SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vol. 9, č. 1, s. 124-139. ISSN 1805-9112. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs
Název česky Stakeholder profil a mapování stakeholderů malých a středních podniků
Autoři SLABÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, 1805-9112.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000685
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky stakeholder; identifikace stakeholderů; stakeholder profil; prioritizace stakeholderů; mapování stakeholderů
Klíčová slova anglicky stakeholder; stakeholder identification; stakeholder profile; stakeholder prioritisation; stakeholder mapping
Štítky A_IBW, A_MAM, ERIH, IBW, IBW_H, KCRM1, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, RIV16
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 21. 7. 2016 10:39.
Anotace
The current turbulence in the economic environment has led to the need for new managerial tools to be used such as stakeholder analysis. Since there are a large number of stakeholder groups in small and medium-sized enterprises, the identification and prioritisation of stakeholders (as a key part of stakeholder analysis) is considered an important element in their management. The purpose of this article is to identify, prioritize and map key stakeholder groups in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic, with a view to being able to generate stakeholder profiles of the most important stakeholder groups. The identification of the key stakeholder groups was based on research conducted by the author, whilst the prioritisation of the stakeholder groups on the basis of the professional judgement of the respondents. A power-interest matrix was subsequently compiled to map the stakeholder groups. The results of the research identified customers, employees, competitors, suppliers and media as being the five key stakeholder groups in small and medium-sized enterprises.
Anotace česky
Současné turbulence v ekonomickém prostředí vedly k potřebě využívat nové manažerské nástroje, jako je například analýza stakeholderů. Jelikož v oblasti malých a středních podniků existuje nepřeberné množství skupin stakeholderů, jsou za důležitou součást jejich řízení považovány identifikace a prioritizace stakeholderů (jako klíčové součásti analýzy stakeholderů). Cílem tohoto článku, je identifikovat skupiny stakeholdrů, provést jejich prioritizaci a zmapovat klíčové skupiny stakeholderů malých a středních podniků v České republice s cílem vytvořit profil stakeholderů nejdůležitějších skupin. identifikace klíčových skupin stakeholderů byla založena na základě výzkumu, provedeného autorkou, zatímco prioritizace skupin stakeholderů na základě profesionálního úsudku respondentů. následně byla vytvořena power-interest matrix těchto skupin stakeholderů. výsledky výzkumu jako pěž nejdůležitějších skupin stakeholderů malých a středních podniků identifikovaly zákazníky, zaměstnance, konkurenci, dodavatele a média.
VytisknoutZobrazeno: 16. 4. 2024 00:31