PAPOUŠKOVÁ, Květa a Martin TELECKÝ. FACTORS INFLUENCING THE PLANNING OF TEACHING. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. doi: 10.21125/edulearn.2019.1629. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6783-6788. ISBN 978-84-09-12031-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název FACTORS INFLUENCING THE PLANNING OF TEACHING
Název česky Interpretace pojmů derivace a určitého integrálu jednoduchou cestou
Autoři PAPOUŠKOVÁ, Květa (203 Česká republika, garant, domácí) a Martin TELECKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/edulearn.2019.1629, od s. 6783-6788, 6 s. 2019.
Nakladatel IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001787
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-12031-4
ISSN 2340-1117
UT WoS 000553304901055
Klíčová slova česky Výzkum; analýza; časový trend; duševní stres; optimalizace
Klíčová slova anglicky Research; analysis; time Trend; mental stress; optimization
Štítky KPV1, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 12. 8. 2020 12:51.
Anotace
The research deals with the problem of behavior of full-time students at the university. The analysis of the study is focused on Mathematics and Statistics which are generally considered as demanding subjects. Students are not affected by the difficulty of the study in the first year only but also by the time schedule of the teaching during the week. Analysis of the time trend shows the change in students´ activity depending on the chapters taught. Due to the compulsory attendance requirement, we can support the research with relevant data. The aim is to analyze and provide a comprehensive overview of student´s activities and their success rate during the semester. On the bases of previous findings, it is possible to identify which chapters of selected subjects significantly influence the mental stress of students and what subsequent activity course can be expected. The result of the analysis is a proposal for the optimization of the time schedule requirements and appropriate allocation of time funds for both subjects.
Anotace česky
Výzkum se zabývá problematikou chování studentů denního studia na vysoké škole. Analýza studie je zaměřena na matematiku a statistiku, které jsou obecně považovány za náročné předměty. Studenti nejsou ovlivňováni obtížností studia pouze v prvním ročníku, ale také časovým rozvrhem výuky během týdne. Analýza časového trendu ukazuje změnu aktivity studentů v závislosti na vyučovaných kapitolách. Vzhledem k požadavku povinné účasti můžeme výzkum podpořit relevantními údaji. Cílem je analyzovat a poskytnout ucelený přehled o aktivitách studentů a jejich úspěšnosti v průběhu semestru. Na základě předchozích poznatků je možné identifikovat, které kapitoly vybraných předmětů významně ovlivňují duševní stres studentů a jaký další průběh aktivity lze očekávat. Výsledkem analýzy je návrh optimalizace požadavků časového harmonogramu a vhodné alokace časových prostředků pro oba předměty.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1629.pdf   Verze souboru Nygrýnová, K. 12. 8. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Martin Telecký, Ph.D., učo 17824
  • osoba Ing. Květa Papoušková, učo 23056
  • osoba Kateřina Nygrýnová, učo 23736
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 6. 8. 2021 02:45