ČEJKA, Jiří a Martin TELECKÝ. PROVABLE LOSS IN PUBLIC LINE TRANSPORT AND TRACK-BASED PASSENGER TRANSPORT. In Olja Čokorilo. International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 851-854. ISBN 978-86-916153-3-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PROVABLE LOSS IN PUBLIC LINE TRANSPORT AND TRACK-BASED PASSENGER TRANSPORT
Název česky Prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní aveřejné drážní dopravě
Autoři ČEJKA, Jiří (203 Česká republika, domácí) a Martin TELECKÝ (203 Česká republika).
Vydání Belgrade, International Conference on Traffic and Transport Engineering, od s. 851-854, 4 s. 2016.
Nakladatel City Net Scientific Research Center Ltd.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Srbsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000947
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-86-916153-3-8
Klíčová slova česky prokazatelná ztráta; doprava; veřejná doprava; přiměřený zisk; prokazatelná ztráta
Klíčová slova anglicky public line transport; public track-based passenger transport; public urban transport; provable loss; adequate profit; economically substantiated costs
Štítky IF, KDL6, RIV16
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 23. 2. 2017 10:43.
Anotace
The transport policy of the government in ensuring the transportation performs a critical function, be it the public line transport or the track-based passenger transport. The government here stipulates the basic international legislation and agreements. The transport companies must agree the terms and conditions which are included in the public service contract with the specific client (municipality, region, state). The terms and conditions are related to the determination of the amount of a provable loss, adequate profit and consequent paying to the relevant transport companies from the public budgets of the different tiers of government. The calculation of a provable loss and other indicators is regulated, as to its development, by Regulation No. 241/2005 Sb. and Regulation No. 493/2004 Sb. What is more, it does not have to always meet the requirement of capturing the objective reality.
Anotace česky
Dopravní politika vlády při zajišťování dopravy je rozhodující funkcí, ať už jde o veřejnou linkovou dopravu nebo drážní osobní dopravu. Vláda zde stanovuje základní mezinárodní legislativu a dohody. Tyto dopravní podniky musí mít takové podmínky, které jsou zahrnuty do smlouvy o poskytování veřejné služby se specifickým objednatelem (obec, kraj, stát). Podmínky se vztahují ke stanovení výše prokazatelné ztráty, přiměřeného zisku. Výpočet prokazatelné ztráty a dalších ukazatelů jsou regulovány, vyhláškou č. 241/2005 Sb. a vyhláškou č. 493/2004 Sb.
VytisknoutZobrazeno: 15. 6. 2021 06:13