Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 1-13, 14 s. ISSN 1339-3189.

  2017

  1. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ a Petra MARTÍŠKOVÁ. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 84-96. ISSN 1339-3189.
  2. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 97-112. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Food Tourism as an Opportunity of Promoting Local Gastronomy. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. s. 1995-2004. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  2. ŠVEC, Roman. Chinese tourists’ perception of service quality in Český Krumlov (Czech Republic). In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. s. 40-50. ISBN 978-7-5103-1428-5.
  3. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. The importance of accommodation establishments in tourism and their localization: the case of the chosen area in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. The 27th International Business Information Management Association Conference. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. s. 1454-1467. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  4. ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Traditional folk event with national importance: The impact of visitors’ age. Deturope - Central European Journal of Regional Development and Tourism. Serbia: Regional Science Association of Subotica, 2016, roč. 8, č. 1, s. 78-91. ISSN 1821-2506.

  2015

  1. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Qi. HUDEČKOVÁ. Etika a obchodní jednání na čínských trzích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 98 s. ISBN 978-80-7468-094-6.
  2. NAVRÁTIL, Josef a Roman ŠVEC. Perception of the "Cheap Accommodation" in the Youth Tourism Market. In 25th International Business Information Management Association Conference - Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2015. 1. vyd. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2015. s. 944-954. ISBN 978-0-9860419-4-5.
  3. ŠVEC, Roman a Marie SLABÁ. Podniky cestovního ruchu 1 : vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 145 s. ISBN 978-80-7468-086-1.
  4. ŠVEC, Roman, Marie SLABÁ a Petra SOLAROVÁ. Podniky cestovního ruchu 2 : Vysokoškolská učenice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-096-0.

  2014

  1. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL a Kamil PÍCHA. The impact of the location on the price offered by accommodation establishments in Urban areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis. Brno: Mendel University in Brno, 2014, vol. 62, č. 6, s. 1475-1485. ISSN 1211-8516.
  2. NAVRÁTIL, Josef, Miha LESJAK, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Jana NAVRÁTILOVÁ, Vivian Lee WHITE, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Roman ŠVEC, Zuzana BALOUNOVÁ a Josef RAJCHARD. The importance of vulnerable areas with potential tourism development: a case study of the Bohemian forest and South Bohemia tourism regions. ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK. LJUBLJANA: GEOGRAFSKI INST ANTONA MELIKA ZRC SAZU, 2014, vol. 54, č. 1, s. 116-130. ISSN 1581-6613.

  2012

  1. ŠVEC, Roman, Kamil PÍCHA, Vivian Lee WHITE, Josef NAVRÁTIL a Hana DOLEŽALOVÁ. The impact of visitor segments on the perception of the quality of the product of accommodation establishments. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis. Brno: Mendel University in Brno, 2012, roč. 60, č. 7, s. 399-408. ISSN 1211-8516.
  2. NAVRÁTIL, Josef, Roman ŠVEC, Kamil PÍCHA a Hana DOLEŽALOVÁ. The Location of Tourist Accommodation Facilities: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012, roč. 20, č. 3, s. 50-63. ISSN 1210-8812.

  2011

  1. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Jaroslav KNOTEK, Kamil PÍCHA a Jana NAVRÁTILOVÁ. Návštěvnické preference naučných stezek ve velkoplošně chráněných územích. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha 8: VŠH, 2011, s. 1-16. ISSN 1801-1535.
  2. ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Rozvoj cestovního ruchu v oblasti Novohradska. In Regionální rozvoj a cestovní ruch : sborník z konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 307-311. ISBN 978-80-87035-44-3.

  2008

  1. ŠVEC, Roman. Stravovací služby jako součást cestovního ruchu. 2008: EF JU v Českých Budějovicích, 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 23:09