VYSOKÁ, Jana a Květa PAPOUŠKOVÁ. Základy matematiky: Sbírka příkladů. České Budějovice: Vysoká škola technická, 2020. 94 s. ISBN 978-80-7468-169-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy matematiky: Sbírka příkladů
Název česky Základy matematiky: Sbírka příkladů
Název anglicky Fundamentals of Mathematics: A Collection of Examples
Autoři VYSOKÁ, Jana a Květa PAPOUŠKOVÁ.
Vydání České Budějovice: Vysoká škola technická, 94 s. 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-169-1
Klíčová slova česky Mocniny; odmocniny; výrazy; rovnice; goniometrie; komplexní čísla; funkce
Klíčová slova anglicky Powers; roots; expressions; equations; goniometry; complex numbers; functions
Štítky KPV1
Návaznosti IGS 8210-018, projekt VaV.
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 1. 12. 2020 09:23.
Anotace
Tato publikace je určena pro studenty úvodního kurzu matematiky jak bakalářských, tak i magisterských studijních oborů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Jejím hlavním záměrem je nabídnout studentům pomoc a možnost získat početní rutinu v základních odvětvích diferenciálního počtu – při příchodu na vysokou školu ze středních škol jim velmi často chybí početní zdatnost, a proto se v učivu velmi špatně orientují. Pro snadnější pochopení postupů při řešení jednoduchých úloh vysokoškolské matematiky je proto důležitým předpokladem, že student ovládá práci s algebraickými výrazy, umí aplikovat základní matematické vztahy a řešit rovnice a nerovnice.
Anotace anglicky
This publication is intended for students of the introductory course in mathematics in both bachelor's and master's degree programs at the University of Technology and Economics in České Budějovice. Its main intention is to offer students help and the opportunity to get a numerical routine in the basic branches of differential calculus - when they come to university from high schools, they very often lack numeracy and therefore have a very poor orientation in the curriculum. Therefore, for an easier understanding of the procedures for solving simple problems of university mathematics, it is an important prerequisite that the student masters the work with algebraic expressions, can apply basic mathematical relations and solve equations and inequalities.
VytisknoutZobrazeno: 5. 8. 2021 09:16