VYSOKÁ, Jana. EXAMPLES OF INCLUSION OF MOTIVATIONAL TASKS IN MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6515-6518. ISBN 978-84-09-12031-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název EXAMPLES OF INCLUSION OF MOTIVATIONAL TASKS IN MATHEMATICS TEACHING
Název česky PŘÍKLAD MOTIVAČNÍCH ÚLOH PRO OBOHACENÍ VÝUKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Autoři VYSOKÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/edulearn.2019.1554, od s. 6515-6518, 4 s. 2019.
Nakladatel IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001786
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-12031-4
ISSN 2340-1117
UT WoS 000553304901158
Klíčová slova česky Posloupnost; řady; podobné trojúhelníky; plachtění jachty proti větru
Klíčová slova anglicky Sequence; series; similar triangles; upwind sailing problem
Štítky KPV1, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 12. 8. 2020 10:19.
Anotace
The aim of this paper is to show how to attract the attention of high school students during teaching of non-popular chapters in mathematics by choosing the appropriate motivational example. Great emphasis is placed on the choice of reasonable examples and in order to ensure that the task is brought from real life and that students are curious about the solution itself. The selected themes for this paper are related to concepts of sequences, series and similar triangles. The biggest problem for students is usually translation of the worded task in relation to a real situation into a correct mathematical language and also selection of a method, which will prove effective and appropriate for solution of the problem. As an example, we are discussing upwind sailing of a yacht in the open sea as a possible suitable motivational example. Another aspect of the selection of tasks, which can also be emphasized, is the effort to attract the student attention and, above all, to offer students some new knowledge and experience related to unknown problematic during solving tasks.
Anotace česky
Cílem této práce je ukázat, jak upoutat pozornost studentů středních škol při výuce nepopulárních kapitol z matematiky výběrem vhodného motivačního příkladu. Velký důraz je kladen na výběr přiměřených příkladů, aby bylo zajištěno, že úkol bude souviset s reálným životem a že studenti budou zvědaví na samotné řešení. Vybraná témata pro tento článek se vztahují k pojmům poloupností, řad a podobných trojúhelníků. Největším problémem pro studenty je obvykle správná formulace úkolu do matematického jazyka a také výběr metody, která bude efektivní a vhodná pro řešení problému. Jako příklad lze uvést plachtění jachty na volném moři proti větru jako možný vhodný motivační příklad. Dalším aspektem výběru úkolů, který lze také zdůraznit, je snaha upoutat pozornost studentů a především nabídnout studentům při řešení úkolů nové znalosti a zkušenosti související s neznámým problémem.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 08:30