NAVRÁTIL, Josef, Miha LESJAK, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Jana NAVRÁTILOVÁ, Vivian Lee WHITE, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Roman ŠVEC, Zuzana BALOUNOVÁ and Josef RAJCHARD. The importance of vulnerable areas with potential tourism development: a case study of the Bohemian forest and South Bohemia tourism regions. ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK. LJUBLJANA: GEOGRAFSKI INST ANTONA MELIKA ZRC SAZU, 2014, vol. 54, No 1, p. 116-130. ISSN 1581-6613.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The importance of vulnerable areas with potential tourism development: a case study of the Bohemian forest and South Bohemia tourism regions
Name in Czech Význam zranitelnosti oblastí s potenciálem rozvoje cestovního ruchu: případová studie turistického regionu český les a jižní Čechy.
Authors NAVRÁTIL, Josef (203 Czech Republic, guarantor), Miha LESJAK (705 Slovenia), Kamil PÍCHA (203 Czech Republic), Stanislav MARTINÁT (203 Czech Republic), Jana NAVRÁTILOVÁ (203 Czech Republic), Vivian Lee WHITE (380 Italy, belonging to the institution), Jaroslav KNOTEK (203 Czech Republic), Tomáš KUČERA (203 Czech Republic), Roman ŠVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana BALOUNOVÁ (203 Czech Republic) and Josef RAJCHARD (203 Czech Republic).
Edition ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK, LJUBLJANA, GEOGRAFSKI INST ANTONA MELIKA ZRC SAZU, 2014, 1581-6613.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovenia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/14:00000480
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000353071400008
Keywords (in Czech) cestovní ruch; přírodní atraktivity; příroda; význam; ochrana přírody
Keywords in English geography; landscape; tourism; Czech Republic
Tags IF, KCJ1, KCJ4, KCRM3, RIV15
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 23/6/2015 09:19.
Abstract
The significance of the vulnerability of nature-rich areas with high development potential for tourism was studied using three types of data: 1) spatial distribution of tourist attractions, 2) the appeal level of these attractions, and 3) the number of visitors. The Bohemian Forest and South Bohemia were chosen as study areas. Nine types of landscape spatial appeal were identified in the study area. Two most important types were defined based on their appeal where there are rare relic features in the natural environment dominated by the presence of peat bogs and natural habitats with scrub undergrowth or virgin forests. These types were also found in the areas with the greatest potential for tourism development. However, these areas are also the most important from the point of view of nature conservation and landscape protection in Central Europe.
Abstract (in Czech)
Cílem článku je posoudit význam zranitelnosti v lokalitách s významným přírodním potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Zkoumanou oblastí je území Českého lesa a jižních Čech. Studie využívala tři typy dat: prostorové rozložení turistických atraktivit, úroveň využití zmiňovaných atraktivit a počet návštěvníků. Ve zkoumané oblasti bylo identifikováno devět typů krajiny, kdy výzkumem byl prokázán vliv dvou nejdůležitějších a to rašelinišť a přírodních biotopů s podrostem křoviny. Tyto typy byly identifikovány v oblastech s největším potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Nicméně tyto oblasti jsou také nejdůležitější z hlediska ochrany přírody a krajiny ve střední Evropě.
PrintDisplayed: 6/10/2022 08:17