NAVRÁTIL, Josef, Miha LESJAK, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Jana NAVRÁTILOVÁ, Vivian Lee WHITE, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Roman ŠVEC, Zuzana BALOUNOVÁ a Josef RAJCHARD. The importance of vulnerable areas with potential tourism development: a case study of the Bohemian forest and South Bohemia tourism regions. ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK. LJUBLJANA: GEOGRAFSKI INST ANTONA MELIKA ZRC SAZU, 2014, vol. 54, č. 1, s. 116-130. ISSN 1581-6613.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The importance of vulnerable areas with potential tourism development: a case study of the Bohemian forest and South Bohemia tourism regions
Název česky Význam zranitelnosti oblastí s potenciálem rozvoje cestovního ruchu: případová studie turistického regionu český les a jižní Čechy.
Autoři NAVRÁTIL, Josef (203 Česká republika, garant), Miha LESJAK (705 Slovinsko), Kamil PÍCHA (203 Česká republika), Stanislav MARTINÁT (203 Česká republika), Jana NAVRÁTILOVÁ (203 Česká republika), Vivian Lee WHITE (380 Itálie, domácí), Jaroslav KNOTEK (203 Česká republika), Tomáš KUČERA (203 Česká republika), Roman ŠVEC (203 Česká republika, domácí), Zuzana BALOUNOVÁ (203 Česká republika) a Josef RAJCHARD (203 Česká republika).
Vydání ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK, LJUBLJANA, GEOGRAFSKI INST ANTONA MELIKA ZRC SAZU, 2014, 1581-6613.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovinsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00000480
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000353071400008
Klíčová slova česky cestovní ruch; přírodní atraktivity; příroda; význam; ochrana přírody
Klíčová slova anglicky geography; landscape; tourism; Czech Republic
Štítky IF, KCJ1, KCJ4, KCRM3, RIV15
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 23. 6. 2015 09:19.
Anotace
The significance of the vulnerability of nature-rich areas with high development potential for tourism was studied using three types of data: 1) spatial distribution of tourist attractions, 2) the appeal level of these attractions, and 3) the number of visitors. The Bohemian Forest and South Bohemia were chosen as study areas. Nine types of landscape spatial appeal were identified in the study area. Two most important types were defined based on their appeal where there are rare relic features in the natural environment dominated by the presence of peat bogs and natural habitats with scrub undergrowth or virgin forests. These types were also found in the areas with the greatest potential for tourism development. However, these areas are also the most important from the point of view of nature conservation and landscape protection in Central Europe.
Anotace česky
Cílem článku je posoudit význam zranitelnosti v lokalitách s významným přírodním potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Zkoumanou oblastí je území Českého lesa a jižních Čech. Studie využívala tři typy dat: prostorové rozložení turistických atraktivit, úroveň využití zmiňovaných atraktivit a počet návštěvníků. Ve zkoumané oblasti bylo identifikováno devět typů krajiny, kdy výzkumem byl prokázán vliv dvou nejdůležitějších a to rašelinišť a přírodních biotopů s podrostem křoviny. Tyto typy byly identifikovány v oblastech s největším potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Nicméně tyto oblasti jsou také nejdůležitější z hlediska ochrany přírody a krajiny ve střední Evropě.
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 02:33