PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Vít PETRÁNEK, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK a Petra BEDNÁŘOVÁ. The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 1. vyd. Melville (New York): American Institute of Physics Publising LLC, 2015. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets
Název česky Statistické vyhodnocení vlivu tepelné odolnosti na cenu asfaltových izolačních pásů
Autoři PLACHÝ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Jana VYSOKÁ (203 Česká republika, domácí), Radek VEJMELKA (203 Česká republika, domácí), Vít PETRÁNEK (203 Česká republika), Tomáš PETŘÍČEK (203 Česká republika), Lubor KALOUSEK (203 Česká republika) a Petra BEDNÁŘOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Melville (New York), International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014, od s. nestránkováno, 4 s. 2015.
Nakladatel American Institute of Physics Publising LLC
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000487
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-7354-1287-3
ISSN 0094-243X
Klíčová slova česky Asfaltové hydroizolační pásy; tloušťka pásů; plošná hmotnost; hydroizolační schopnost; asfalt; asfaltová hmota; plnivo; extrakce; odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě; ohebnost za nízkých teplot
Klíčová slova anglicky Areal weight; Bitumen; Bitumen extraction; Bitumen substance; Filler; Flexibility at low temperatures; Resistance at higher temperature; Sheet thickness; Waterproofing ability; Waterproofing sheets
Štítky KCJ4, KPV1, KST1, RIV15, SCOPUS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 11. 1. 2016 10:55.
Anotace
This contribution deals with the quantity of fillers in bitumen waterproofing sheets used for waterproofing of concrete bridge decks. The contribution shows on samples of bitumen waterproofing sheets from various manufacturers what the usual quantity of filler is in these products. The contribution also answers to the hypothesis whether increased or decreased filler quantity affects one of the basic thermal-technical quality of bitumen waterproofing sheets, namely flow resistance at higher temperature. The contribution also contains basic price calculation for these bitumen waterproofing sheets based on the input materials and shows dependence between temperature resistance and manufacturing costs of input materials.
Anotace česky
Tento příspěvek se zabývá analýzou množstvím plniv v asfaltových izolačních pásech (AIP), které se používají pro izolaci betonových mostovek. Na vzorcích AIP od různých výrobců ukazuje, jaké je obvyklé množství plniv v těchto AIP. Příspěvek také odpovídá na hypotézu, zda zvýšené či snížené množství plniv ovlivňuje jednu ze základních tepelně technických vlastností AIP kterou je odolnost proti stékání při zvýšené teplotě . Ověření hypotézy je provedeno statistickým vyhodnocení závislosti odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě na následujících faktorech: typu asfaltové hmoty, plošné hmotnosti asfaltu, tloušťce pásu, typu posypu, typu plniva, poloze nosné vložky a množství plniv. Součástí příspěvku je také analýza závislosti ceny AIP na vybraných parametrech.
VytisknoutZobrazeno: 23. 7. 2021 23:55