Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. NAVARA, Tomáš. Resistance of additional roofing underlays of pitched roofs against artificial and natural ageing. Vlakna a Textil. Liberec, Česká republika: Technical University of Liberec, 2023, roč. 30, č. 2, s. 3-13. ISSN 1335-0617.
  2. NAVARA, Tomáš. Weather Impacts on Additional Roofing Underlays for Sloping Roofs. In Marschalko M., Yilmaz I., Drusa M. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2022. 7. vyd. Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2023. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-0-7354-4663-2.

  2022

  1. PLACHÝ, Jan, Tomáš NAVARA, Jaroslav ŽÁK a Jana VYSOKÁ. Determination of Mass of Bitumen in Bitumen Sheets by Calcination Metod. Petroleum and Coal. Bratislava, Slovensko: Slovnaft VURUP a.s, 2022, roč. 64, č. 3, s. 742-752. ISSN 1337-7027.

  2019

  1. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Mutual correlation between softening point and flow resistance at elevated temperature according to bitumen mass in bitumen sheets. In Yilmaz I.,Decky M.,Rybak J.,Dabija A.-M.,Marschalko M.,Coisson E.,Drusa M.,Segalini A. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 471. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-10. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/3/032078.

  2017

  1. MIKULECKÁ, Kristýna. EKONOMICKÝ POHLED NA VYUŽITÍ METODY BIM VE STAVEBNICTVÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 137-142, 7 s. ISSN 1339-3189.
  2. KOPŘIVA, Lukáš. Experimentální technologie pro tělesně postižené. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 17-23. ISSN 1339-3189.
  3. KOPŘIVA, Lukáš. VYUŽITÍ HERNÍCH ZAŘÍZENÍ V PRŮMYSLU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 115-120. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. LANDA, Filip. Actual changes in system of urban planning in post-socialist city: the case of Prague. Journal of Architecture and Urbanism. Vilnius: Taylor & Francis, 2016, vol. 40, 4/2016, s. 303-310. ISSN 2029-7955. doi:10.3846/20297955.2016.1246986.
  2. KRAUS, Michal, Terezie VONDRÁČKOVÁ a Vladimír NÝVLT. Defects, faults and accidents of contemporary constructions. In Ingrid Juhásová Šenitková. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016. Volume 93, 2017. France: EDP Sciences, 2016. s. 03004-3010. ISBN 978-2-7598-9012-5. doi:10.1051/matecconf/201779303004.
  3. PLACHÝ, Jan a Radovan HORÁK. EKOLOGICKÉ A SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY. In Hydroizolace a vozovky na mostech : 25 konference : sborník příspěvků. první. Brno: Novpress s.r.o., 2016. s. 46-51. ISBN 978-80-87342-19-0.
  4. LAMICH, David, Marian MASCHALKO, Isik YILMAZ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Dominik NIEMIEC, Václav MIKULENKA a Karel KUBEČKA. Geodetic monitoring of roads as a tool for determination of hazard zones in areas influenced by deep coal mining. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016, roč. 75, č. 3, s. 1033-1043. ISSN 1435-9529. doi:10.1007/s10064-015-0769-y.
  5. GANGULY, Prabir a Karolína ŠKRLANTOVÁ. Methodological approach of teaching sustainability concepts to civil engineering students. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies: Proceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies. 1. vyd. Londýn: Taylor & Francis Group, 2016. s. 269-274. ISBN 978-1-138-02907-1.
  6. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. PERCEIVED AIR QUALITY vs PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY. In Neuveden. 16 th International Multidisciplinary Scientific Conference (SGEM 2016). 1st. Neuveden: Stef92 Technology Ltd, 2016. s. 659-666. ISBN 978-619-7105-69-8.
  7. JUHÁS, Pavol a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Plastic Bending-Shear Load-Carrying Capacity of Hybrid I Cross-Sections. In 16 th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016: Nano, Bio and Green - Technologies For a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: Stef92 Technology Ltd., 2016. s. 667-674, 9 s. ISBN 978-619-7105-69-8.
  8. LAMICH, David, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Dominik NIEMIEC a Václav MIKULENKA. Subsidence measurements in roads and implementation in land use plan optimisation in areas affected by deep coal mining. Environmental Earth Sciences. Berlín: Springer Verlag, 2016, roč. 1, č. 75, s. 1-11, 12 s. ISSN 1866-6280. doi:10.1007/s12665-015-4933-2.
  9. ŠKRLANTOVÁ, Karolína. Udržitelné hospodaření se stavebními a demoličními odpady. In Enviromentální aspekty udržitelného rozvoje ve výrobě a službách. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2016. s. 136-145. ISBN 978-80-87472-88-0.

  2015

  1. PODMANICKÝ, Peter a Vladimír NÝVLT. BIM technology as an Inovation tool in the design of building structures in the Czech Republic. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2015. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 377-384. ISBN 978-619-7105-43-8.
  2. PLACHÝ, Jan. Historie plochých střešních plášťů a povlakových krytin. Střechy-fasády-izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, s.r.o., 2015, roč. 22, 11-12, s. 25-26. ISSN 1212-0111.
  3. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Vít PETRÁNEK, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK a Petra BEDNÁŘOVÁ. The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 1. vyd. Melville (New York): American Institute of Physics Publising LLC, 2015. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  4. JUHÁS, Pavol a Ingrid ŠENITKOVÁ. Using of higher strength structural steels in compression members. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015. s. 351-358. ISBN 978-619-7105-43-8.

  2014

  1. VACULÍKOVÁ, Hana, Pavel VLČEK, Karel KUBEČKA, Jan ČESELSKÝ a Milan NIČ. Application of Risk Analysis by the Evaluation of Buildings Indoor Environment. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014, roč. 899, s. 531-534. ISSN 1022-6680. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.531.
  2. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK a Darja KUBEČKOVÁ. Assessment and Damage for Building Structures Risk Analysis Methods. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 535-538. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.535.
  3. FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. BIM – The Process Of Modern Civil Engineering In Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. ISSN 1877-0428.
  4. FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. BIM-The Process of Modern Civil Engineering. 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.579.
  5. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK a Zdeněk CAHA. Bitumen Substance Analysis. In 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013, Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. s. 103-106. ISBN 978-3-03835-026-2.
  6. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA a Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 4, s. 118-122. ISSN 1335-4205.
  7. PIESZKA, Daniel, Karel KUBEČKA a Ivan KOLOŠ. Exploratorní analýza výběrového souboru dat pevnosti drátkobetonu v tlaku. Stavební obzor. ČVUT Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a ČKAIT, 2014, roč. 2014, 1-2/2014, s. 11-15. ISSN 1805-2576.
  8. FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. Fire Risk in Relation to BIM. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 552-555. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.552.
  9. KUBEČKA, Karel, Zuzana TRAWINSKÁ a Jan FRIDRICH. Forensic Science In Higher Education. In Edited by:Laborda, JG , Univ Barcelona, Barcelona, SPAIN. 4TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP (WCLTA-2013) Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 141 Pages: 753-757 DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.05.132 Published: 2014. Volume: 141. Barcelona: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014. s. Pages: 753-757, 5 s. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.05.132.
  10. KUBEČKA, Karel, Silvie DOBIÁŠOVÁ, Jan FRIDRICH, Pavel VLČEK a Milan NIČ. Instruments for Risk Analysis as an Alternative Decision-Making Method in the Forensic Sciences. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.556.
  11. PLACHÝ, Jan. Optimalizace návrhu hydroizolací spodní stavby z asfaltových izolačních pásů. In Izolace 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: A.W.A.L., s.r.o., 2014. 6 s. ISBN 978-80-905755-0-9.
  12. PLACHÝ, Jan. Podkladní pásy pod krytinu z asfaltových šindelů. Střechy-fasády-izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, s.r.o., 2014, roč. 21, 11-12, s. 36-37. ISSN 1212-0111.
  13. PETŘÍČEK, Tomáš, Jindřich STODŮLKA a Jan PLACHÝ. Porovnání parametrů jednovrstvých mechanicky kotvených asfaltových pásů. In Strechy 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2014. s. 179-183, 4 s. ISBN 978-80-89728-01-5.
  14. PIESZKA, Daniel, Karel KUBEČKA a Ivan KOLOŠ. Post-Cracking Steel Fiber Reinforced Concrete Slabs with Subsoil Interaction. In Darja Kubečkový. Advanced Materials Research. 1020. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 210-214, 4 s. ISSN 1022-6680. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.210.
  15. CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA a Petr WALDSTEIN. Quality Control and Testing of CIPP Liners. In Advanced Materials Research : International Conference on Frontiers of Energy, Materials and Information Engineering, ICFMEI 2014. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. s. 1549-1552. ISBN 978-3-03835-277-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1044-1045.1549.
  16. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ a Daniel PIESZKA. Risk Analysis - An Alternative Method in Forensic sciences. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.751.
  17. VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Hana VACULÍKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ a Veronika SOJKOVÁ. Risk Analysis of Asbestos Structures and their Impact on the Internal Environment of Buildings. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 431-434. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.431.
  18. DOBIÁŠOVÁ, Silvie a Karel KUBEČKA. Risk Analysis of Steel Construction Projects Documentation Blast Furnaces. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.564.
  19. PLACHÝ, Jan, Petra BEDNÁŘOVÁ, Roman ŠUBRT a Tomáš PETŘÍČEK. Řešení problematiky proudění vzduchu v otevření vzduchové mezeře u dvouplášťových střech pasivních objektů. In Strechy 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2014. s. 159-163. ISBN 978-80-89728-01-5.
  20. PLACHÝ, Jan. Složení asfaltových izolačních pásů ve Slovenské republice. In Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inženýrských stavieb : sborník příspěvků. 1. vyd. Košice: Etela Bačenková - Dom techniky, 2014. s. 31-35. ISBN 978-80-232-0326-4.
  21. STUCHLÍK, Kamil. testovací publikace. 1st. české budějovice: GRADA, 2014. 355 s. test.
  22. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ a Daniel PIESZKA. The Use of Certified Methodologies of environmental risk assessment. In enviBUILD 2014. 1. vyd. Brno: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. s. 132-135. ISBN 978-80-214-5003-5.
  23. KUBEČKA, Karel a PUSTKA DAVID. The use of Probability in Risk Assessment. In Advanced Materials Research : 9th International enviBUILD 2014 Conference. Curych (Switzerland): Trans Tech Publications, 2014. s. 247-250. ISBN 978-3-03835-280-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.247.
  24. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ a Daniel PIESZKA. Utilization of Risk Analysis Methods in Decision-Making Process on Fitness of Rehabilitation. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.568.
  25. PIESZKA, Daniel a Karel KUBEČKA. Vliv poddolování na smykové namáhání základových konstrukcí. Stavební obzor. ČVUT Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a ČKAIT, 2014. ISSN 1805-2576.

  2013

  1. KUBEČKA, Karel, Darja KUBEČKOVÁ a Pavel VLČEK. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА РИСКОВ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. první. Petrohrad, 2013.
  2. VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Darja KUBEČKOVÁ a Hana VACULÍKOVÁ. Defects of Insulation Systems and their Negative Effect on the Accumulation and Energy Saving. In Advanced Materials Research. Vol. 649. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2013. s. 143-146. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.649.143.
  3. MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Martin BEDNARIK a Karel KUBEČKA. Identification of the near-surface geological structure and deposits for land use planning purposes in the Doubrava Region (Czech Republic). View Journal Information. INDIA: Publisher GEOLOGICAL SOC INDIA, NO 63, 12TH CORSS, BASAPPA LAY OUT, GAVIPURAM PO, PO BOX 1922, BANGALORE, 560-019, INDIA, 2013, s. 94-104. ISSN 0705-3797.
  4. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  5. KUPILÍK, Václav. Požární ochrana kostelů. 112 – odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR, 2013, roč. 12, č. 5, s. 12-14. ISSN 1213-7057.
  6. MUSÍLEK, Josef. Příčné vodorovné síly na pozednici krovů. In Defekty budov 2012: sborník příspěvků. VŠTE v Českých Budějovicích. 2013.
  7. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Stabilizace tepelné izolace ve skladbě šikmých a plochých střech. Materiály pro stavbu, Praha: Springer Media, 3/2013, 19.ročník. Praha: Springer Media, 2013.
  8. PETRÁNEK, Vít, Roman ŠUBRT, Jan PLACHÝ, Lenka NEVRIVOVÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK a Zdeněk CAHA. Thermal Bridges in Facade Insulation Systems. In ICEEP 2013 : Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 182-185. ISBN 978-3-03785-743-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.732-733.182.
  9. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Výpočetní modely vaznicového krovu. TZB info. Praha. 2013.

  2012

  1. PLACHÝ, Jan a Luděk ŠMÍDA. Asfaltové šindele – krytina šikmých střech. Střechy, fasády, izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, 2012, roč. 19, č. 5, s. 64-65. ISSN 1212-0111.
  2. PLACHÝ, Jan. Detaily krytiny z asfaltových izolačních pásů řešešné pomocí klempířských konstrukcí. Střechy, fasády, izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, 2012, roč. 19, 6/2012, s. 48. ISSN 1212-0111.
  3. PLACHÝ, Jan. Krovlja iz mjagkoj čerepicy v Central’noj Jevrope. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : naučnyj žurnal. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2012, roč. 2 (54), s. 69-73. ISSN 1812-9498.
  4. KRIEG, Jaroslav, Milan VACKA a Blanka PETRÁŠKOVÁ. Matematičeskoje modelirovanije stropil’noj konstrukcii bašni "Štramberskaja truba". Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : upravlenije, vyčislitel’naja technika i informatika. Astrachan’: Izdatel’stvo AGTU, 2012, Neuveden, č. 2, s. 40-46. ISSN 2072-9502.
  5. CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Nestacionární vedení tepla a velikost tepelného mostu hmoždinkami ETICS. In Defekty budov 2011 : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 10 s. ISBN 978-80-7468-006-9.
  6. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Nestacionární vedení tepla hmoždinkami ETICS. In Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Petr Tůma, PhD. Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 : sborník příspěvků. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2012. s. 193-198. ISBN 978-80-905256-0-3.
  7. PELÁNKOVÁ, Blanka. Pererabotka betonnych otchodov - recikling. In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : sborník příspěvků 1. mezinárodní konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 22-25. ISBN 978-80-7468-038-0.
  8. PELÁNKOVÁ, Blanka. Pererabotka stroitel‘nych otchodov. In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : sborník příspěvků 1. mezinárodní konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-7468-038-0.
  9. PLACHÝ, Jan. Plochá střecha z mechanicky kotvených asfaltových izolačních pásů s modifikací APP. In Defekty budov 2011. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 8 s. ISBN 978-80-7468-006-9.
  10. PLACHÝ, Jan. Porucha střešního pláště bytového domu. In Strechy 2012 : Zborník z Bratislavského sympózia. 1. vyd. Bratislava: Nakladatel’stvo STU v Bratislave, 2012. s. 198-200. ISBN 978-80-227-3824-8.
  11. KUPILÍK, Václav. Požárně nevyhovující stavební konstrukce. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 28 05 2012, s. Nestránkováno, 7 s. ISSN 1801-4399.
  12. PAVLÍK, Jan. Požární rizika staveb : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 52 s. ISBN 978-80-7468-012-0.
  13. KUPILÍK, Václav. Požáry v průmyslových halách. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 16 01 2012, s. Nestránkováno, 9 s. ISSN 1801-4399.
  14. PLACHÝ, Jan. Projekt I ST : studijní opora pro kombinované studium. 1.vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 38 s. ISBN 978-80-7468-028-1.
  15. PLACHÝ, Jan. Projekt II ST : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 33 s. ISBN 978-80-7468-039-7.
  16. KUPILÍK, Václav. Příčiny vzniku plísní v panelových objektech. PSM - stavební infozpravodaj. Praha: PSM CZ, s.r.o., 2012, Neuveden, 6/2012, s. 12-16. ISSN 1802-6907.
  17. KUPILÍK, Václav. Příčiny vzniku trhlin na fasádách. Stavitel. Praha: ECONOMIA, a.s., 2012, Neuveden, č. 5, s. 35-36. ISSN 1210-4825.
  18. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Příčné vodorovné síly na pozednice krovů. In Defekty budov 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané 12. –13. 12. 2012. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 25-33. ISBN 978-80-7468-056-4.
  19. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN a Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály. 2012.
  20. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN a Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály. 2012.
  21. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN a Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály. 2012.
  22. PLACHÝ, Jan. Uvádění stavebních výrobků na trh dle nařízuení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011. In Hydroizolace a vozovky na mostech : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2012. s. 12-15. ISBN 978-80-87342-16-9.

  2011

  1. MARSCHALKO, M, I YILMAZ, L FOJTOVÁ, Karel KUBEČKA, M BEDNÁRIK, B STALMACHOVÁ, J ZÁVADA a O ARENCIBIA. Implementation of selected geobarriers for the landscape planning purposes in Slezska Ostrava (Czech Republic). Scientific Research and Essays. Academic Journals, 2011, roč. 6, č. 22, s. 4798-4807, 9 s. ISSN 1992-2248.
  2. MARSCHALKO, Marián, Tomáš PEŇÁZ, Martin BEDNÁRIK, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Karel KUBEČKA a Miloš DURAJ. Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb: problémová mapa : ZM 10 list 15-44-02. 2011.
  3. MARSCHALKO, Marián, Tomáš PEŇÁZ, Martin BEDNÁRIK, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Karel KUBEČKA a Miloš DURAJ. Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb: problémová mapa : ZM 10 list 15-44-03. 2011.
  4. MARSCHALKO, Marián, Tomáš PEŇÁZ, Martin BEDNÁRIK, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Karel KUBEČKA a Miloš DURAJ. Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb: problémová mapa : ZM 10 list 15-44-07. 2011.
  5. MARSCHALKO, Marián, Tomáš PEŇÁZ, Martin BEDNÁRIK, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Karel KUBEČKA a Miloš DURAJ. Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb: problémová mapa : ZM 10 list 15-44-08. 2011.
  6. MARSCHALKO, Marian, Işık YILMAZ, Martin BEDNÁRIK a Karel KUBEČKA. Variations in the building site categories in the underground mining region of Doubrava (Czech Republic) for land use planning. Engineering Geology. NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2011, vol. 122, 3-4, s. 169-178, 9 s. ISSN 0013-7952. doi:10.1016/j.enggeo.2011.05.008.
  7. HYNKOVÁ, Alena, Petra BEDNÁŘOVÁ a Petr HYNEK. Vliv výroby a montáže krovu na jeho deformaci. In Dřevostavby 2011. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2011. s. 207-210. ISBN 978-80-86837-33-8.

  2010

  1. KUPILÍK, Václav. Diagnostika požárů. TOP-INFO: Regenerace bytových domů - oborové rubriky: Požární ochrana. 2010, roč. 2010. ISSN 1801-4399.
  2. KUPILÍK, Václav. Dřevostavby z požárního hlediska. In Seminář: Dřevostavby – řešení závad. 2010.
  3. KUPILÍK, Václav. Fire-spread at all-glass facades with double-glazing units. In Proceedings of the 7th International Seminar on Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (ECS). 2010. ISBN 978-80-01-04506-0.
  4. KUPILÍK, Václav. Chování materiálů v ohni jako ukazatel ohniska požáru. 112 – odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR, 2010, roč. 8, č. 4, s. 7-8. ISSN 1213-7057.
  5. KUPILÍK, Václav. Kamenné zdivo. In Seminář: Údržba historických staveb. 2010.
  6. KUPILÍK, Václav. Posuzování střech z hlediska požární bezpečnosti, příklady nevhodného použití fóliové střešní krytiny. Regenerace bytových domů - oborové rubriky: Střechy. 2010, roč. 2010.
  7. KUPILÍK, Václav a Petra BEDNÁŘOVÁ. Pozemní stavby I. 2010.
  8. KUPILÍK, Václav. Pozemní stavitelství I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 136 s.
  9. KUPILÍK, Václav. Požární prevence. In Seminář: Stavební projekty v návaznosti na požární bezpečnost staveb. 2010.
  10. KUPILÍK, Václav. Stavební konstrukce podle nové ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. TOP-INFO: Regenerace bytových domů - oborové rubriky: Požární ochrana. 2010, roč. 2010.
  11. KONEČNÝ, František a Petra BEDNÁŘOVÁ. Tvorba technické dokumentace : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 99 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 05:02