Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DUŠEK, Zdeněk. Geodesic orbit Finsler (α, β) metrics. European Journal of Mathematics. Switzerland: Springer, 2023, roč. 9, č. 1, s. 1-11. ISSN 2199-675X.

  2021

  1. OPRŠAL, Ivo, Johannes THUN, Jan BURJANEK a Donat FAEH. Measurements and modeling of the post-failure micro-deformations and tilts of the Preonzo unstable slope, Alpe di Roscioro, Switzerland. Engineering Geology. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 280, January, s. 1-12. ISSN 0013-7952. doi:10.1016/j.enggeo.2020.105919.

  2020

  1. PAPOUŠKOVÁ, Květa, Martin TELECKÝ a Jiří ČEJKA. PROCESS EFFICIENCY ANALYSIS OF SELECTED AUTOMOTIVE COMPANIES IN EUROPE. Communications - Scientific Letter of the University of Zilina. Univerzitna 8215/1, 01026 Zilina, Slovak: University of Zilina EDIS - Publishing House, 2020, roč. 04/2020, č. 22, s. 20-27. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/com.C.2020.4.20-27.
  2. VYSOKÁ, Jana a Květa PAPOUŠKOVÁ. Základy matematiky: Sbírka příkladů. České Budějovice: Vysoká škola technická, 2020. 94 s. ISBN 978-80-7468-169-1.

  2019

  1. PAPOUŠKOVÁ, Květa. EDUCATIONAL PROJECT – ANALYSIS OF POSSIBLE TRANSPORT COSTS. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019.1631. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6707-6710. ISBN 978-84-09-08619-1.
  2. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLES OF INCLUSION OF MOTIVATIONAL TASKS IN MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6515-6518. ISBN 978-84-09-12031-4.
  3. PAPOUŠKOVÁ, Květa a Martin TELECKÝ. FACTORS INFLUENCING THE PLANNING OF TEACHING. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. doi: 10.21125/edulearn.2019.1629. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6783-6788. ISBN 978-84-09-12031-4.
  4. VYSOKÁ, Jana. Interpretation of the concept of derivative and definite integral in a simple way. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 8495-8499. ISBN 978-84-09-08619-1.
  5. HALLO, Miroslav, Ivo OPRŠAL, Kimiyuki ASANO a František GALLOVIČ. Seismotectonics of the 2018 northern Osaka M6.1 earthquake and its aftershocks: joint movements on strike-slip and reverse faults in inland Japan. Earth, Planets and Space. Berlin, Německo: Springer Nature, 2019, roč. 71, č. 1, s. 1-21. ISSN 1343-8832. doi:10.1186/s40623-019-1016-8.
  6. VYSOKÁ, Jana. SYMMETRIC POLYNOMIALS AS ENRICHMENT OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6502-6505. ISBN 978-84-09-12031-4.

  2018

  1. OPRŠAL, Ivo. MODELLING OF LOCAL ROCK-SLOPE MICRO-DEFORMATIONS AND TILTS AT ALPE DI ROSCIORO, SWITZERLAND. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 1.1. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. s. 885-892. ISBN 978-619-7408-35-5. doi:10.5593/sgem2018/1.1/S05.110.
  2. VYSOKÁ, Jana. Simple mathematic modeling in high school teaching. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2018. Depósito Legal: V-1578-2018. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 3337-3344. ISBN 978-84-09-02709-5.

  2017

  1. NÁHLÍK, Tomáš. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 156-164. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1126-1138. ISBN 978-80-227-4531-4.
  2. KAMPF, Rudolf, Jiří ČEJKA a Martin TELECKÝ. Applicability of the dea method on the transport undertakings in selected regions. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, vol. 18, č. 2, s. 129-132. ISSN 1335-4205.
  3. NOVOTNÝ, Radimír. Few Comments on Metrics and Optimizing of Simple Conical Heads of Circular Columns for Beamless Reinforced Concrete Monolithic Slabs. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 804-809. ISSN 1877-7058.
  4. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ a Vladislav BIBA. Funkce dvou proměnných ve 3D náhledu. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 229-233. ISSN 1805-8949.
  5. HLAVÁČOVÁ, Irena a Adam VONDRA. Future in Marine Fire-Fighting: High Pressure Water Mist Extinguisher with Abrasive Water Jet Cutting. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 102-107. ISSN 0469-6255.
  6. VARGOVÁ, Michaela, Marek VARGA a Lucia ZÁHUMENSKÁ. How to add infinitely long sums ... In Soňa Čeretková. Staircase to even more interesting mathematics teaching. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2016. s. 102-112. ISBN 978-80-558-0973-1.
  7. ANTOŠ, Karel. HOW TO APPLY CREATIVE APPROACH IN FINDING THE GREATEST COMMON DIVISOR OF NATURAL NUMBERS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 20-29. ISBN 978-80-227-4531-4.
  8. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ, Vladislav BIBA a Irena HINTERLEITNER. Mercator’s Projection – a Breakthrough in Maritime Navigation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 182-184. ISSN 0469-6255.
  9. HLAVÁČOVÁ, Irena. MOTIVAČNÍ ÚČINKY VÍCESLOŽKOVÉHO HODNOCENÍ STUDENTŮ V PREZENČNÍM STUDIU. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 84-89. ISSN 1805-8949.
  10. BIBA, Vladislav, Štefan HUSÁR a Michaela VARGOVÁ. Numerical methods in teaching of mechanical engineering. In Balko L'udovít, Szarková Dagmar, Richtáriková Daniela. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 66-74. ISBN 978-80-227-4531-4.
  11. SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1004-1009. ISBN 978-80-227-4531-4.
  12. NÝVLT, Vladimír, Josef MUSÍLEK, Jiří ČEJKA a Ondrej STOPKA. The Study of Derinkuyu Underground City in Cappadocia Located in Pyroclastic Rock Materials. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 2253-2258. ISSN 1877-7058.
  13. ANTOŠ, Karel. The Use of Minimal Spanning Tree for Optimizing Ship Transportation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 81-85. ISSN 0469-6255.
  14. VYSOKÁ, Jana. Using Simple Mathematics in The Sailing Problem. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 237-240. ISSN 0469-6255.
  15. VARGOVÁ, Michaela, Dana SMETANOVÁ a Eduard BABULAK. VISUALIZATION OF FUNCTIONS OF TWO VARIABLES BY ANAGLYPHS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1078-1083. ISBN 978-80-227-4531-4.
  16. KRIEG, Jaroslav. VIZUALIZACE DIFERENCIÁLU FUNKCE. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 175-180. ISSN 1805-8949.
  17. ANTOŠ, Karel. VYUŽITÍ EXPERIMENTOVÁNÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLSKÉ MATEMATICE. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 1-9. ISSN 1805-8949.

  2015

  1. MIKEŠ, Josef, Elena STEPANOVA, Alena VANŽUROVÁ, Bácso SÁNDOR, Vladimir BEREZOVSKI, Elena CHEPURNA, Marie CHODOROVÁ, Hana CHUDÁ, Michail GAVRILCHENKO, Michael HADDAD, Irena HINTERLEITNER, Marek JUKL, Lenka JUKLOVÁ, Dzhanybek MOLDOBAEV, Patrik PEŠKA, Igor SHANDRA, Mohsen SHIHA, Dana SMETANOVÁ, Sergej STEPANOV, Vasilij SOBCHUK a Irina TSYGANOK. Differential Geometry of Special Mappings. 1. vyd. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2015. 566 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4671-4.
  2. SMETANOVÁ, Dana. Elektronické testování znalostí fyziky. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 351-355. ISSN 1805-8949.
  3. KLEPANCOVÁ, Michaela. Geometrická postupnosť v chémii. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 210-216. ISSN 1805-8949.
  4. KLEPANCOVÁ, Michaela a Dana SMETANOVÁ. Geometrický pohľad na súčet nekonečných radov. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 456-468. ISBN 978-80-227-4314-3.
  5. KRIEG, Jaroslav. Jak na hyperbolu s geogebrou. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 233-240. ISSN 1805-8949.
  6. ANTOŠ, Karel. Jak řešit problém hledání největšího společného dělitele. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 10-17. ISSN 1805-8949.
  7. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Jak studenti vysokých škol vnímají využití matematiky v praktickém životě. In Moderní matematické metody v inženýrství : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: Jednota slov. matematikov a fyzikov, VSB-TU Ostrava, 2015. s. 110-113. ISBN 978-80-248-3843-4.
  8. ANTOŠ, Karel. Minimum spanning tree problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 10-19. ISBN 978-80-227-4314-3.
  9. BIBA, Vladislav a Michaela KLEPANCOVÁ. Názor študentov na predmet chémia - skúmanie pomocou testu nezávislosti. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 22-26. ISSN 1805-8949.
  10. KLEPANCOVÁ, Michaela a Dana SMETANOVÁ. Nekonečné rady a ich vizualizácia. Učitel matematiky. Praha: JČMF v Praze, 2015, roč. 23, č. 4, s. 193-205. ISSN 1210-9037.
  11. ŠÍMA, František. Porovnání výsledků řešení slovních úloh na základních a středních školách. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 371-376. ISSN 1805-8949.
  12. KLEPANCOVÁ, Michaela. Problémy študentov s pochopením pojmu limita postupnosti. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 217-224. ISSN 1805-8949.
  13. KRIEG, Jaroslav a Dana SMETANOVÁ. Průběžné hodnocení fyzikálních znalostí. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 241-244. ISSN 1805-8949.
  14. ANTOŠ, Karel. Řešení netriviálních matematických a fyzikálních rovnic pomocí funkce řešitele v MS Excelu. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 44-50. ISSN 1214-9187.
  15. KRIEG, Jaroslav. Sbírka řešených příkladů z lineární algebry : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 59 s. ISBN 978-80-7468-084-7.
  16. STUCHLÝ, Jaroslav. Statistické analýzy dat : vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 220 s. ISBN 978-80-7468-087-8.
  17. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Zdeněk CAHA, Radek VEJMELKA a Vít PETRÁNEK. The Laboratory Verification of the Absorption of Bitumen Waterproofing Sheets in the Dependence on Selected Parameters. In Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 156-161. ISSN 1022-6680.
  18. SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015. s. 690-697. ISBN 978-80-227-4314-3.
  19. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Vít PETRÁNEK, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK a Petra BEDNÁŘOVÁ. The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 1. vyd. Melville (New York): American Institute of Physics Publising LLC, 2015. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  20. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Využití testů s výběrem správné odpovědi v matematice. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 141-144. ISSN 1805-8949.
  21. BIBA, Vladislav a Michaela KLEPANCOVÁ. Využitie testu nezávislosti pri skúmaní vzťahu študentov k predmetu chémia. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 30-34. ISSN 1214-9187.
  22. KLEPANCOVÁ, Michaela a Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – chemie. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 2, s. 6-9. ISSN 1214-9187.
  23. KLEPANCOVÁ, Michaela a Dana SMETANOVÁ. Vztah univerzitních studentů k chemickým poznatkům. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, roč. 8, č. 1, s. 225-232. ISSN 1805-8949.
  24. BIBA, Vladislav a Dana SMETANOVÁ. Zkoumání vztahu k matematice pomocí testu nezávislosti. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 27-30. ISSN 1805-8949.

  2014

  1. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA a Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 4, s. 118-122. ISSN 1335-4205.
  2. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 78-84, 6 s. ISBN 978-80-87952-03-0.
  3. VYSOKÁ, Jana. Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol. In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 187-191. ISBN 978-80-7468-063-2.
  4. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Elektronické testování z matematiky. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, č. 2, s. 42-44. ISSN 1214-9187.
  5. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Hodnocení studentů - Využití fyzikálních poznatků. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, č. 2, s. 45-47. ISSN 1214-9187.
  6. SMETANOVÁ, Dana a Petr CHLÁDEK. Jak konstruovat „Multiple choice“ úlohy z matematiky. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, Neuveden, jaro, s. 402-404. ISSN 1805-8949.
  7. ŠÍMA, František. K jednomu způsobu řešení slovních úloh o společné práci. In Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 141-156. ISBN 978-80-7290-801-1.
  8. SMETANOVÁ, Dana. Lepagean equivalents versus multisymplectic forms. In Moderní matematické metody v inženýrství : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: VŠBTU v Ostravě, 2014. s. 220-224. ISBN 978-80-248-3611-9.
  9. VARGA, Marek, Michaela KLEPANCOVÁ a Anna HREŠKOVÁ. Notes to Extrema of Function. In Acta mathematica : sborník příspěvků. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. s. 195-200. ISBN 978-80-558-0613-6.
  10. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 121-129. ISSN 2072-9502.
  11. VARGA, Marek, Michaela KLEPANCOVÁ a Daniel KUČERKA. Poznámky k Eulerovmu číslu. 1. vyd. Neuveden: Gaudeamus, 2014. s. 83-86. ISBN 978-80-7435-384-0.
  12. ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ. Predicting stock prices in Bank VIG. Logi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 5, č. 2, s. 116-129. ISSN 1804-3216.
  13. ANTOŠ, Karel. Problem of searching minimum spanning tree. In Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics `14. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 7-16. ISBN 978-80-7494-108-5.
  14. SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 133-138. ISBN 978-80-7468-063-2.
  15. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – matematice a fyzice. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 97-104. ISBN 978-80-87952-03-0.
  16. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Vztah studentů strojírenství k fyzice. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 85-90. ISBN 978-80-87952-03-0.
  17. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Zhodnocení přínosu elektronického testování studentů v matematice. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, Neuveden, jaro, s. 328-331. ISSN 1805-8949.

  2013

  1. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 4146-4150. ISBN 978-80-87952-00-9.
  2. SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Geometrická formulace Hamiltonovy Teorie. In Leopold Herrmann. Matematika na vysokých školách : sborník semináře. 1. vyd. Praha: JČMF v Praze a ČVUT v Praze, 2013. s. 120-125. ISBN 978-80-01-05325-6.
  3. CHLÁDEK, Petr. Matematika II. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 55 s.
  4. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 2, s. 73-76. ISSN 1801-822X.
  5. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích. In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 194-202. ISBN 978-80-905243-9-2.
  6. SMETANOVÁ, Dana. O geometrické formulaci hamiltonovy teorie pro lagrangiány 1. řádu v teoriích pole. In Quaere 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1385-1390. ISBN 978-80-905243-7-8.
  7. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 5, s. 110-112. ISSN 1801-822X.
  8. ZEMAN, Robert a Jaroslav STUCHLÝ. Predikování cen akcií v komerční bance. EMI. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, vol. 5, č. 2, s. Nestránkováno, 15 s. ISSN 1805-353X.
  9. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3.
  10. ŠÍMA, František. Slovní úlohy řešené pomocí geometrických konstrukcí. In P. Cabálek, P.Emanovský, V. Vaněk. Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů : sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, 2013. s. 158-172. ISBN 978-80-244-3449-0.

  2012

  1. RUTKAYOVÁ, Jitka, Roman BISKUP, Radovan HARANT, Vlastimil ŠLECHTA a Ján KOŠČO. Ameiurus Melas (Black Bullhead): Morphological Characteristics of New Introduced Species and Its Comparison with Ameiurus Nebulosus (Brown Bullhead). Reviews in Fish Biology and Fisheries. 2012, 20 s. ISSN 0960-3166. doi:10.1007/s11160-012-9274-6.
  2. ŠÍMA, František. Jak řeší žáci a studenti slovní úlohy. In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 177-185. ISBN 978-80-7290-604-8.
  3. KRIEG, Jaroslav, Milan VACKA a Blanka PETRÁŠKOVÁ. Matematičeskoje modelirovanije stropil’noj konstrukcii bašni "Štramberskaja truba". Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : upravlenije, vyčislitel’naja technika i informatika. Astrachan’: Izdatel’stvo AGTU, 2012, Neuveden, č. 2, s. 40-46. ISSN 2072-9502.
  4. CHLÁDEK, Petr. Matematika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 44 s. ISBN 978-80-7468-004-5.
  5. CHARVÁT, Jura, Václav KELAR a Zdeněk ŠIBRAVA. Matematika 2 : sbírka příkladů. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. 206 s. ISBN 978-80-01-04989-1.
  6. SMETANOVÁ, Dana. Metody hodnocení znalostí studentů v průběhu semestru z hlediska připravenosti na úspěšné složení zkoušky z předmětu Matematika I. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  7. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  8. VYSOKÁ, Jana. Sbírka příkladů : diferenciální počet : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 86 s. ISBN 978-80-7468-000-7.
  9. STUCHLÝ, Jaroslav. Statistika : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 197 s. ISBN 978-80-7468-021-2.
  10. VOLNÁ, Jana, Petr VOLNÝ a Dana SMETANOVÁ. Variační posloupnost. In Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 2012. s. 144-147. ISBN 978-80-248-2883-1.
  11. VOLNÝ, Petr, Jana VOLNÁ a Dana SMETANOVÁ. Visualization of Numerical Data in GeoGebra. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 317-327. ISSN 1802-503X.

  2011

  1. VYSOKÁ, Jana. Finding Optimal Route. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Nitra: Jednota slov. matematikov a fyzikov, 2011, roč. 40, č. 2, s. 1-7. ISSN 1335-4981.
  2. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie. In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 s. ISBN 978-80-87278-64-2.
  3. CHLÁDEK, Petr, Václav NÝDL a Marek ŠULISTA. Struktura zápočtových testů z matematiky a jejich vyhodnocování. In L. Hráčková. Sborník Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 34-37. ISBN 978-80-210-5669-5.
  4. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. s. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0.

  2010

  1. KALOVÁ, Jana. Calculus I. 2010.
  2. KALOVÁ, Jana. Calculus I - Exercises. 2010.
  3. VYSOKÁ, Jana. Feasibility of Input-output Model and M-matrices. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 76-83. ISSN 1802-503X.
  4. ŠEBELÍK, Petr. Fyzika : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 62 s.
  5. VYSOKÁ, Jana. Malá jachtařská úloha. In Sborník Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů. Plzeň: Katedra matematiky FAV ZČU, 2010. s. 251-256. ISBN 978-80-86843-31-5.
  6. HANZAL, Petr a Jiří ALINA. Matematický model plánové rozvahy podniku. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2010, roč. 7, č. 1, s. 74-79. ISSN 1214-4967.
  7. VYSOKÁ, Jana. M-matrices in Economic Models. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Nitra: Jednota slov. matematikov a fyzikov, 2010, roč. 39, č. 2, s. 15-22. ISSN 1335-4981.
  8. HANZAL, Petr a Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Ověření platnosti Benfordova modelu v oboru účetních dat podnikatelských subjektů v České republice. Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. České Budějovice: EF, JČU, České Budějovice, 2010, č. 4, s. 39-43. ISSN 1212-3285.
  9. JELÍNEK, Jiří. Prostředí pro simulaci pracovního trhu. In Sborník mezinárodní konference Znalosti 2010. J. Hradec: VŠE Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2010. s. 215-218. ISBN 978-80-245-1636-3.
  10. ŠÍMA, František. Přístup k matematizaci prostřednictvím úloh rekreační matematiky. Matematika - fyzika - informatika. Olomouc: Prometheus, 2010, roč. 19, č. 7, s. 396 - 405. ISSN 1210-1761.
  11. VEJMELKA, Radek. Řešení iracionálních nerovnic grafickou metodou. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 168-176. ISSN 1802-503X.
  12. KALOVÁ, Jana. Učební opory pro kombinované studium - Matematika 1. 2010.
  13. KALOVÁ, Jana. Učební opory pro kombinované studium - Matematika 2. 2010.
  14. KALOVÁ, Jana. Učební texty pro předmět Matematika pro techniky II - cvičení. 2010.
  15. KALOVÁ, Jana. Učební texty pro předmět Matematika pro techniky 3 - cvičení. 2010.
  16. VYSOKÁ, Jana. Základy matematiky : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 65 s. ISBN 978-80-87278-44-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 2. 2024 22:41