VEJMELKA, Radek. Řešení iracionálních nerovnic grafickou metodou. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 168-176. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Řešení iracionálních nerovnic grafickou metodou
Název anglicky Irrational Inequation Solutions Using a Graphical Method
Autoři VEJMELKA, Radek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/10:00000222
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky iracionální nerovnice; grafy funkcí; iracionální funkce; kuželosečky
Klíčová slova anglicky irrational inequation; function graphs; irrational function; conic section
Štítky KPV1, RIV11
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 15:13.
Anotace
Úkol, který si kladu v tomto článku, je podat nástin alternativního způsobu řešení iracionálních nerovnic, s nimiž se student může setkat například při studiu matematické analýzy. Zatímco iracionální rovnice jsou vzhledem k možnosti ověřit řešení zkouškou studenty ještě relativně dobře přijímány, je algebraické řešení nerovnic mnohem složitější. Alternativní grafická metoda sice není, co do množství práce, jednoduchá, ale mnohem přehlednější a myšlenkově méně náročná.
Anotace anglicky
In this article I would like to outline the alternative method in solving irrational inequations, which students meet in the course of mathematic analysis studies. Irrational equations are comprehensive for students because of the possibility of the mathematical proof of results, but the algebraic method is not that easy to proceed with, but is much well-arranged and less sophisticated.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 08:32