Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU (PREFERENCES OF FAMILIES WITH CHILDREN IN THE SELECTION OF ATTRACTIVENESS IN TOURISM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 1-13, 14 pp. ISSN 1339-3189.
 2. 2017

 3. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ and Petra MARTÍŠKOVÁ. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 84-96. ISSN 1339-3189.
 4. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM (CUSTOMER 'S PREFERENTIES IN SELECTION OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE COMPANY PR). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 97-112. ISSN 1339-3189.
 5. 2016

 6. ŠVEC, Roman and Petra SOLAROVÁ. Food Tourism as an Opportunity of Promoting Local Gastronomy. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. p. 1995-2004. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 7. ŠVEC, Roman. Chinese tourists’ perception of service quality in Český Krumlov (Czech Republic). In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. p. 40-50. ISBN 978-7-5103-1428-5.
 8. ŠVEC, Roman and Petra SOLAROVÁ. The importance of accommodation establishments in tourism and their localization: the case of the chosen area in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. The 27th International Business Information Management Association Conference. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. p. 1454-1467. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 9. ŠVEC, Roman and Petra SOLAROVÁ. Traditional folk event with national importance: The impact of visitors’ age. Deturope - Central European Journal of Regional Development and Tourism. Serbia: Regional Science Association of Subotica, 2016, roč. 8, No 1, p. 78-91. ISSN 1821-2506.
 10. 2015

 11. LIŽBETINOVÁ, Lenka and Qi. HUDEČKOVÁ. Etika a obchodní jednání na čínských trzích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 98 pp. ISBN 978-80-7468-094-6.
 12. NAVRÁTIL, Josef and Roman ŠVEC. Perception of the "Cheap Accommodation" in the Youth Tourism Market. In 25th International Business Information Management Association Conference - Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2015. 1. vyd. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2015. p. 944-954. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 13. ŠVEC, Roman and Marie SLABÁ. Podniky cestovního ruchu 1 : vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 145 pp. ISBN 978-80-7468-086-1.
 14. ŠVEC, Roman, Marie SLABÁ and Petra SOLAROVÁ. Podniky cestovního ruchu 2 : Vysokoškolská učenice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-096-0.
 15. 2014

 16. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL and Kamil PÍCHA. The impact of the location on the price offered by accommodation establishments in Urban areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis. Brno: Mendel University in Brno, 2014, vol. 62, No 6, p. 1475-1485. ISSN 1211-8516.
 17. NAVRÁTIL, Josef, Miha LESJAK, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Jana NAVRÁTILOVÁ, Vivian Lee WHITE, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Roman ŠVEC, Zuzana BALOUNOVÁ and Josef RAJCHARD. The importance of vulnerable areas with potential tourism development: a case study of the Bohemian forest and South Bohemia tourism regions. ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK. LJUBLJANA: GEOGRAFSKI INST ANTONA MELIKA ZRC SAZU, 2014, vol. 54, No 1, p. 116-130. ISSN 1581-6613.
 18. 2012

 19. ŠVEC, Roman, Kamil PÍCHA, Vivian Lee WHITE, Josef NAVRÁTIL and Hana DOLEŽALOVÁ. The impact of visitor segments on the perception of the quality of the product of accommodation establishments. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis. Brno: Mendel University in Brno, 2012, roč. 60, No 7, p. 399-408. ISSN 1211-8516.
 20. NAVRÁTIL, Josef, Roman ŠVEC, Kamil PÍCHA and Hana DOLEŽALOVÁ. The Location of Tourist Accommodation Facilities: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012, vol. 20, No 3, p. 50-63. ISSN 1210-8812.
 21. 2011

 22. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Jaroslav KNOTEK, Kamil PÍCHA and Jana NAVRÁTILOVÁ. Návštěvnické preference naučných stezek ve velkoplošně chráněných územích. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha 8: VŠH, 2011, s. 1-16. ISSN 1801-1535.
 23. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Rozvoj cestovního ruchu v oblasti Novohradska (Travel tourism development in the area of "Novohradsko"). In Regionální rozvoj a cestovní ruch : sborník z konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. p. 307-311. ISBN 978-80-87035-44-3.
 24. 2008

 25. ŠVEC, Roman. Stravovací služby jako součást cestovního ruchu (F&B servises as a part of Tourism). 2008: EF JU v Českých Budějovicích, 2008.
Display details
Displayed: 27/11/2022 07:00