ŽÁK, Jaroslav a Jiří ŽÁK. Defects of large diameter drilled piles. In I. Juhásová Šenitková. Building Defects 2016. France: EDP Sciences. s. 01002-01003, 6 s. ISBN 978-2-7598-9012-5. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Defects of large diameter drilled piles
Název česky Defekty vrtaných velkoprůměrových pilot
Autoři ŽÁK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří ŽÁK (203 Česká republika).
Vydání France, Building Defects 2016, od s. 01002-01003, 6 s. 2016.
Nakladatel EDP Sciences
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000952
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-2-7598-9012-5
ISSN 2261-236X
Klíčová slova česky Vrtané piloty; technologický postup; krytí, vady
Klíčová slova anglicky Bored piles; technological procedure; cover of reinforcement; defects
Štítky KST9, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 27. 2. 2017 11:24.
Anotace
High-rise buildings are often based on large-diameter bored piles. Their flaws and faults then affect the behavior of the entire building and can significantly influence the statics. Correct processes is therefore necessary to pay attention. The article describes the most common wrong ways of implementing the recommendations and how to prevent them. The design of piles is based on calculated loads, respectively forces and moments acting on the piles and of parameters of the environment. There may, of course, committed a number of mistakes, but we further assume piles to be designed in accordance with all applicable standards. We will focus mainly on technological progress of the implementation of drilling and concreting piles and show the most common mistakes. Bored piles can be performed using a casing or without them. In most cases, the use of casings is possible. Recommendations how to ensure the quality and to protect the environment are also given.
Anotace česky
Výškové budovy se často zakládají na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Jejich vady a poruchy pak ovlivňují chování celé budovy a mohou zásadním způsobem ovlivnit její statiku. Správnému postupu výroby je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost. V článku jsou popsány nejčastěji se vyskytující nesprávné způsoby provádění a doporučení, jak jim předcházet. Konstrukce pilot je založena na vypočtených zatíženích, respektive průběhu sil a momentů, a na parametrech prostředí. Zde se nabízí prostor pro výskyt několika chyb. Předpokládáme, že návrh pilot a jejich provedení je v souladu se všemi platnými standardy. Článek se zaměřuje na nejčastější chyby při technologickém postupu provádění vrtání a betonování pilot. Součástí příspěvku jsou také doporučení pro zajištění kvality a taktéž ochrany životního prostředí.
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2024 16:46