KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie. In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 s. ISBN 978-80-87278-64-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie
Název anglicky Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry
Autoři KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA.
Vydání České Budějovice, Defekty budov 2010, 6 s. 2011.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87278-64-2
Klíčová slova česky hyperbolický paraboloid; přímková plocha rozvinutelná; přímková plocha nerozvinutelná; torzální přímka; 1. a 2. regulus; tečná rovina plochy; osa; vrchol; parametrické vyjádření přímky; průsečík přímek
Klíčová slova anglicky hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non- developable straightline areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines
Štítky DEG, KPV1, MAT_1, MAT_2
Změnil Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:38.
Anotace
Rozdělení přímkových ploch užívaných ve stavební praxi a popis vytváření hyperbolického paraboloidu, který je často užíván při zastřešování nebytových objektů pro svůj výjimečný vzhled, jednoduchou konstrukci a statickou pevnost. Analytický výpočet vrcholu hyperbolického paraboloidu jako nejvýznačnějšího bodu této plochy.
Anotace anglicky
Division of straight-line area used in construction practice and a description of the creation of the hyperbolic paraboloid, which is often used as roofing of non-residential buildings for its exceptional design, simple construction and static strength. Analytical calculation of the hyperbolic paraboloid as the top point of the most distinguished area.
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2023 13:52