ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 1-13, 14 s. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU
Název anglicky PREFERENCES OF FAMILIES WITH CHILDREN IN THE SELECTION OF ATTRACTIVENESS IN TOURISM
Autoři ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Michaela KOUBKOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky preference; rodina; cestovní ruch; faktory
Klíčová slova anglicky preference; family; tourism; factors
Štítky CER, ERIH, KCRM3, MARK, MAV_a, RIV17, S_MAV
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:42.
Anotace
Článek se věnuje problematice preferencí rodin s dětmi v rámci aktivit cestovního ruchu. Rodiny s dětmi se v České republice stávají v této době, díky počtu narozených dětí kolem roku 2010, významným segmentem pro cestovní ruch. Existuje mnoho studií, které analyzují nejrůznější segmenty cestovního ruchu (obchodní cestující, VIP klientela, senioři), ale v případě rodin s dětmi existují spíše sociologické studie, než výzkum preferencí, který může pomoci k lepšímu pochopení požadavků tohoto segmentu klientů.
Anotace anglicky
The article deals with the issue of preferences of families with children in tourism activities. Families with children in the Czech Republic are becoming an important segment for tourism, due to the number of children born around 2010. There are many studies that analyze various segments of tourism (business travelers, VIP clients, seniors), but in the case of families with children, there are more sociological studies than research preferences that can help to better understand the needs of this segment of clients.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 06:21