Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. SLÁDKOVÁ, Věra. Hedging in Academic Discourse: Native English Speakers vs. Czech and Slovak Writers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 2, s. 110-129. ISSN 1805-9112.
 2. RAUŠER, Daniel. Wages, Contributions, Income Tax Credits and Child Tax Benefits in the Czech Republic between 2007–2017. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 52-64. ISSN 1214-4967.
 3. 2016

 4. RAUŠER, Daniel a Kristina KABOURKOVÁ. Accounting Processes within Farm Business Entity after Accounting Act Amendments. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 111-120. ISSN 2464-7217.
 5. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. China and South Bohemia: selected fields of common cooperation. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. s. 32-39. ISBN 978-7-5103-1428-5.
 6. TURINSKÁ, Libuše a Dana GÁLOVÁ. ROLE OF GRAMMAR IN TEACHING ESP. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 688-693. ISBN 978-80-87952-17-7.
 7. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Spolupráce Jihočeského kraje s Čínou. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 182-200. ISSN 2464-7217.
 8. RAUŠER, Daniel. The Languages without Barriers Programe Combined with the Transportation and Logistics Basics Textbook. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 704-708. ISBN 978-80-87952-17-7.
 9. 2015

 10. SÁDLO, Petr. A Brief Linguistic Analysis of Professional Business and Engineering Lexicon. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. nestránkováno, 8 s.
 11. KOLÁŘOVÁ, Pavlína. Aspectual properties of directional prepositions and adverbs encoding motion path. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, č. 2, s. 39-50. ISSN 1214-4967.
 12. TURINSKÁ, Libuše. Effective use of translation in language teaching. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, č. 2, s. 21-28. ISSN 1214-4967.
 13. KOY, Christopher. Half-Jew, Half-Gentile: The "Very Very Screwed Up" Child in The Family Carnovsky and American Pastoral. Litteraria Pragensia. Praha: Faculty of Arts, Charles Universit in Praque, 2015, vol. 25, č. 49, s. 47-60. ISSN 0862-8424.
 14. SLÁDKOVÁ, Věra. Internationally recognized English language certificates as an effective tool for managing human resources, especially in the context of small and medium-sized enterprises. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2464-6369.
 15. CAHA, Zdeněk. Language Education System at Institute of Technology and Business in České Budějovice. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, vol. 12, č. 2, s. 8-13. ISSN 1214-4967.
 16. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. On dynamics of teaching large groups. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, vol. 12, č. 2, s. 14-20. ISSN 1214-4967.
 17. BARTUŠKA, Ladislav, Jiří ČEJKA a Zdeněk CAHA. The Application of Mathematical Methods to the Determination of Transport Flows. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special Issue, s. 91-96. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI1.
 18. ALEXA, Michael a Jindřiška ŠULISTOVÁ. The Austrian Pension System: Its Current Issues, Pension Privileges, and the Latest Developments. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 10-27. ISSN 1805-9112.
 19. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Zdeněk CAHA, Radek VEJMELKA a Vít PETRÁNEK. The Laboratory Verification of the Absorption of Bitumen Waterproofing Sheets in the Dependence on Selected Parameters. In Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 156-161. ISSN 1022-6680.
 20. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Vít PETRÁNEK, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK a Petra BEDNÁŘOVÁ. The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 1. vyd. Melville (New York): American Institute of Physics Publising LLC, 2015. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 21. 2014

 22. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK a Zdeněk CAHA. Bitumen Substance Analysis. In 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013, Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. s. 103-106. ISBN 978-3-03835-026-2.
 23. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA a Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 4, s. 118-122. ISSN 1335-4205.
 24. WEIS, František. Definování areté v Platónově dialogu Menón. E-LOGOS. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014, Neuveden, č. 11, s. Nestránkováno, 16 s. ISSN 1211-0442.
 25. KOLÁŘOVÁ, Pavlína a Libuše TURINSKÁ. English textbooks for Mechanical Engineering study programs at Technical Universities in the Czech Republic. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1852-1855. ISBN 978-80-87952-07-8.
 26. ŠULISTOVÁ, Jindřiška a Zdeněk CAHA. Linguistic and Didactic Text Analysis. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1903-1908. ISBN 978-80-87952-07-8.
 27. LUSTOVÁ, Helena a Zdeněk CAHA. Neologisms in the Internet Blogs. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1808-1816. ISBN 978-80-87952-07-8.
 28. RAUŠER, Daniel a Pavlína KOLÁŘOVÁ. Reflective Teaching of Two English Teaching Units. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1962-1964. ISBN 978-80-87952-07-8.
 29. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK a Zdeněk CAHA. Sealing Layers on Concrete Bridge Decks. In Advanced Materials Research, 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013. 1. vyd. Curych (Switzerland): Trans Tech Publications, 2014. s. 258-261. ISBN 978-3-03835-026-2. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.897.258.
 30. CAHA, Zdeněk. Sumarizace zkušeností z elektronického testování v rámci předmětů cizí jazyk na vysoké škole. In Quaere 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 843-848. ISBN 978-80-87952-04-7.
 31. TURINSKÁ, Libuše a Daniel RAUŠER. Target Language Use in the Classroom. In Sborník příspěvků MezinárodníMasarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1892-1895. ISBN 978-80-87952-07-8.
 32. KOLÁŘOVÁ, Pavlína a Libuše TURINSKÁ. Teaching English for Mechanical Engineering at the Institute of Technology and Business in České Budějovic. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1847-1851. ISBN 978-80-87952-07-8.
 33. KOLÁŘOVÁ, Pavlína a Daniel RAUŠER. The English for Logistics Textbook as a Teaching Material, Its Main Features and Use in Lessons. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1959-1964. ISBN 978-80-87952-07-8.
 34. LUSTOVÁ, Helena. The Health Care System in the United States. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014, roč. 5, č. 2, s. 87-98. ISSN 1804-3682.
 35. NAVRÁTIL, Josef, Miha LESJAK, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Jana NAVRÁTILOVÁ, Vivian Lee WHITE, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Roman ŠVEC, Zuzana BALOUNOVÁ a Josef RAJCHARD. The importance of vulnerable areas with potential tourism development: a case study of the Bohemian forest and South Bohemia tourism regions. ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK. LJUBLJANA: GEOGRAFSKI INST ANTONA MELIKA ZRC SAZU, 2014, vol. 54, č. 1, s. 116-130. ISSN 1581-6613.
 36. KOLÁŘOVÁ, Pavlína a Daniel RAUŠER. The Relationship Between A /Telicity and Un/Boundedness in English. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1841-1846. ISBN 978-80-87952-07-8.
 37. 2013

 38. CAHA, Zdeněk. Aplikace eletronických médií při výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. In E-konference na téma Využití elektronických médií ve výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. 1. vyd. České Budějovice: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 15-20. ISBN 978-80-263-0358-9.
 39. ALEXA, Michael a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Bank crisis situation comparison between Austria and the Czech republic. In Quaere 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 824-831. ISBN 978-80-905243-7-8.
 40. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK, Karel ŠUHAJDA, Jana VYSOKÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Petra BEDNÁŘOVÁ a Karim SIDIBE. Bulk Density of Bitumen Sheets. In ICMSE 2013 : Advanced Materials Research ICMSE 2013. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 970-973. ISBN 978-3-03785-724-3. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.712-715.970.
 41. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. CLIL Approach in Use. Acta Technologica Dubnicae. Dubnica: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2013, vol 3, č. 2, s. 47-54. ISSN 1338-3965.
 42. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Focus on a Learner – Pronunciation and Grammar Mistakes. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 202-212. ISBN 978-83-61401-88-9.
 43. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Further English Teacher development. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1832-1836. ISBN 978-80-87952-00-9.
 44. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Inspirující trendy pro výuku angličtiny. In Jiří Kohoutek. Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: teorie a praxe : sborník příspěvků. 1. vyd. Kolín: ARC-VŠPSV, 2013. s. 108-112. ISBN 978-80-86879-39-0.
 45. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Intercultural Awareness in Teaching. In Language in the environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 241-243. ISBN 978-83-61401-84-1.
 46. LUSTOVÁ, Helena. Issues Regarding the Improvement of Student Performances. Journal of English Language Teaching. ATEČR, 2013, roč. 25, č. 1, s. 23-25. ISSN 1210-0196.
 47. CAHA, Zdeněk. Komplexní analýza jazykové učebnice se zřetelem k jejímu využití pro potřeby firemního vzdělávání. In Tvůrčí činnost jako proces vnímání, poznání a seberealizace : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 13-28.
 48. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Linguistic and Didactic Text Analysis. In Tvůrčí činnost jako proces vnímání poznání a seberealizace : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 80 - 85.
 49. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Mixed-Level Classes in the Language Acquisition. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 220-227. ISBN 978-83-61401-88-9.
 50. ALEXA, Michael a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Possible ways of the EU to cope with the budget crisis. In Quaere 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 832-841. ISBN 978-80-905243-7-8.
 51. SIDIBE, Karim. Private tutoring in the Far East. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1805-1812. ISBN 978-80-87952-00-9.
 52. ŠULISTOVÁ, Jindřiška a Michael ALEXA. Reflection on a Greek Crisis. In Language and the environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 248-256. ISBN 978-83-61401-84-1.
 53. FILIPOVÁ, Věra. Reflexe zkušeností s e-testováním. In E-konference na téma Využití elektronických médií ve výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. 1. vyd. České Budějovice: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 29-30. ISBN 978-80-263-0358-9.
 54. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Result Comparison of Student Success in Technical and Business EnglishinElectronic Testing. In E-konference na téma Využití elektronických médií ve výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. 1. vyd. České Budějovice: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 38-44. ISBN 978-80-263-0358-9.
 55. CAHA, Zdeněk a Karim SIDIBE. Role play and simulation in relation to learning styles. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, roč. 10, č. 2, s. 139-143. ISSN 1214-4967.
 56. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Teaching Materials. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 2055-2058. ISBN 978-80-87952-00-9.
 57. JÍLKOVÁ, Ivana a Michal NOVÁK. The alternative solution of absorptive noise barriers. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, vol. 3, č. 2, s. 106-109. ISSN 1804-7890.
 58. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. The Possible Ways of Correcting Oral Mistakes / Errors in Lessons, Feedback. In Language and the environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 224-227. ISBN 978-83-61401-84-1.
 59. PETRÁNEK, Vít, Roman ŠUBRT, Jan PLACHÝ, Lenka NEVRIVOVÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK a Zdeněk CAHA. Thermal Bridges in Facade Insulation Systems. In ICEEP 2013 : Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 182-185. ISBN 978-3-03785-743-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.732-733.182.
 60. CAHA, Zdeněk. Výuková aktivita " powerpointová prezentace" v rámci předmětu odborný cizí jazyk na vysoké škole. In Jiří Kohoutek. Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: Teorie a praxe 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Kolín: ARC-VŠPSV, 2013. s. 11-16. ISBN 978-80-86879-39-0.
 61. 2012

 62. ŠULISTOVÁ, Jindřiška a Michael ALEXA. Budget Problems in the EU with Focus on Austria. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 177-189. ISSN 1802-503X.
 63. HRUŠKOVÁ, Lenka. Ekonomická angličtina. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 54 s. ISBN 978-80-87278-57-4.
 64. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. How to Manage the Classroom – Elements of the Classroom Management. In Zdeněk Caha, Jindřiška Šulistová. Sborník příspěvků 1. Jazykové a pedagogické e- konference s mezinárodní účastí na VŠTE. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 27-30. ISBN 978-80-7468-048-9.
 65. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Intercultural awareness in english teaching. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2012, roč. 9, č. 2, s. 90-92. ISSN 1214-4967.
 66. SIDIBE, Karim. Odkaz díla Jana Ámose Komenského a výukové metody rolových her a simulací. In Zdeněk Caha, Jindřiška Šulistová. Sborník příspěvků 1. Jazykové a pedagogické e- konference s mezinárodní účastí na VŠTE. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 57-63. ISBN 978-80-7468-048-9.
 67. CAHA, Zdeněk. Professional’naja/kvalificirovannaja studenčeskaja <<prezentacija v power point>> v ramkach obučenija inostrannomu jazyku v institutach s professional’noj napravlennost’ju. In Zdeněk Caha, Jindřiška Šulistová. Sborník příspěvků 1. Jazykové a pedagogické e- konference s mezinárodní účastí na VŠTE. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 70-77. ISBN 978-80-7468-048-9.
 68. CAHA, Zdeněk. Reflexe prvních zkušeností z elektronického testování v rámci výuky cizích jazyků na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. In "Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání" (6.6.2012) a "Požadavky praxe" (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 69. SIDIBE, Karim. Rolové hry v období informaćních technologií. In Quaere 2012 : sborník příspěvků. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 845-848. ISBN 978-80-905243-0-9.
 70. SIDIBE, Karim. Simulace a rolové hry a nové výpočetní technologie. In Zdeněk Caha, Jindřiška Šulistová. Sborník příspěvků 1. Jazykové a pedagogické e- konference s mezinárodní účastí na VŠTE. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 93-96. ISBN 978-80-7468-048-9.
 71. HRUŠKOVÁ, Lenka a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Stavitelská angličtina. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 56 s. ISBN 978-80-87278-51-2.
 72. HRUŠKOVÁ, Lenka. Strojírenská angličtina. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 39 s. ISBN 978-80-87278-37-6.
 73. 2011

 74. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. A company training. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 349-350. ISSN 1802-503X.
 75. BLÁHOVÁ, Zuzana a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Aggression and coping strategies in the Children‘s home environment. In MMK 2011 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1715-1719. ISBN 978-80-904877-7-2.
 76. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Conversation. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 327-329. ISSN 1802-503X.
 77. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Fundamental cultural differences between Great Britain and the Czech Republic used in english teaching. In MMK 2011 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1564-1568. ISBN 978-80-904877-7-2.
 78. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Further education. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 351-352. ISSN 1802-503X.
 79. TRÖSTLOVÁ, Kamila. Teaching vocabulary as an important part of english teaching. In MMK 2011 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1575-1577. ISBN 978-80-904877-7-2.
 80. 2010

 81. ROUSEK, Pavel, Lenka HRUŠKOVÁ a Jindřiška ŠULISTOVÁ. České Budějovice Citizens Views on the Decentralization Effectiveness of Municipal Levels of Government. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. II. ročník : elektronický zborník z vedeckej konferencie... 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2010. s. 130-140. ISBN 978-80-557-0088-5.
 82. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Economic, Social and Cultural changes in England Based on Jonathan Swift's Gulliver's Travels. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 382-385. ISSN 1802-503X.
 83. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Intercultural Awareness in Foreign Language Teaching. In MMK 2010 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010. s. 722-725, 3 s. ISBN 978-80-86703-41-1.
 84. JÍLKOVÁ, Ivana a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Study Materials for Civil Engineering English I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 36 s. ISBN 978-80-87278-45-1.
 85. JÍLKOVÁ, Ivana a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Study Materials for Civil Engineering II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 36 s. ISBN 978-80-87278-46-8.
 86. 2009

 87. HOVORKOVÁ, Eva, Jindřiška ŠULISTOVÁ a Olga TOUFAROVÁ. Anglický jazyk : Studijní opora pro kombinované studium : Bakalářský studijní program. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 60 s. ISBN 978-80-87278-13-0.
 88. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Key topics in multicultural contemporary literature based on Zadie Smith´s The Autograph Man. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 159-162. ISSN 1802-503X.
 89. 2008

 90. CAHA, Zdeněk. Edutainment intercultural Business-Training. Prezentace projektu e-learningového kurzu. In Pedagogický software. České Budějovice: Scientic Pedagogical Publishing, 2008. 5 s. ISBN 80-85645-59-9.
 91. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Who does the English language belong to? Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 1, č. 2, 3 s. ISSN 1802-503X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 17:32