HANZAL, Petr a Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Ověření platnosti Benfordova modelu v oboru účetních dat podnikatelských subjektů v České republice. Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. České Budějovice: EF, JČU, České Budějovice, 2010, č. 4, s. 39-43. ISSN 1212-3285.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ověření platnosti Benfordova modelu v oboru účetních dat podnikatelských subjektů v České republice
Název anglicky The Examination of the Validity of Benford's model on Scope of Accountign Data of Entepreneurial Units in the Czech Republic
Autoři HANZAL, Petr a Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ.
Vydání Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, České Budějovice, EF, JČU, České Budějovice, 2010, 1212-3285.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Benfordův model; detekce manipulací účetních dat; datová integrita; první číslo
Klíčová slova anglicky Benford’s model; Detecting fraud in accounting data; Data integration; First digit
Štítky KPV1
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 10:22.
Anotace
Cílem práce je ověření platnosti, případně upřesnění Benfordova modelu v oboru účetních dat, získaných od podniků v regionech České republiky, v podmínkách českých účetních standardů jako součást studia vnějších regionálních ekonomických vztahů na úrovni podnikatelských subjektů. Výsledky výzkumu by měly být příspěvkem k informačnímu systému finančních úřadů, sloužícímu k detekci manipulací účetních dat a tedy ke zvýšení celkové efektivnosti daňových kontrol.
Anotace anglicky
The aim of this paper is to prove the validity, alternatively to elaborate the Benford’s model, in the scope of accounting data, gained from the entepreneurial units in the Czech republic, as the part of study of the external regional economic relations at the level of the entepreneurial subjects. The result of the examination should be considered as the contribution to the information system of the tax authorities, disposable to detect of the fraud in accounting data and to improve the the efficiency of the tax inspections.
VytisknoutZobrazeno: 23. 7. 2021 23:36