.
  78. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Environmental Perspective of Selected Interior Surface Materials. In Petr Hájek, Jan Tywoniak, Antonín Lupíšek, Kateřina Sojková. CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016. 1st edition. Prague: Grada Publishing, 2016, s. 1304-1311. ISBN 978-80-271-0248-8.
  79. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Petra BEDNÁŘOVÁ. Environmentální vhodnost stavebních materiálů z pohledu vnímané kvality vzduchu - povrchové úpravy. Chemické listy. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2016, roč. 110, č. 4, s. 289-293. ISSN 0009-2770.
  80. VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. European Union priorities for the conclusion of the international transatlantic trade and investment partnership and its possible implications for the EU. Online. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, pts i-v. (Part V.). Zilina: ZU-Univerzita of Žilina, 2016, s. 2299-2306. ISBN 978-80-8154-191-9.
  81. PODOLKA, Luboš, Monika KARKOVÁ a Rudolf KAMPF. Evaluation an Indicate Moduls of Deformation for Fine-grained, Sandy and Gravelly Soils. In Yilmaz I. World Multidisciplinary Earth Sciences symposium. Prague, Czech Republic: Institute of Physics Publishing, 2016, s. 1-5. ISSN 1755-1307.
  82. DVORSKÝ, Ján, Robert ZEMAN a Janka BETÁKOVÁ. Evaluation of Crisis Events and Their Territorial Impact. In 2016 2nd International Conference on Social, Education and Management Engineering. USA: DEStech Publications, Inc., 2016, s. 42-46. ISBN 978-1-60595-336-6.
  83. KMECOVÁ, Iveta. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AT THE NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BEIJING. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 157-166. ISSN 1805-8949.
  84. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Ján KMEC, Jiří ČEJKA, Ladislav BARTUŠKA a Ondrej STOPKA. Evaluation of the Parameters Affecting the Cohesion of Fine Grained Soil. Online. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. neuveden: IOP Publishing Ltd., 2016, s. 1-4, 5 s. ISSN 1755-1307.
  85. HAŠKOVÁ, Simona. Evaluation of the quality of the entrepreneurial environment on the basis of fuzzy logic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, no. 3, s. 1-13. ISSN 1805-9112.
  86. ARAMAYO, Lourdes Gabriela Daza a Marek VOKOUN. Exports from the Visegrad Group to Latin America - Factors of attractiveness between 2001 and 2013. Současná Evropa. Praha: Oeconomica, 2016, roč. 21, č. 1, s. 42-60. ISSN 1804-1280.
  87. HITKA, Milos, Lenka LIŽBETINOVÁ, Zdeněk CAHA a Yan XU. Facility management - Instrument for the management of support processes for HRM outsourcing. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: University of Zilina, 2016, Vol. 18, č. 2, s. 38-44. ISSN 1335-4205.
  88. KMEC, Ján, Slavko PAVLENKO a Luba BICEJOVA. Factors Influencing Hydroerosion Surface Topography. Key Engineering Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, Neuveden, č. 669, s. 187-196. ISSN 1013-9826. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.669.187.
  89. VOCHOZKA, Marek a Marianna PSÁRSKA. Factors supporting growth of added value, performance and competitivness of SMEs and selected EU countries. Online. In M. Lukeš, J. Mísař, J. Mareš, O. Dvouletý, M. Špaček, I. Svobodová. Innovation Management Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, s. 756-767. ISBN 978-80-245-2153-4.
  90. JUHÁS, Pavol. Fatigue failure mechanisms of thin-walled hybrid plate girders. Online. In I. Juhásová Šenitková, T. Vondráčková, M. Kraus, J. Plachý. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, s. 38-43. ISBN 978-80-7468-109-7.
  91. NOVOTNÝ, Radimír. Few Comments on Metrics and Optimizing of Simple Conical Heads of Circular Columns for Beamless Reinforced Concrete Monolithic Slabs. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 804-809. ISSN 1877-7058.
  92. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. FINANCIAL ANALYSIS OF AN AVERAGE TRANSPORT COMPANY IN THE CZECH REPUBLIC. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 227-236. ISSN 0469-6255.
  93. VOCHOZKA, Marek. Finanční analýza exportních firem. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 115-152. ISBN 978-80-86277-82-0.
  94. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Food Tourism as an Opportunity of Promoting Local Gastronomy. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 1995-2004. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  95. STRAKOVÁ, Jarmila, Alžběta KUCHARČÍKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND TRANSPORT SERVICEABILITY – A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT AND STABILITY OF NATIONAL AND REGIONAL ECONOMIES. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 204-210. ISSN 0469-6255.
  96. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST a Václav ROTHBAUER. Frames for Buggy. 2016.
  97. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST a Václav ROTHBAUER. Frames for Buggy. 2016.
  98. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST a Václav ROTHBAUER. Frames for Buggy. 2016.
  99. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST, Václav ROTHBAUER a Martin PODAŘIL. Frames for Buggy. 2016.
  100. STELLNER, František. Frankfurtská unie (1744). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 521. ISBN 978-80-7380-587-6.
  101. STELLNER, František. Frankfurtský parlament a české země (1848-1849). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 522-523. ISBN 978-80-7380-587-6.
  102. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ a Vladislav BIBA. Funkce dvou proměnných ve 3D náhledu. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 229-233. ISSN 1805-8949.
  103. HLAVÁČOVÁ, Irena a Adam VONDRA. Future in Marine Fire-Fighting: High Pressure Water Mist Extinguisher with Abrasive Water Jet Cutting. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 102-107. ISSN 0469-6255.
  104. HUSÁR, Štefan. GEAR OF HYDRAULIC PUMPS FOR SHIP EQUIPMENT. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 108-114. ISSN 0469-6255.
  105. VOKOUN, Marek. GLOBALIZATION AND INNOVATION: INNOVATION ACTIVITIES OF MULTINATIONALS IN THE CZECH REPUBLIC 1998-2010. Online. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic Consequences. Zilina: UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s. 2409-2414. ISBN 978-80-8154-191-9.
  106. MAROUŠEK, Josef, Marek VOCHOZKA, Jan PLACHÝ a Jaroslav ŽÁK. Glory and misery of biochar. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2016, roč. 19, č. 2, s. 311-315. ISSN 1618-9558.
  107. STELLNER, František. Habilitační patent (1811). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 538-539. ISBN 978-80-7380-587-6.
  108. STOPKA, Ondrej, Daniel KUČERKA, Rudolf KAMPF, Ján LIŽBETIN, Ladislav BARTUŠKA, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR a Viktorie WEISS. Heavy Machinery Required for the Proper Application of Geosynthetic Products in the Implementation of Transport Constructions. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 445-449. ISSN 1877-7058.
  109. ANTOŠ, Karel. HOW TO APPLY CREATIVE APPROACH IN FINDING THE GREATEST COMMON DIVISOR OF NATURAL NUMBERS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 20-29. ISBN 978-80-227-4531-4.
  110. CÁRACH, Ján, Sergej HLOCH, Petr HLAVÁČEK, Miroslav GOMBÁR, Dagmar KLICHOVÁ, František BOTKO, Dušan MITAL a Dominika LEHOCKÁ. Hydro-abrasive disintegration of alloy Monel K-500 - the influence of tecnoogical and abrasive factors on the surface quality. Online. In S. Hloch, G. Krolczyk. International Conference on Manufacturing Engineering and Materials, ICMEM. Slovensko: Elsevier Ltd., 2016, s. 17-23. ISSN 1877-7058.
  111. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Vladimír NÝVLT a František NĚMEC. Characteristics of Gothic Cathedrals in France and Their Structural Elements. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 1751-1756. ISSN 1877-7058.
  112. KOLÁŘOVÁ, Helena, Robert ZEMAN, Ladislav ROLÍNEK, Marek VOCHOZKA, Růžena KRNÍNSKÁ a Cláudia AFONSO. Important Values for Life on the Isle of Madeira in Portugal. In 2016 2nd International Conference on Humanity and Social Science. USA: DEStech Publications, Inc., 2016, s. 236-240. ISBN 978-1-60595-388-5.
  113. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. Indoor air quality – buildings design. Online. In I. Juhásová Šenitková, T. Vondráčková, M. Kraus, J. Plachý. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, s. 233-238. ISBN 978-80-7468-109-7.
  114. LUKOSZOVÁ, Xenie a Lukáš POLANECKÝ. Innovation in Supply Chain Management. Online. In Edited by: Martin Lukeš, Jan Mísař, Jan Mareš, Ondřej Dvouletý, Miroslav Špaček, Ivana Svobodová. Proceedings of the 4th International Conference. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomia, 2016, s. 406-417. ISBN 978-80-245-2153-4.
  115. NOVÁK, Václav, Marek VOKOUN, František STELLNER a Marek VOCHOZKA. INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY REGIONAL LABOUR MARKET IN THE CZECH REPUBLIC. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016, volume 19, č. 3, s. 4-15. ISSN 1212-3609.
  116. VLČEK, Jozef, Miroslav GOMBÁR, Svatopluk MIKA a Petr HRUBÝ. Interaction Evaluation with Subsoil and Global Stability Evaluation of High MSW Structure. Online. In Marian DRUSA, Isik YILMAZ, Marian MARSCHALKO, Eva COÏSSON and Andrea SEGALINI. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban planning Symposium 2016 WMCAUS 2016. Volume 161. Prague, Czech Republic: Procedia Engineering- Elsevier Ltd, 2016, s. 185-189. ISSN 1877-7058.
  117. POLANECKÝ, Lukáš a Xenie LUKOSZOVÁ. Inventory management theory: a Critical Review. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 79-89. ISSN 1805-9112.
  118. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Istoričeskije sjužety v izobrazitěl’nom iskusstve v period carstvovanija Petra Velikogo. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 201-210. ISSN 2464-7217.
  119. CAHA, Zdeněk. Jazykové vzdělávání zaměstnanců jako důležitý subsystém podnikového vzdělávání. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 209-222. ISBN 978-80-86277-82-0.
  120. GREGOR, Jan. Jihočeský kraj a Rusko. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 162-168. ISBN 978-80-86277-82-0.
  121. STELLNER, František. Josefinismus. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 901-902. ISBN 978-80-7380-587-6.
  122. STELLNER, František. Karlovarská usnesení (1819). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 63-64. ISBN 978-80-7418-255-6.
  123. SLABÁ, Marie a Ivana ČERTICKÁ. Katedra cestovního ruchu a marketingu. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 179-190. ISBN 978-80-86277-83-7.
  124. GREGOR, Jan a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Katedra cizích jazyků. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 173-178. ISBN 978-80-86277-83-7.
  125. KAMPF, Rudolf. Katedra dopravy a logistiky. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 126-137. ISBN 978-80-86277-83-7.
  126. POLANECKÝ, Lukáš. Katedra ekonomiky. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 160-165. ISBN 978-80-86277-83-7.
  127. ČEJKA, Jiří, Vladislav BIBA, Irena HLAVÁČOVÁ, Jiří JELÍNEK, Dana SMETANOVÁ a Milan VACKA. Katedra informatiky a přírodních věd. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 155-159. ISBN 978-80-86277-83-7.
  128. STELLNER, František. Katedra managementu. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 166-172. ISBN 978-80-86277-83-7.
  129. HRUŠKOVÁ, Lenka. Katedra oborových didaktik. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 191-192. ISBN 978-80-86277-83-7.
  130. VONDRÁČKOVÁ, Terezie. Katedra stavebnictví. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 137-143. ISBN 978-80-86277-83-7.
  131. KUČERKA, Daniel. Katedra strojírenství. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 144-154. ISBN 978-80-86277-83-7.
  132. STELLNER, František. Kníže. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 97-98. ISBN 978-80-7418-255-6.
  133. SOBĚHART, Radek a Lukáš NOVOTNÝ. Kolektivizace v NDR (1945 - 1961). Cesta do chudoby? Forum Historiae. Bratislava: Historický ústav SAV, 2016, roč. 10, č. 1, s. 135-152. ISSN 1337-6861.
  134. PÍCHOVÁ, Romana a Lukáš POLANECKÝ. Komparace využívaných analýz při zpracování marketingového auditu. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 54-66. ISSN 2464-7217.
  135. STELLNER, František. Konfederace českých a slezských stavů (1609). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 232-233. ISBN 978-80-7418-255-6.
  136. STELLNER, František. Kongres mírový v Praze (1813). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 257-257. ISBN 978-80-7418-255-6.
  137. STELLNER, František. Kongres opavský (1820). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 257-258. ISBN 978-80-7418-255-6.
  138. STELLNER, František. Kongres vídeňský (1515). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 259-260. ISBN 978-80-7418-255-6.
  139. STELLNER, František. Kongres vídeňský (1814). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 260-261. ISBN 978-80-7418-255-6.
  140. STELLNER, František. Konvence reichenbašská (1813). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 277-278. ISBN 978-80-7418-255-6.
  141. STELLNER, František. Král. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 304-305. ISBN 978-80-7418-255-6.
  142. STELLNER, František. Královská reprezentace a komora. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 312-313. ISBN 978-80-7418-255-6.
  143. STELLNER, František. Královské české gubernium. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 313-314. ISBN 978-80-7418-255-6.
  144. STELLNER, František. Královské moravské gubernium (moravské zemské gubernium). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 314-315. ISBN 978-80-7418-255-6.
  145. STUCHLÝ, Jaroslav a Ladislav ŠOLC. KVALITA SLUŽEB V DOPRAVNÍM PODNIKU JIHOTRANS. Scientific Papers of the University of Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2016, Vol. XXIII, no. 38, s. 155-165. ISSN 1804-8048.
  146. ZOUREK, Michal. LA POLITICA CULTURAL DE CHECOSLOVAQUIA EN URUGUAY DURANTE LAS DECADAS 1950 Y 1960. Studia romanistica. Ostrava, 2016, Vol. 16, Num. 1, s. 109-118. ISSN 1803-6406.
  147. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Věra FARKAŠOVÁ. Librarians Competencies in the Global Environment. In prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Globalization and Its Socio-Economics Consequences. Žilina, SR: ZU - University of Žilina, 2016, s. 1204-1210. ISBN 978-80-8154-191-9.
  148. KAMPF, Rudolf, Marek POTKÁNY, Lucia KRAJČÍROVÁ a Katarína MARCINEKOVÁ. Life Cycle Cost Calculation and its Importance in Vehicle Acquisition Process for Truck Transport. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 129-133. ISSN 0469-6255.
  149. NÝVLT, Vladimír. Life Cycle Costing in BIM Management. Online. In Petr Hájek, Jan Tywoniak, Antonín Lupíšek, Kateřina Sojková. CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016. 1st edition. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016, s. 1438-1444. ISBN 978-80-271-0248-8.
  150. STELLNER, František. List mírný (1440). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 468-469. ISBN 978-80-7418-255-6.
  151. KRAUS, Michal a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Location as a Determinative Factor of Building Airtightness. Online. In Marian Drusa,Isik Ylmaz, Marian Marschalko, Eva Coïsson and Andrea Segalini. Procedia Engineering. Volume 161. Netherlands: Elsevier BV, 2016, s. 1532-1537. ISSN 1877-7058. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.622.
  152. KMEC, Ján, Štefan VALENČÍK, Miroslav GOMBÁR, Monika KARKOVÁ a Alena VAGASKÁ. Logistic Approach of Building and Development of Production System. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 145-149. ISSN 0469-6255.
  153. LUKOSZOVÁ, Xenie. Logistické centrum v systémovém pojetí, algoritmus a model verifikace splnění hlavních faktorů jeho projektování. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 33-41. ISSN 2464-7217.
  154. BARTUŠKA, Ladislav, Karel JEŘÁBEK a Rudolf KAMPF. Logistické minimum. Druhé vydání. České Budějovice: Katedra dopravy a logistiky, VŠTE v Českých Budějovicích, 2016, 91 s. ISBN 978-80-7468-073-1.
  155. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. Logistics principles for the emergency evacuation of people. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 217-221. ISSN 0469-6255.
  156. KMEC, Ján, Štefan VALENČÍK, Miroslav GOMBÁR, Daniel KUČERKA a Alena VAGASKÁ. Logistics Risk Identification of New and Renovated Production Machines. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 150-155. ISSN 0469-6255.
  157. SLÁDKOVÁ, Věra a Lee MACKENZIE. „Loop input“– unikátní metoda přípravy budoucích učitelů jazyků. Cizí jazyky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016, ročník 59, č. 5, s. 14-20. ISSN 1210-0811.
  158. KAMPF, Rudolf, Ondrej STOPKA, Iveta KUBASAKOVA a Vladimír ZITRICKÝ. Macroeconomic Evaluation of Projects Regarding the Traffic Constructions and Equipment. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 1538-1544. ISSN 1877-7058.
  159. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Malé a střední podnikání. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 40-55. ISBN 978-80-86277-82-0.
  160. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Dagmar WEBEROVÁ. Managing Attitudes of Consumers towards Brands and Quality. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: Regional Development to Global Economic Growth. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association, 2016, s. 2147-2154. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  161. STELLNER, František. Mandát  svatojakubský (1508). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 533-534. ISBN 978-80-7418-255-6.
  162. VALENCIK, Stefan, Tomas STEJSKAL, Ján KMEC, Luba BICEJOVA a Miroslav GOMBÁR. Manufacturing Systems Building and Developing. Key Engineering Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, Neuveden, č. 669, s. 514-522. ISSN 1013-9826. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.669.514.
  163. TIŠLEROVÁ, Kamila. Marketing Strategy for Effective Customer Relationship Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): International Business Information Management Association, IBIMA, 2016, s. 875-879. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  164. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, Monika KARKOVÁ a Aena VAGASKÁ. Measurement of Noise during the Process of Cutting Materials by Water Jet. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2016, vol. 16, č. 2, s. 354-360. ISSN 1213-2489.
  165. VRÁBEL, Ján, Ondrej STOPKA, Vladimír RIEVAJ, Branislav ŠARKAN, Kristýna PRUŠKOVÁ a Michalk PHILIP. Measuring the Resistance of Tires for Passenger Vehicle against the rolling and sliding on Loading Area of the Flatbet Truck when providing the Transport Services. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: The University of Žilina, 2016, Volume 18, č. 2, s. 124-128. ISSN 1335-4205.
  166. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ, Vladislav BIBA a Irena HINTERLEITNER. Mercator’s Projection – a Breakthrough in Maritime Navigation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 182-184. ISSN 0469-6255.
  167. STELLNER, František. Městská kniha zhořelecká. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 680-681. ISBN 978-80-7418-255-6.
  168. VONDRÁČKOVÁ, Terezie a Věra VOŠTOVÁ. Methodical Procedure of Fleet Renewal. In Milan Majerník, Naqib Daneshjo, Martin Bosák. Production Management and Engineering Sciences. Leiden: CRC Press, 2016, s. 571-576. ISBN 978-1-138-02856-2.
  169. GANGULY, Prabir a Karolína ŠKRLANTOVÁ. Methodological approach of teaching sustainability concepts to civil engineering students. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies: Proceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies. 1. vyd. Londýn: Taylor & Francis Group, 2016, s. 269-274. ISBN 978-1-138-02907-1.
  170. TIŠLEROVÁ, Kamila. Methodological Approaches to Customer Satisfaction Measurement. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): International Business Information Management Association, IBIMA, 2016, s. 880-887. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  171. STOPKA, Ondrej, Lenka ČERNÁ a Vladislav ZITRICKÝ. Methodology for Measuring the Customer Satisfaction with the Logistics Services. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 189-194. ISSN 0469-6255.
  172. ČEJKA, Jiří. Metody pro efektivní metody vzdělávání studentů technicky zaměřených oborů. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 37-42. ISSN 1805-8949.
  173. CAIS, Jaromír, Viktorie WEISS a Jaroslava SVOBODOVÁ. Microstructure and Mechanical Properties of Products of Alloy AL+3%Mg Made by Low-Pressure Casting. Metallurgist. New York: Springer, 2016, vol. 60, 1-2, s. 99-102. ISSN 0026-0894.
  174. STELLNER, František. Mírová smlouva augsburská (1555). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 704-704. ISBN 978-80-7418-255-6.
  175. STELLNER, František. Mírová smlouva bělehradská (1739). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 705-706. ISBN 978-80-7418-255-6.
  176. STELLNER, František. Mírová smlouva berlínská (1742). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 704-705. ISBN 978-80-7418-255-6.
  177. STELLNER, František. Mírová smlouva bratislavská (1254). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 705-706. ISBN 978-80-7418-255-6.
  178. STELLNER, František. Mírová smlouva bratislavská (1273). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 707-708. ISBN 978-80-7418-255-6.
  179. STELLNER, František. Mírová smlouva Břetislava ll. s Vladislavem I. Heřmanem (1093). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 710-710. ISBN 978-80-7418-255-6.
  180. STELLNER, František. Mírová smlouva campoformijská (1797). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 710-711. ISBN 978-80-7418-255-6.
  181. STELLNER, František. Mírová smlouva cařihradská (1533). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 711-712. ISBN 978-80-7418-255-6.
  182. STELLNER, František. Mírová smlouva cášská (1748). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 712-713. ISBN 978-80-7418-255-6.
  183. STELLNER, František. Mírová smlouva curyšská (1859). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 713-714. ISBN 978-80-7418-255-6.
  184. STELLNER, František. Mírová smlouva dodatková (1277). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 714-715. ISBN 978-80-7418-255-6.
  185. STELLNER, František. Mírová smlouva drážďanská (1745). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 715-716. ISBN 978-80-7418-255-6.
  186. STELLNER, František. Mírová smlouva drinopolská (1568). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 716-717. ISBN 978-80-7418-255-6.
  187. STELLNER, František. Mírová smlouva forchheimská (874). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 717-717. ISBN 978-80-7418-255-6.
  188. STELLNER, František. Mírová smlouva füssenská (1745). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 717-718. ISBN 978-80-7418-255-6.
  189. STELLNER, František. Mírová smlouva hodonínská (1323). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 719-719. ISBN 978-80-7418-255-6.
  190. STELLNER, František. Mírová smlouva hubertsburská (1763). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 719-720. ISBN 978-80-7418-255-6.
  191. STELLNER, František. Mírová smlouva Jana Lucemburského s panskou jednotou (1316). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 721-721. ISBN 978-80-7418-255-6.
  192. STELLNER, František. Mírová smlouva karlovická (1699). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 722-723. ISBN 978-80-7418-255-6.
  193. STELLNER, František. Mírová smlouva leobenská (1797). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 723-723. ISBN 978-80-7418-255-6.
  194. STELLNER, František. Mírová smlouva lübecká (1629). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 724-725. ISBN 978-80-7418-255-6.
  195. STELLNER, František. Mírová smlouva lunévillská (1801). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 724-724. ISBN 978-80-7418-255-6.
  196. STELLNER, František. Mírová smlouva Měška I. s Boleslavem I. (963). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 727-727. ISBN 978-80-7418-255-6.
  197. STELLNER, František. Mírová smlouva mikulovská (1621). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 727-728. ISBN 978-80-7418-255-6.
  198. STELLNER, František. Mírová smlouva mikulovská (1866). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 728-729. ISBN 978-80-7418-255-6.
  199. STELLNER, František. Mírová smlouva olomoucká (1478). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 729-730. ISBN 978-80-7418-255-6.
  200. STELLNER, František. Mírová smlouva požarevacká (1718). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 730-730. ISBN 978-80-7418-255-6.
  201. STELLNER, František. Mírová smlouva pražská (1635). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 730-731. ISBN 978-80-7418-255-6.
  202. STELLNER, František. Mírová smlouva pražská (1866). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 731-732. ISBN 978-80-7418-255-6.
  203. STELLNER, František. Mírová smlouva rastattská (1714). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 734-735. ISBN 978-80-7418-255-6.
  204. STELLNER, František. Mírová smlouva schönbrunnská (1809). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 737-738. ISBN 978-80-7418-255-6.
  205. STELLNER, František. Mírová smlouva svištovská (1791). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 738-738, 2 s. ISBN 978-80-7418-255-6.
  206. STELLNER, František. Mírová smlouva těšínská (1779). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 738-739. ISBN 978-80-7418-255-6.
  207. STELLNER, František. Mírová smlouva utrechtská (1713). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 741-742. ISBN 978-80-7418-255-6.
  208. STELLNER, František. Mírová smlouva varadínská (1538). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 742-742, 2 s. ISBN 978-80-7418-255-6.
  209. STELLNER, František. Mírová smlouva vasvárská (1664). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 742-743. ISBN 978-80-7418-255-6.
  210. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1261). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 745-745. ISBN 978-80-7418-255-6.
  211. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1276). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 745-746. ISBN 978-80-7418-255-6.
  212. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1332). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 746-747. ISBN 978-80-7418-255-6.
  213. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1606). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 747-748. ISBN 978-80-7418-255-6.
  214. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1624). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 748-749. ISBN 978-80-7418-255-6.
  215. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1735). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 749-749. ISBN 978-80-7418-255-6.
  216. STELLNER, František. Mírová smlouva vratislavská (1742). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 749-750. ISBN 978-80-7418-255-6.
  217. STELLNER, František. Mírová smlouva znojemská (1308). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 750-751. ISBN 978-80-7418-255-6.
  218. STELLNER, František. Mírová smlouva žitavská (1606). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 751-751. ISBN 978-80-7418-255-6.
  219. STELLNER, František. Mistodržitelé (místodržící). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 763-764. ISBN 978-80-7418-255-6.
  220. STELLNER, František. Místodržitelská kancelář. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 764-765. ISBN 978-80-7418-255-6.
  221. STELLNER, František. Mladší král. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 765-766. ISBN 978-80-7418-255-6.
  222. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ a Jaromír VRBKA. Modelování nákladů podniku pomocí neuronových sítí. První vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2016, 114 s. ISBN 978-80-7468-112-7.
  223. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Motivace k cestě jako determinující podmínka úspěšné marketingové komunikace podniků a institucí cestovního ruchu. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 102-114. ISBN 978-80-86277-82-0.
  224. HLAVÁČOVÁ, Irena. MOTIVAČNÍ ÚČINKY VÍCESLOŽKOVÉHO HODNOCENÍ STUDENTŮ V PREZENČNÍM STUDIU. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 84-89. ISSN 1805-8949.
  225. PÍCHOVÁ, Romana. MOŽNOST VYUŽITÍ MODELU 7S PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2016, ročník 4., číslo 2, s. 132-138. ISSN 1339-3189.
  226. ROUSEK, Pavel. Mutual Foreign Trade between China and the Visegrad Group. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 42-51. ISSN 1805-9112.
  227. PÍCHOVÁ, Romana. Mzdová politika v kontextu nabídky práce v ČR. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 42-53. ISSN 2464-7217.
  228. VÁCHAL, Jan. Na úvod. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 9-12. ISBN 978-80-86277-83-7.
  229. SIDIBE, Karim a Dana GÁLOVÁ. NÁBOŽENSKÁ PEDAGOGIKA V POJETÍ DAVIDA HAYE. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 694-696. ISBN 978-80-87952-17-7.
  230. STELLNER, František. Náboženský fond. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 45-45. ISBN 978-80-7418-261-7.
  231. STELLNER, František. Nařízení o postavení Židů (1497). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 22-23. ISBN 978-80-7418-261-7.
  232. PLACHÝ, Jan. Nasákavost asfaltových pásů pro izoloci betonových mostovek v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2015-2016. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2016, roč. 11. ročník, č. 4, s. 110-112. ISSN 1801-822X.
  233. STELLNER, František. Německá otázka. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 232-237. ISBN 978-80-7380-624-8.
  234. STELLNER, František. Německý celní spolek. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 257-258. ISBN 978-80-7418-261-7.
  235. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Petr JUNGA a Věra VOŠTOVÁ. New technologies in the earthworks. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM2016). Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016, s. 405-412. ISBN 978-619-7105-67-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2016B53.
  236. ZOTOVA, A. S., V. V. MANTULENKO, N. I. KRASKOVA, A. G. KISLAV a Zuzana ROWLAND. New values as the basis for innovation. International Journal of Economic Perspectives. Turecko: International Economic Society, 2016, roč. 10, č. 3, s. 94-99. ISSN 1307-1637.
  237. BIBA, Vladislav, Štefan HUSÁR a Michaela VARGOVÁ. Numerical methods in teaching of mechanical engineering. In Balko L'udovít, Szarková Dagmar, Richtáriková Daniela. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 66-74. ISBN 978-80-227-4531-4.
  238. STELLNER, František. Obročí. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 650-651. ISBN 978-80-7380-624-8.
  239. STELLNER, František. Ochránce říšských práv a statků (1265 – Přemysl Otakar II). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 735-736. ISBN 978-80-7380-624-8.
  240. NIA, Mehran Alidoost, Reza Ebrahimi ATANI, Benajmin FABIAN a Eduard BABULAK. On detecting unidentified network traffic using pattern-based random walk. Security and Communication Networks. John Wiley and Sons Inc., 2016, Volume 9, Issue 6, s. 3509-3526. ISSN 1939-0122.
  241. SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 1004-1009. ISBN 978-80-227-4531-4.
  242. ARTEMOV, Andrey a Tatyana DOLGOVA. ON SOME ASPECTS OF ENRICHMENT OF CZECH AND RUSSIAN FASHION DESIGN TERMINOLOGY THROUGH BORROWINGS AND INTERNATIONALISMS. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, s. 185-195. ISSN 1214-4967.
  243. STELLNER, František. Opavský cirkulář (1820). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 743-744. ISBN 978-80-7380-624-8.
  244. PETRÁCH, Filip a Marek VOCHOZKA. Optimization of a company´s capital structure: Global problem of the corporate finance and its possible solutions. Online. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic Consequences. Zilina: University of Zilina, 2016, s. 1696-1702. ISBN 978-80-8154-191-9.
  245. ČEJKA, Jiří a Dana SMETANOVÁ. Optimization of distribution routes through the Clark-Wright method. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. první. Anglie: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 1195-1207. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  246. GOMBÁR, Miroslav, Ján KMEC, Alena VAGASKÁ, Lydia SOBOTOVÁ a Miroslav BADIDA. Options surface treatment aluminum structural components. MM Science Journal. Praha: MM publishing Ltd., 2016, Neuveden, November, s. 1237-1238. ISSN 1803-1269.
  247. ASHMARINA, Svetlana I., Aleksey V. STRELTSOV, Evgenij M. DOROZHKIN, Marek VOCHOZKA a Airat M. IZMAILOV. Organizational and economic directions of competitive recovery of Russian pharmaceutical enterprises. IEJME - Mathematics Education. Netherlands: LOOK Academic Publishers, 2016, roč. 11/2016, č. 7, s. 2581-2591. ISSN 2468-4945.
  248. STELLNER, František. Panovník (do roku 1848). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 43-44. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  249. STELLNER, František. Panslavismus. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 46-47. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  250. STELLNER, František. Patent, amortizační zákon (1771). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 104-105. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  251. STELLNER, František. Patent berní a urbariální (1789). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 105-106. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  252. STELLNER, František. Patent cechovní (1731). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 106-107. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  253. STELLNER, František. Patent cechovní (1739). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 107-107. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  254. STELLNER, František. Patent k dvorským deskám (1783). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 108-108. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  255. STELLNER, František. Patent konskripční a rekrutovací (1804). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 109-110. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  256. STELLNER, František. Patent konskripční (1777). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 108-109. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  257. STELLNER, František. Patent o dědické posloupnosti (1786). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 121-122. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  258. STELLNER, František. Patent o deskách zemských (1794). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 120-121. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  259. STELLNER, František. Patent o matrikách (1784). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 122-123. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  260. STELLNER, František. Patent o reformě pozemkové daně a vyměření půdy (1785). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 123-124. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  261. STELLNER, František. Patent o robotní reluici (1790). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 125-126. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  262. STELLNER, František. Patent o soupisu obyvatelstva (1753). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 126-126, 2 s. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  263. STELLNER, František. Patent o sumárním přehledu nekatolíků (1651). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 127-127. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  264. STELLNER, František. Patent o tabákovém monopolu (1754). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 130-130. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  265. STELLNER, František. Patent o výkupu z roboty (1798). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 132-132. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  266. STELLNER, František. Patent o zrušení nevolnictví neboli člověčenství (1781). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 134-134. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  267. STELLNER, František. Patent o zrušení poddanství (1848). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 135-135. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  268. STELLNER, František. Patent o zrušení všech zbožných bratrstev. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 136-137. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  269. STELLNER, František. Patent organizující zemskou obranu (1808). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 137-138. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  270. STELLNER, František. Patent osvobozovací (1742). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 138-138. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  271. STELLNER, František. Patent systemální židovský (1797). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 150-150. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  272. STELLNER, František. Patent systemální (1748). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 149-150. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  273. STELLNER, František. Patent upravující poštovní spojení (1748). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 153-153. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  274. STELLNER, František. Patent zakazující pod pokutami hazardní hry (1746). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 155-155. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  275. STELLNER, František. Patent zbrojní (1852). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 155-156. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  276. STELLNER, František. Patent, živnostenský řád (1859). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 157-158. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  277. STELLNER, František. Patenty kontribuční (systemální) (1748, 1788). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 166-166. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  278. CHAPAEV, Nikolay K., Alexander G. EROFEEV a Lenka DVOŘÁKOVÁ. Peculiarities of Educational Environment at Mining and Metallurgical Schools of the Urals. Intenational Journal of Enviromental & Science Education. LOOK Academic Publishers, 2016, Volume 11, Issue 14, s. 7066-7078. ISSN 1306-3065.
  279. DOLEŽALOVÁ, Hana, Kamil PÍCHA, Josef NAVRÁTIL, Mihaela VESELÁ a Roman ŠVEC. Perception of Quality in Decision Making regarding Purchase of Organic Food. Calitatea. Bucuresti, Romania: SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, 2016, roč. 17, č. 153, s. 86-91. ISSN 1582-2559.
  280. GÁLOVÁ, Dana, Jan GREGOR a Libuše TURINSKÁ. PERCEPTION OF SEXUAL MINORITIES AMONG CONTEMPORARY UNIVERSITY STUDENTS. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 46-58. ISSN 1805-9112.
  281. JUHÁS, Pavol a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Plastic Bending-Shear Load-Carrying Capacity of Hybrid I Cross-Sections. In 16 th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016: Nano, Bio and Green - Technologies For a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: Stef92 Technology Ltd., 2016, s. 667-674, 9 s. ISBN 978-619-7105-69-8.
  282. STELLNER, František. Počátky ekonomické transformace (po roce 1989). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 396-397. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  283. JELÍNEK, Jiří. PODPORA VÝUKY ALGORITMIZACE IT NÁSTROJI. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 120-127. ISSN 1805-8949.
  284. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jaroslav ŽÁK, Radka VANÍČKOVÁ, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Kateřina MYŠKOVÁ. Polemics on Ethical Aspects in the Compost Business. Science and Engineering Ethics. NETHERLANDS: SPRINGER, 2016, Volume 22, Issue 2, s. 581-589. ISSN 1471-5546.
  285. KABOURKOVÁ, Kristina. Porovnání produkčních ploch vybraných plodin a stavů vybraných hospodářských zvířat na území České republiky. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 87-100. ISSN 2464-7217.
  286. BARTUŠKA, Ladislav, Jiří HANZL a Lenka LIŽBETINOVÁ. Possibilities of Using the Data for Planning the Cycling Infrastructure. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016, s. 282-289. ISSN 1877-7058.
  287. CAHA, Zdeněk. Potřeba jazykového vzdělávání z pohledu podnikové praxe v Jihočeském kraji. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 197-208. ISBN 978-80-86277-82-0.
  288. STELLNER, František. Potvrzení olomoucké (1510). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016, s. 637-637. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
  289. VOCHOZKA, Marek. Practical Comparison of Results of Statistic Regression Analysis and Neural Network Regression Analysis. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 156-168. ISSN 1805-9112.
  290. KOLÁŘOVÁ, Helena, Robert ZEMAN a Ladislav ROLÍNEK. Priorities of Employees at a Company Which Produces Structures from Reinforced Concrete with Its Headquarters in Prague, Czech Republic. In AITA 2016 Committee. 2016 International Conference on Artificial Intelligence: Techniques and Applications (AITA2016). USA: DEStech Publications, Inc., 2016, s. 357-360. ISBN 978-1-60595-389-2.
  291. PLACHÝ, Jan, Viktorie WEISS a Ladislav BARTUŠKA. Problems with Approximate Bearing Capacity of Gravel Soils. Online. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. [Bristol]: Institute of Physics Publishing, 2016, s. 1-4. ISSN 1755-1307.
  292. VANÍČKOVÁ, Radka. Production material requirements in material ordering. Economic Annals-XXI. Kiev, Ukraine: Institute of Society Transformation, 2016, roč. 156, 1 - 2, s. 105 - 108, 122 s. ISSN 1728-6239. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21003/ea.V156-0024.
  293. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 223-226. ISSN 0469-6255.
  294. STOPKA, Ondrej, Mária CHOVANCOVÁ, Ján LIŽBETIN a Vladimír KLAPITA. Proposal for Optimization of the Inventory Level Using the Appropriate Method for its Procurement. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 195-199. ISSN 0469-6255.
  295. NĚMEC, František, Daniel KUČERKA, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ a Viktorie WEISS. Proposal of Database Structure for Foundation Soil for Civil Engineering Purposes. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 422-426. ISSN 1877-7058.
  296. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. PROPOSAL OF LIMIT VALUE OF FLOW RESISTANCE FOR REINFORCED BITUMEN SHEETS AT ELEVATED TEMPERATURES. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 189-194. ISBN 978-619-7105-69-8.
  297. ČEJKA, Jiří a Martin TELECKÝ. PROVABLE LOSS IN PUBLIC LINE TRANSPORT AND TRACK-BASED PASSENGER TRANSPORT. In Olja Čokorilo. International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016, s. 851-854. ISBN 978-86-916153-3-8.
  298. STELLNER, František. Přehled představitelů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 193-197. ISBN 978-80-86277-83-7.
  299. BRŮŽKOVÁ, Pavla a Simona HAŠKOVÁ. Přímé zahraniční investice: zhodnocení aktuálního stavu, budoucího potenciálu a možností podpory. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 153-161. ISBN 978-80-86277-82-0.
  300. KUSHCH, Oleksandr, Andrey ARTEMOV a Jan GREGOR. Psycholingvistická analýza lexikální produktivity jednotlivce podle metodiky AxiKOM (rozbor na základě ruštiny a češtiny). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII, č. 2, s. 173-181. ISSN 1214-4967.
  301. PODAŘIL, Martin, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Soňa RUSNÁKOVÁ, Miloslav PILEČEK, Vladimír KOCOUREK, Milan TIMKO, Marek VOCHOZKA a Jan VÁCHAL. Rám jízdniho kola. 2016. Patent. Číslo: 305864. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, I.T.B. Bike s.r.o. České Budějovice. Datum registrace: 25. 9. 2014. Datum přijetí: 2. 3. 2016.
  302. PODOLKA, Luboš. Redevelopment of the roof structure in the production plant of Skoda Auto a.s. In Kvasiny. In I. Juhásová Šenitková. Building Defects 2016. France: EDP Sciences, 2016, s. 01006-01007, 6 s. ISBN 978-2-7598-9012-5.
  303. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Reengineering the paper mill waste management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2016, vol. 18, č. 1, s. 323-329. ISSN 1618-954X.
  304. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Regionální potraviny jako jeden z prvků moderní gastronomie. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 93-101. ISBN 978-80-86277-82-0.
  305. MUSÍLEK, Josef a Jaroslav ŽÁK. Reliability of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears with thick plates as outer members. Online. In I. Juhásová Šenitková, T. Vondráčková, M. Kraus, J. Plachý. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, s. 50-54. ISBN 978-80-7468-109-7.
  306. WEISS, Viktorie. Research of the Chemical Heterogeneity during Crystallization for AlCu4MgMn Alloy and the Possibility of its Elimination. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: J. E. Purkyne University, 2016, Vol. 16, č. 1, s. 289-294. ISSN 1213-2489.
  307. STELLNER, František. Resumé. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 201-201. ISBN 978-80-86277-83-7.
  308. TURINSKÁ, Libuše a Dana GÁLOVÁ. ROLE OF GRAMMAR IN TEACHING ESP. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 688-693. ISBN 978-80-87952-17-7.
  309. HAŠKOVÁ, Simona. Rozhodování o výběru projektu v rámci komplexního rizika. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, číslo 2, ročník XIII, s. 67-75. ISSN 2464-7217.
  310. STRAKOVÁ, Jarmila, Jiří MÁCHA, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. RURAL AND FOREST ROADS - LOGISTICS PLATFORM FOR RURAL TRANSPORT SERVICES. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 211-216. ISSN 0469-6255.
  311. GREGOR, Jan. Rusko-česká spolupráce a vliv Ruska v ČR. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 131-172. ISSN 2464-7217.
  312. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení a ekonomické zhodnocení včelařských chovů. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 75-86. ISSN 2464-7217.
  313. STRAKOVÁ, Jarmila, Marek VOKOUN, Jan VÁCHAL, František STELLNER a Radka VANÍČKOVÁ. Řízení lidských zdrojů. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 179-191. ISBN 978-80-86277-82-0.
  314. POPÍLKOVÁ, Markéta a Kristina KABOURKOVÁ. ŘÍZENÍ ÚČETNÍHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ – METODA KOMPONENTNÍHO ODPISOVÁNÍ. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 101-110. ISSN 2464-7217.
  315. BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Katarína HAVIERNIKOVÁ. SELECTED ASPECTS OF NETWORK MANAGEMENT. First edition. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2016, 179 s. ISBN 978-80-263-1063-1.
  316. STELLNER, František. Seznam fotografií. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 198-200. ISBN 978-80-86277-83-7.
  317. VAGASKÁ, Alena, Peter MICHAL, Miroslav GOMBÁR, Erika FECHOVÁ a Ján KMEC. Simulation of technological process by usage neural networks and factorial design of experiments. MM Science Journal. MM Science Journal, 2016, Neuveden, September 2016, s. 999-1003. ISSN 1803-1269.
  318. VLČEK, Jozef, Roman BULKO, Ladislav BARTUŠKA a Ján KMEC. Soil Consolidation Parameters Derived from CPTu Probing. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016, s. 180-184. ISSN 1877-7058.
  319. STUCHLÝ, Jaroslav, Ladislav ŠOLC a Iveta KMECOVÁ. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ S KVALITOU SLUŽEB V DOPRAVNÍM PODNIKU JIHOTRANS. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, ročník 7, č. 3, s. 297-320. ISSN 1804-3682.
  320. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Spolupráce Jihočeského kraje s Čínou. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 182-200. ISSN 2464-7217.
  321. KMECOVÁ, Iveta. SROVNÁVACÍ ANALÝZA EFEKTIVNOSTI MANAGEMENTU NA SEVERNÍ ČÍNSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITE V PEKINGU. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2016, roč. 13, č. 4, s. 38-42. ISSN 1214-9187.
  322. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Online. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 8th International Days of Statistics and Economis. Neuveden: Melandrium, 2016, s. 1366-1374. ISBN 978-80-87990-02-5.
  323. SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 124-139. ISSN 1805-9112.
  324. KMECOVÁ, Iveta. Survey analysis of business potencial and aptitude for business. Forum Scientiae Oeconomia. Polsko: Wydawnictwo Naukowe WSB, 2016, roč. 4, č. 3, s. 151-162. ISSN 2300-5947.
  325. ŠÁREK, Martin, Marek VOKOUN a Lourdes Daza ARAMAYO. TARIFF REGIMES IN LATIN AMERICA: PRIVILEGES AND THE HISTORICALEXPERIENCE OF CHILE AND PERU. Acta academica karviniensia. Slezská univerzita v Opavě, 2016, č. 2, ročník XVI, s. 67-79. ISSN 1212-415X.
  326. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Techno-economic analysis of waste paper energy utilization. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, roč. 38/2016, č. 23, s. 3459-3463. ISSN 1556-7036.
  327. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. TECHNO-ECONOMIC APPRAISAL OF WASTE CELLULOSE PROCESSING. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín: Springer, 2016, Volume 18, č. 4, s. 1233-1237. ISSN 1618-954X.
  328. STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. THE ANALYSIS OF THE ECONOMICAL VALUE ADDED IN TRANSPORT. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 185-188. ISSN 0469-6255.
  329. KAMPF, Rudolf, Silvia LORINCOVÁ, Miloš HITKA a Zdeněk CAHA. The Application of ABC Analysis to Inventories in the Automotive Industry Utilizing the Cost Saving Effect. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 120-125. ISSN 0469-6255.
  330. VOCHOZKA, Marek a Penfei SHENG. The application of artificial neural networks on the prediction of the future financial development of transport companies. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, vol. 18, č. 2, s. 62-67. ISSN 1335-4205.
  331. VAGASKÁ, Alena, Miroslav GOMBÁR a Peter MICHAL. The application of mathematical and statistcal methods in technical practice. Online. In Richtarikova D., Szarkova D., Balko L. 15th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2016. Neuveden: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 1054-1063. ISBN 978-80-227-4531-4.
  332. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Silvia LORINCOVÁ a Zdeněk CAHA. The application of the Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) to Logistics Enterprises. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, Vol. 63, No. 3, s. 170-176. ISSN 0469-6255.
  333. BADIDA, Miroslav, Lýdia SOBOTOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Daniel KUČERKA a Roman HRMO. The contribution to coating quality evaluation by statistical methods. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško družstvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2016, roč. 55, č. 3, s. 445-448. ISSN 0543-5846.
  334. KARKOVÁ, Monika, Ján KMEC a Daniel KUČERKA. The Cycle of Abrasives in the Process of Cutting of Materials Abrasive Waterjet Technology within the Logistics Companies. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 140-144. ISSN 0469-6255.
  335. SLÁDKOVÁ, Věra. THE DEVELOPMENT OF CORPUS LINGUISTICS IN THE 20TH CENTURY. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 679-686. ISBN 978-80-87952-17-7.
  336. PAPÁN, Daniel, Katarína DEMETEROVÁ, Veronika VALAŠKOVÁ, Rudolf KAMPF a Ján LIŽBETIN. The Dynamic Analysis of the Green Anode Processing Building. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016, s. 47-53. ISSN 1877-7058.
  337. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. The economic impact of biochar use in Central Europe. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, vol. 38, no. 16, s. 2390-2396. ISSN 1556-7036.
  338. VOKOUN, Marek. The Economics and Politics of Process Innovation and the Sustainable Urban Development. Online. In Drusa, M; Yilmaz, I; Marschalko, M; Coisson, E; Segalini, A. WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM 2016, WMCAUS 2016. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2016, s. 2229-2232. ISSN 1877-7058.
  339. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Věra VOŠTOVÁ a Vladimír NÝVLT. The human factor as a cause of failures in building structures. Online. In I. Juhásová Šenitková, T. Vondráčková, M. Kraus, J. Plachý. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, s. 259-262. ISBN 978-80-7468-109-7.
  340. RIEVAJ, Vladimír, Ondrej STOPKA, Ján VRÁBEL, Lenka MOKŘIČKOVÁ a Conrad SCHMIDT. The Impact of Air Resistance on the Fuel Consumption in Real Conditions within the Transport Operation. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: The University of Žilina, 2016, Volume 18, č. 2, s. 57-61. ISSN 1335-4205.
  341. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. The impact of the year-on-year variation in the intensity of solar radiation on the energy intensity of low-energy and passive houses. In I. Juhásová Šenitková. Building Defects 2016. France: EDP Sciences, 2016, s. 03008-03009, 6 s. ISBN 978-2-7598-9012-5.
  342. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. The importance of accommodation establishments in tourism and their localization: the case of the chosen area in the Czech Republic. Online. In Khalid S. Soliman. The 27th International Business Information Management Association Conference. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 1454-1467. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  343. VAGASKÁ, Alena, Erika FECHOVÁ, Peter MICHAL a Miroslav GOMBÁR. The Influence of Input Factors of Aluminium Anodizing Process on Resulting Thickness and Quality of Aluminium Oxide Layer. Online. In S. Hloch, G. Krolczyk. International Conference on Manufacturing Engineering and Materials, ICMEM. Slovensko: Elsevier Ltd., 2016, s. 512-519. ISSN 1877-7058.
  344. TOMÁŠKOVÁ, Elena. The Internet communication vocabulary as a mirror of postmaydan confrontation. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 1269-1273. ISBN 978-80-87952-17-7.
  345. RAUŠER, Daniel. The Languages without Barriers Programe Combined with the Transportation and Logistics Basics Textbook. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 704-708. ISBN 978-80-87952-17-7.
  346. NOGA, Henryk, Jana DEPEŠOVÁ, Tomasz NASTERAK a Daniel KUČERKA. The level of students technical knowledge – survey results. Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2016, roč. 16, č. 2, s. 99-106. ISSN 2080-9069.
  347. SYMONOVA, Anastasiya, Francois DUCOBU a Viktorie WEISS. The Mechanics of Machining Ultrafine-Grained Grade 2 Ti Processed Severe Plastic Deformation. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: J. E. Purkyne University, 2016, Vol. 16, No. 3, s. 627-633. ISSN 1213-2489.
  348. LIŽBETIN, Ján, Petr VEJS, Zdeněk CAHA, Lenka LIŽBETINOVÁ a Philip MICHALK. The Possibilities of Dynamic Shipment weighing in Rail Freight Transport. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: The University of Žilina, 2016, Volume 18, č. 2, s. 113-117. ISSN 1335-4205.
  349. PLACHÝ, Jan. The problem of the compatibility of bitumen sheets for the reconstruction and rehabilitation of roofs. In I. Juhásová Šenitková. Building Defects 2016. France: EDP Sciences, 2016, s. 02004-02005, 6 s. ISBN 978-2-7598-9012-5.
  350. SHI, Lei, Pengfei SHENG a Marek VOCHOZKA. THE REDUCTION COST OF NONPERFORMING LOAN: EVIDENCE FROM CHINA´S COMMERCIAL BANK. Applied Economics Letters. Great Britain: Routledge, 2016, volume 24, issue 7, s. 456-459. ISSN 1350-4851. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13504851.2016.1203052.
  351. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Vladimír NÝVLT a Jan PLACHÝ. The Significance of Baroque Gothic Architecture in the Czech Republic. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 1757-1762. ISSN 1877-7058.
  352. LIŽBETIN, Ján, Petr VEJS, Ondrej STOPKA a Václav CEMPÍREK. The Significance of Dynamic Detection of the Railway Vehicles Weight. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 156-160. ISSN 0469-6255.
  353. NÝVLT, Vladimír, Josef MUSÍLEK, Jiří ČEJKA a Ondrej STOPKA. The Study of Derinkuyu Underground City in Cappadocia Located in Pyroclastic Rock Materials. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 2253-2258. ISSN 1877-7058.
  354. LIŽBETIN, Ján, Zitrický PONICKÝ a Vladislav ZITRICKÝ. The Throughput Capacity of Rail Freight Corridors on the Particular Railways Network. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 161-169. ISSN 0469-6255.
  355. MUSÍLEK, Josef, Luboš PODOLKA a Monika KARKOVÁ. The Unique Construction of the Church of Hagia Irene in Istanbul for The Teaching of Byzantine Architecture. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 1745-1750. ISSN 1877-7058.
  356. ANTOŠ, Karel. The Use of Minimal Spanning Tree for Optimizing Ship Transportation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 81-85. ISSN 0469-6255.
  357. LIŽBETIN, Ján a Zdeněk CAHA. Theoretical Criteria for The Evaluation of the Operational Performance of Intermodal Transport Terminals. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016, s. 1197-1203. ISSN 1877-7058.
  358. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Traditional folk event with national importance: The impact of visitors’ age. Deturope - Central European Journal of Regional Development and Tourism. Serbia: Regional Science Association of Subotica, 2016, roč. 8, č. 1, s. 78-91. ISSN 1821-2506.
  359. ČEJKA, Jiří. Transport Planning Realized Through the Optimization Methods. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016, s. 1187-1196. ISSN 1877-7058.
  360. NOVÁK, Václav, Marek VOKOUN, František STELLNER, Marek VOCHOZKA a Robert ZEMAN. Trhy práce v České republice po roce 1989 : regionální komparace politik zaměstnanosti. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, 287 s. ISBN 978-80-86277-81-3.
  361. MAREČEK, Jan. Usage of Generalized Regression Neural Networks in Determination of the Enterprise´s Future Sales Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 32-41. ISSN 1805-9112.
  362. VOCHOZKA, Marek. Usage of Multiple Perceptron Neural Networks in Determination of the Financial Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 141-153. ISSN 1805-9112.
  363. VOCHOZKA, Marek. Using neural networks to determine the financial plan. Online. In M. Lukeš, J. Mísař, J. Mareš, O. Dvouletý, M. Špaček, I. Svobodová. Innovation Management Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, s. 742-755. ISBN 978-80-245-2153-4.
  364. VYSOKÁ, Jana. Using Simple Mathematics in The Sailing Problem. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 237-240. ISSN 0469-6255.
  365. STELLNER, František. Ústav podnikové strategie. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 116-121. ISBN 978-80-86277-83-7.
  366. KAMPF, Rudolf. Ústav technicko-technologický. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 112-116. ISBN 978-80-86277-83-7.
  367. VOCHOZKA, Marek. Ústav znalectví a oceňování. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 122-125. ISBN 978-80-86277-83-7.
  368. VOCHOZKA, Marek. Úvodní slovo. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 6-8. ISBN 978-80-86277-83-7.
  369. BARTUŠKA, Ladislav, Vladislav BIBA a Karel JEŘÁBEK. Verification of Methodical Procedure for Determining the Traffic Volumes Using Short-term Traffic Surveys. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016, s. 275-281. ISSN 1877-7058.
  370. VARGOVÁ, Michaela, Dana SMETANOVÁ a Eduard BABULAK. VISUALIZATION OF FUNCTIONS OF TWO VARIABLES BY ANAGLYPHS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 1078-1083. ISBN 978-80-227-4531-4.
  371. KRIEG, Jaroslav. VIZUALIZACE DIFERENCIÁLU FUNKCE. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 175-180. ISSN 1805-8949.
  372. LUKOSZOVÁ, Xenie. Vliv globalizace a globalizačních procesů. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 24-39. ISBN 978-80-86277-82-0.
  373. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. Vnímaná kvalita prostředí a výkonnost uživatelů budov. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, 136 s. ISBN 978-80-7468-104-2.
  374. ANTOŠ, Karel. VYUŽITÍ EXPERIMENTOVÁNÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLSKÉ MATEMATICE. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 1-9. ISSN 1805-8949.
  375. STELLNER, František a Lukáš POLANECKÝ. Vývoj jihočeského pivovarství na přelomu 20. a 21. století. Kvasný průmysl. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., 2016, roč. 62, č. 2, s. 67-70. ISSN 0023-5830. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18832/kp2016011.
  376. HRICOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Vývoj nezaměstnanosti ve vztahu k vzdělanosti. In Zaměstnanost a trh práce - Česko-slovenské zkušenosti. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, s. 10-16. ISBN 978-80-7556-013-1.
  377. HRICOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Vývoj reálné mzdy v ČR v kontextu s trvale udržitelným rozvojem. In Zaměstnanost a trh práce - Česko-slovenské zkušenosti. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, s. 16-21. ISBN 978-80-7556-013-1.
  378. GÁLOVÁ, Dana a Karim SIDIBE. VÝVOJOVÉ TRENDY ZÁJMOVÝCH PREFERENCÍ ČESKÉ POPULACE Z HLEDISKA NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍCH ČESKÝCH LEXÉMŮ. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 698-702. ISBN 978-80-87952-17-7.
  379. ZOUREK, Michal. Vztahy Československa a Chile v období studené války. Historický obraz. Plzeň: doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., 2016, roč. 27, 11/12, s. 242-252. ISSN 1210-6097.
  380. ZOUREK, Michal. VZTAHY ČESKOSLOVENSKA A URUGUAYE V PRŮBĚHU 20. STOLETÍ. Politické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016, roč. 19, č. 3, s. 75-99. ISSN 1335-2741.
  381. VÁCHAL, Jan, František STELLNER a Marek VOKOUN. Závěr. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, s. 223-234. ISBN 978-80-86277-82-0.
  382. GÁLOVÁ, Dana. ZMĚNY POSTOJŮ ČESKÉ SPOLEČNOSTI K LIDEM S MENŠINOVOU SEXUÁLNÍ ORIENTACÍ POHLEDEM DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, s. 221-232. ISSN 1214-4967.
  383. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR a Miroslav DUMBROVSKÝ. Způsob měření penetračního odporu půdy a zařízení pro provádění tohoto způsobu. 2016. Patent. Číslo: 306096. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Datum registrace: 9. 10. 2013. Datum přijetí: 22. 6. 2016.

  2015

  1. KUČERKA, Daniel, Monika KARKOVÁ a Monika KUČERKOVÁ. Application of knowledge gained in the use of didactic texts at secondary schools. In IATED Academy. 8 th International conference of education research and innovation. 2015. vyd. Spain: IATED Academy, 2015, s. 912-920. ISSN 2340-1095.
  2. PODAŘIL, Martin a Jiří CECH. Implementation of Computer Aided Design Program Into The Educational Process And Its Connection With Practice. In Edited by L. Goméz Chova, A. Lopéz Martinéz, I. Candel Torres. ICERI2015 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2015, s. 8430-8436. ISBN 978-84-608-2657-6.
  3. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Petra BEDNÁŘOVÁ. INDOOR AIR QUALITY IN THE SCHOOLS AND STUDENTS PERFORMANCE. In neuveden. 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology, Ltd., 2015, s. 445-454. ISBN 978-619-7105-43-8.
  4. SLABÁ, Marie. Multidimensional maps in Stakeholder Circle Methodology: case study in the tertiary education in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 557-564. ISBN 978-0-9860419-4-5.
  5. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Petra BEDNÁŘOVÁ. OFFICE MATERIALS IMPACT TO PERCEIVED WORKING ENVIRONMENT QUALITY. In neuveden. 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology, Ltd., 2015, s. 525-532. ISBN 978-619-7105-43-8.
  6. ZOUREK, Michal. Operation Manuel: When Prague Was a Key Transit Hub fot International Terrorism. Central European Journal of International and Security Studies. Praha: Central European Journal of International and Security Studies, 2015, Volume 9, Issue 3, s. 78-98, 24 s. ISSN 1802-548X.
  7. LEJSKOVÁ, Alena. Perspektivy jazykové politiky EU. Jazykovedný časopis = Journal of Linguistics. Bratislava: Jazykovedný ústav L’udovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2015, roč. 66, č. 2, s. 145-161. ISSN 0021-5597.
  8. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Erika FECHOVÁ, Miroslav GOMBÁR a Ján KMEC. The Application of Predictive Model to Describe and Control Technological Process. Online. In 2nd ICSMMS 2015. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015, s. 1571-1574, 5 s. ISSN 2375-8244.
  9. VOKOUN, Marek, Lukáš POLANECKÝ a František STELLNER. The impact of the recent economic crisis on the food industry in the Czech and Slovak Republic. Online. In Sujova, A; Krajcirova, L. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT (BEM2015). Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, s. 142-148. ISSN 2212-5671.
  10. HRMO, Roman, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ, Mária VARGOVÁ, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Soňa RUSNÁKOVÁ a Emília BIZNÁROVÁ. The Research of the Engineering Pedagogy. Online. In Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2015. 1. vyd. Neuveden: Neuveden, 2015, s. 503-507. ISBN 978-1-4799-8706-1.
  11. ŠTARCHOŇ, Peter, Martina JUŘÍKOVÁ, Olga JURÁŠKOVÁ, Dagmar WEBEROVÁ, Josef KOCOUREK, Lenka LIŽBETINOVÁ, Lucia VILČEKOVÁ a Kristýna KOVÁŘOVÁ. Značky a český zákazník. 1. vydání. Zlín: VeRBum, 2015, 104 s. ISBN 978-80-87500-76-7.

  2014

  1. SLABÁ, Marie a Roman FIALA. Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 318-325. ISBN 978-80-210-6611-3.
  2. SLABÁ, Marie. Application Possibilities of the Stakeholder Circle Methodology in the Marketing Communication of Universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 327-334. ISBN 978-80-210-6611-3.
  3. KAMPF, Rudolf, Marek VOCHOZKA, Pavla LEJSKOVÁ a Tomáš CMIRÁL. Dependencies of Personal Vehicle Sales on the Financial Support of their Sales. In ITELMS´ 2014. 1. vyd. Kaunas (Lithuania): Kaunas University of Technology, 2014, s. 141-150. ISSN 2345-0088.
  4. HRUŠKOVÁ, Lenka. Determinants of Education at Technical Higher Education Institutions. Online. In Proceedings of 2014 International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2014. USA: IEEE, 2014, s. 674-679. ISBN 978-1-4799-4437-8.
  5. SLABÁ, Marie, Peter ŠTARCHOŇ a Ivan JÁČ. IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 101-110. ISSN 1212-3609.
  6. HRUŠKOVÁ, Lenka. KOMPARACE E-LEARNINGU SE STANDARDNÍ PREZENČNÍ VÝUKOU NA TECHNICKÉ VYSOKÉ ŠKOLE. Journal of Technology and Information Education. Palacký University in Olomouc: Časopis pro technickou a informační výchovu, 2014, Volume 6, Issue 2, s. 122-132. ISSN 1803-6805.
  7. STOPKA, Ondrej, Ladislav BARTUŠKA a Iveta KUBASÁKOVÁ. Selecting the most suitable region in the selected country for the placement of the bi-modal freight village using the WSA method. In ITELMS´ 2014. 1. vyd. Kaunas (Lithuania): Kaunas University of Technology, 2014, s. 238-243. ISSN 2345-0088.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 04:43