ANTOŠ, Karel. HOW TO APPLY CREATIVE APPROACH IN FINDING THE GREATEST COMMON DIVISOR OF NATURAL NUMBERS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 20-29. ISBN 978-80-227-4531-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název HOW TO APPLY CREATIVE APPROACH IN FINDING THE GREATEST COMMON DIVISOR OF NATURAL NUMBERS
Název česky JAK UPLATNIT TVŮRČÍ PŘÍSTUP PŘI HLEDÁNÍ NEJVĚTŠÍHO SPOLEČNÉHO DĚLITELE PŘIROZENÝCH ČÍSEL
Autoři ANTOŠ, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics, od s. 20-29, 10 s. 2016.
Nakladatel Slovak University of Technology in Bratislava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000659
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-227-4531-4
Klíčová slova česky rozdělit; celá čísla; strategie; dokazování; největší společný dělitel; polynom
Klíčová slova anglicky divide; integers; strategies; proving; greatest common divisor; polynomial
Štítky KPV1, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 1. 6. 2016 13:34.
Anotace
This article focuses on one of the important purpose of school mathematics, namely how to make the student to be a better math problem solver. It discusses the possibilities and strategies in solving problems. It shows that the research approach in the field of mathematical research is a method that enables pupils and students to make experiments and find solutions to various mathematical problems. It shows further that an important aspect of education is to make pupils and students to know the creative aspect of mathematics as a way to self-finding solutions of different mathematical problems. This creative approach is shown here on the problems of finding the greatest common divisor of natural numbers.
Anotace česky
Tento článek se zaměřuje na jeden z důležitých cílů školské matematiky, a sice na to, jak udělat ze studenta lepšího řešitele matematických problémů. Pojednává o možnostech a strategiích při řešení problémů. Ukazuje se, že výzkumný přístup v oblasti matematického bádání je metodou, která umožňuje žákům a studentům experimentovat a nacházet řešení různých matematických problémů. Ukazuje dále, že důležitým cílem vzdělávání je, aby žáci a studenti poznali tvůrčí aspekt matematiky jako cestu, jak mohou řešit různé matematické problémy sami. Tento tvůrčí přístup je zde ukázán na problému hledání největšího společného dělitele přirozených čísel.
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2024 16:33